Blog

een baan zoeken

10 Functietitels En Rollen Bij Risicobeheer Met Salarissen

Mensen die in risicobeheer werken, bieden waardevolle tools en advies voor de bedrijven waarvoor ze werken. Deze professionals beschermen de bedrijfsmiddelen en openbare belangen door ervoor te zorgen dat het beleid en de procedures voldoen aan de ethische voorschriften en normen. Als u een carrière in risicobeheer overweegt, kan kennis over de verschillende specialiteiten u helpen uw zoekopdracht te verfijnen. In dit artikel definiëren we risicobeheer, leggen we de voordelen uit die deze professionals toevoegen aan hun werkplek en noemen we 10 unieke functietitels en salarissen voor rollen in dit veld.

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is een carrièrepad dat zich richt op compliance en strategie. Mensen in risicobeheerfuncties helpen bij het identificeren en beoordelen van factoren die kunnen bijdragen aan risico's of aansprakelijkheid voor een bedrijf of organisatie. Risico op organisatieniveau heeft meestal betrekking op financiën, strategie, bedrijfsvoering, informatietechnologie en reputatie. Aansprakelijkheid heeft betrekking op overheidsbeleid, regelgeving en wetgeving. Bepaalde carrières op het gebied van risicobeheer en compliance omvatten het adviseren over herstelmaatregelen en het ontwikkelen van instrumenten voor risicobeheer en plannen voor de toekomst.

Lees meer: ​​Risicobeheer: een definitieve gids

Waarom is risicomanagement belangrijk?

Het managen van risico's en compliance is cruciaal voor bedrijven en bedrijven omdat het voorbereiding mogelijk maakt en veiligheid biedt. Grondige plannen, tools en systemen voor risicobeheer kunnen de winst, investeringen en de algehele maatschappelijke positie van een bedrijf beschermen. Hier is een lijst van vier dingen die mensen in risicobeheerfuncties bieden aan de bedrijven waarvoor ze werken:

  • Diepgaande analyse: Risicomanagers geven een uitgebreid overzicht van voorstellen en projecten. Ze evalueren en rapporteren over de voordelen en eventuele nadelen voordat een project van start gaat. Deze rapporten helpen bedrijven om weloverwogen beslissingen te nemen over de implementatie.
  • Proactieve plannen: mensen in deze rollen maken vaak reactieplannen voordat er ongewenste voorvallen plaatsvinden. Ze bestuderen de kans op bepaalde gebeurtenissen en beveiligen het beleid en de procedure zodat een organisatie paraat kan staan ​​in een noodsituatie.
  • Nauwkeurig onderzoek: Risk- en complianceprofessionals onderzoeken het ondernemingsrecht zorgvuldig. Ze blijven up-to-date met brancherelevante wetten en statuten om ervoor te zorgen dat bedrijven met vertrouwen kunnen opereren.
  • Brede consumentenkennis: Risicomanagers bestuderen markttrends en koopvragen van consumenten. Zij rapporteren over deze informatie en adviseren over beleid en strategie, zodat bedrijven in contact kunnen komen met hun klanten en een positieve reputatie kunnen behouden.

10 unieke risicobeheerrollen

Hier zijn 10 banen om te overwegen voor een carrière in risico- en compliancebeheer:

1. Specialist op het gebied van milieuconformiteit

Nationaal gemiddeld salaris: $61,342 per jaar

Primaire taken: Een specialist op het gebied van milieuconformiteit evalueert het milieurisico van het beleid, de procedures en de productie van een bedrijf. Zij zorgen ervoor dat een organisatie binnen de wettelijke richtlijnen opereert. Ze zijn vaak verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties, het onderzoeken van de effecten van verontreinigende stoffen en het schrijven van rapporten.

2. Verliesbeheersingsadviseur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 75.905 per jaar

Primaire taken: Loss control consultants werken voornamelijk in financieel risico. Ze beschermen bedrijven tegen financiële verliezen in verband met krimp in de detailhandel, arbeidsongevallen en verzekeringsaansprakelijkheid. Hun dagelijkse taken omvatten vaak het uitvoeren van risicobeoordelingen, het evalueren van verzekeringsclaims en het ontwerpen en implementeren van financiële risicorapporten.

3. Nalevingsadviseur

Nationaal gemiddeld salaris: $78,393 per jaar

Primaire taken: Compliance consulting is een carrière in risicobeheer die zich richt op het evalueren en verbeteren van de operationele en managementstrategieën bij verschillende bedrijven. Deze persoon bestudeert wetten, statuten en overheidsbeleid die van toepassing zijn op specifieke industrieën. Die kennis gebruiken ze vervolgens om externe organisaties bij te staan. Hun dagelijkse taken omvatten waarschijnlijk het schrijven van nalevingsplannen, het geven van trainingen en het ontwerpen van bedrijfsspecifieke regelgevingstools of programma's.

4. Compliance officer

Nationaal gemiddeld salaris: $ 82.438 per jaar

Primaire taken: Compliance officers werken binnen de risicobeheerafdeling van een bedrijf en zij richten zich op het evalueren en verbeteren van de activiteiten van die specifieke organisatie. Ze bestuderen en interpreteren wetten, statuten en overheidsbeleid met betrekking tot de sector waarin ze werken. Hun primaire taken omvatten het schrijven van nalevingsplannen en -rapporten, het ontwerpen van regelgevende instrumenten en het adviseren over de implementatie van programma's.

5. Risicoanalist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 93.373 per jaar

Primaire taken: Risicoanalisten helpen bedrijven bij het beoordelen van projectvoorstellen. Mensen in deze rol kunnen als externe consultant voor veel klanten werken, of ze kunnen alleen voor één instelling werken. Zij gebruiken hun kennis van de wet, het beleid en de maatschappelijke vraag om voorstellen te analyseren en te adviseren of een bedrijf een project moet wijzigen. Hun primaire taken omvatten het beoordelen van documenten, het ontwikkelen van plannen, het analyseren van gegevens en het schrijven van mitigatierapporten.

Gerelateerd: Vijf belangrijke risicobeperkende strategieën (met voorbeelden)

6. Risico- en nalevingsonderzoeker

Nationaal gemiddeld salaris: $96.995 per jaar

Primaire taken: Risico- en nalevingsonderzoekers voeren onderzoeken uit bij externe bedrijven naar aanleiding van beschuldigingen van niet-naleving. Ze beoordelen het bedrijfsbeleid, managementstrategieën en algemene activiteiten. Ze lezen rapporten van risico- en nalevingsadviseurs of personeel en nemen beslissingen over ethische status en aansprakelijkheid. Hun dagelijkse taken omvatten vaak het voeren van interviews, het verzamelen van gegevens, het onderzoeken van precedenten en het schrijven van officiële rapporten.

7. Model risicospecialist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 105.691 per jaar

Primaire taken: Een modelrisicospecialist, ook wel financieel modelleur genoemd, voorspelt en kwantificeert risico's in financiële situaties. Ze werken voor bedrijven om financiële modellen te creëren en te evalueren die ondergewaardeerde effecten identificeren, toekomstige investeringen veiligstellen en de winstgevendheid vergroten. Deze specialisten hebben een uitstekende kennis van het fiscaal recht en het effectenrecht en gebruiken die kennis om ervoor te zorgen dat hun modellen voldoen aan richtlijnen.

8. Manager regelgevende zaken

Nationaal gemiddeld salaris: $ 109.931 per jaar

Primaire taken: Managers op het gebied van regelgeving coördineren en beheren het productiemodel van een bedrijf om ervoor te zorgen dat het voldoet aan wet- en regelgeving. Deze professionals hebben regelmatig contact met overheidsinstanties en compliance-inspectiefunctionarissen. De taken van deze managers zijn onder meer het schrijven van procedures, het invullen van rapporten en het indienen van aanvragen.

9. Risicomanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 118.148 per jaar

Primaire taken: Een risicomanager werkt binnen een organisatie om de algemene bedrijfs-, management- en operationele functies van een bedrijf te beoordelen en te analyseren. Ze gebruiken hun kennis van de wet, het beleid en de maatschappelijke vraag om risicogebieden te identificeren en verbeterplannen te ontwikkelen. Hun primaire taken zijn het uitvoeren van audits, het schrijven van rapporten, het presenteren van bevindingen en het ontwikkelen van proactieve plannen.

Gerelateerd: Financieel risicobeheer versus Charter Financial Analyst

10. Hoofd risicofunctionaris

Nationaal gemiddeld salaris: $ 133.978 per jaar

Primaire taken: Een chief risk officer is een corporate executive en wordt soms een enterprise risk manager genoemd. Net als anderen in risicobeheer analyseert deze persoon de bedrijfsactiviteiten en presenteert zijn bevindingen. Ze leiden het risicomanagementteam voor een hele organisatie en interpreteren, analyseren en prioriteren de rapporten en bevindingen van elk teamlid.


About author

Marthijn Jorjens

Mensen die in risicobeheer werken, bieden waardevolle tools en advies voor de bedrijven waarvoor ze werken. Deze professionals beschermen de bedrijfsmiddelen en openbare belangen door ervoor te zorgen dat het beleid en de procedures voldoen aan de ethische voorschriften en normen. Als u een carrière in risicobeheer overweegt, kan kennis over de verschillende specialiteiten u helpen uw zoekopdracht te verfijnen. In dit artikel definiëren we risicobeheer, leggen we de voordelen uit die deze professionals toevoegen aan hun werkplek en noemen we 10 unieke functietitels en salarissen voor rollen in dit veld.


Scroll to Top