Blog

Wanneer je een leidinggevende functie op je neemt, vervul je verschillende rollen. Je geeft niet alleen leiding aan mensen, maar houdt ook toezicht op de processen, relaties en middelen die ervoor zorgen dat het werk soepel verloopt. Door zijn onderzoek naar managers was bedrijfs- en managementexpert Henry Mintzberg in staat om die diverse verantwoordelijkheden op te delen in 10 rollen binnen drie categorieën. In dit artikel definiëren en lijsten we de managementrollen op die zijn ontwikkeld in de Mintzberg-theorie en laten we zien hoe ze eruit zien op de werkplek.

Gerelateerd: Wat zijn de verantwoordelijkheden van een manager?

Wat is een leidinggevende functie?

Als manager bekleed je een functie waarbij je regelmatig verschillende verantwoordelijkheden moet uitvoeren en afhandelen. Hoewel al deze taken onder beheerstaken vallen, kunnen ze op basis van hun doeleinden in specifieke categorieën vallen.

Om de complexiteit van managementfuncties te vereenvoudigen, ontwikkelde Mintzberg, een academicus en auteur die zich toelegde op bedrijfs- en managementpraktijken, 10 managementrollen die hij in drie categorieën verdeelde. De categorieën van de Mintzberg-theorie zijn:

  • Interpersoonlijke rollen: deze categorie omvat gedragingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot interacties met werknemers en andere belanghebbenden. Door deze interacties kan de manager organisatiedoelen bereiken. De leidinggevende functies in deze categorie zijn boegbeeld, leider en liaison.

  • Informatieve rollen: deze categorie vertegenwoordigt situaties waarin een manager kennis genereert, ontvangt of deelt met werknemers en collega's op hoger niveau om doelstellingen te bereiken. De leidinggevende rollen die in deze categorie vallen zijn monitor, verspreider en woordvoerder.

  • Beslissingsrollen: deze categorie beschrijft de verantwoordelijkheid van een manager om de informatie die hij verkrijgt te gebruiken om zakelijke en strategische beslissingen te nemen. De leidinggevende functies in deze categorie zijn ondernemer, storingsbehandelaar, resource-allocator en onderhandelaar.

Gerelateerd: Managementvaardigheden: definitie en voorbeelden

De 10 managementrollen van Mintzberg

Het volgende definieert en geeft voorbeelden van de verschillende rollen die managers op de werkplek vervullen, volgens Mintzberg:

boegbeeld

Deze rol verwijst naar je verantwoordelijkheid als manager om taken uit te voeren die verband houden met sociale, symbolische of juridische zaken. In deze situaties neemt u geen beslissingen, maar fungeert u als vertegenwoordiger van de organisatie. Als boegbeeld streef je er ook naar om je team te inspireren om doelen en taken te voltooien.

Een voorbeeld van verantwoordelijkheid in de rol van boegbeeld is wanneer je een sociale lunch of evenement bijwoont met een klant. Je bent er om je bedrijf of team te promoten en een positief, professioneel imago uit te stralen.

Leider

De leidinggevende leidinggevende rol verwijst naar uw taak als manager om toezicht te houden op de prestaties van uw personeel. Over het algemeen streeft u ernaar het team en de verantwoordelijkheden van elk lid te beheren om ervoor te zorgen dat u de doelstellingen effectief bereikt. Tot je taken in deze rol behoren het begeleiden, ontwikkelen en motiveren van medewerkers en het uitvoeren van evaluaties.

Uw team kan bijvoorbeeld een specifiek verkoopdoel hebben dat het een maand wil bereiken. Als leider communiceer je je verwachtingen aan teamleden en zorg je ervoor dat ze deze begrijpen. Gedurende de maand neem je regelmatig contact met ze op om hun voortgang te controleren en kan je middelen verstrekken of taken delegeren als dat nodig is om hen te helpen het doel te bereiken.

verbinding

In de rol van liaison creëer en onderhoud je interne en externe relaties. Je fungeert als schakel tussen verschillende groepen mensen om het werk soepel te laten verlopen. Als liaison kunt u kennis of informatie overdragen aan leden binnen de commandostructuur van uw organisatie of communiceren tussen belanghebbenden en werknemers om ervoor te zorgen dat projecten op schema blijven. In sommige situaties kunt u leden van uw externe netwerk bij het bedrijf betrekken om de organisatiedoelen efficiënter te bereiken.

Als manager communiceer je bijvoorbeeld regelmatig met je medewerkers, maar ook met je klanten. In uw klantgesprekken kunt u inzicht krijgen in wat hun behoeften zijn en die informatie vervolgens doorgeven aan uw medewerkers. Nu ze de verwachtingen van de klant begrijpen, kunt u ervoor zorgen dat ze eraan werken om aan die behoeften te voldoen en een succesvol resultaat te leveren.

Gerelateerd: Het belang van netwerken in het bedrijfsleven (inclusief tips)

Toezicht houden op

In de rol van monitor zoek je informatie met betrekking tot je organisatie, zoals potentieel ingrijpende veranderingen in de branche. Je onderzoek omvat zowel interne als externe bronnen. Zodra u alle relevante informatie heeft verzameld, analyseert u deze om mogelijke problemen te identificeren en op te lossen. De verantwoordelijkheden voor monitoring omvatten ook het beoordelen van de huidige activiteiten van de organisatie en het identificeren van potentiële kansen voor verbetering.

U kunt bijvoorbeeld klantfeedback gebruiken om te bepalen hoe u uw bestaande productlijn kunt verbeteren. U moet ook branchetrends volgen, zoals producten die door concurrenten zijn gelanceerd en wijzigingen in de regelgeving die uw bedrijf mogelijk moet volgen. Wanneer u begrijpt wat er in uw branche gebeurt, zorgt dit ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de bedrijfsnormen en concurrerend blijft.

Verspreider

Als verspreider ontvang je berichten van interne en externe bronnen die je doorgeeft aan de juiste personen. U kunt deze informatie zowel mondeling als schriftelijk doorgeven. Meestal verwijst deze situatie naar waardevolle of anderszins belangrijke informatie die uw organisatie ten goede komt of die begeleiding biedt bij taken die uw werknemers moeten uitvoeren.

Nadat u bijvoorbeeld branchetrends hebt onderzocht, heeft u mogelijk een voorstel voor een nieuw productontwerp ontwikkeld. Dit voorstel legt u vervolgens ter goedkeuring voor aan het hogere management en bezorgt het ook aan uw medewerkers. Door het voorstel aan uw medewerkers te verstrekken, kunnen ze vertrouwd raken met het project en kunt u bepalen hoe u taken kunt delegeren.

Woordvoerder

In de rol van woordvoerder vertegenwoordigt u uw organisatie en brengt u informatie, zoals doelen of beleid, over aan externe belanghebbenden. Als u binnen een grote organisatie werkt, moet u mogelijk de woordvoerder van uw team zijn en dit vertegenwoordigen tijdens interne vergaderingen of evenementen. In deze situatie moet u mogelijk inzichten met betrekking tot de prestaties en doelen van uw team verstrekken aan het hogere management of andere afdelingen.

De verantwoordelijkheden van uw woordvoerder kunnen bijvoorbeeld vereisen dat u de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bijwoont. Tijdens deze bijeenkomst kunt u de aanwezigen informeren over de meetbare resultaten of prestaties die uw team dat jaar heeft behaald, zoals verkoopcijfers. U kunt ook de strategische bedrijfsdoelen bespreken die u het komende jaar wilt bereiken.

Ondernemer

De ondernemersrol omvat verantwoordelijkheden met betrekking tot het organiseren en uitvoeren van bedrijfsprocessen. Deze verantwoordelijkheden kunnen het oplossen van problemen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe ideeën of strategieën omvatten. Als ondernemer bevorderen uw ideeën of beslissingen vaak innovatieve oplossingen die de organisatie vooruit helpen. Als u bijvoorbeeld merkt dat de verkoop van een van de belangrijkste aanbiedingen van uw organisatie traag verloopt, kunt u besluiten een nieuwe marketingstrategie te ontwikkelen met behulp van sociale media om het probleem op te lossen.

Storingsafhandelaar

Wanneer uw organisatie of team voor onverwachte uitdagingen staat, neemt u de rol van storingsafhandelaar op zich om het probleem te helpen beheersen. Deze uitdagingen kunnen zowel extern als intern zijn: of een klant zich terugtrekt uit een contract of u ontdekt een conflict tussen collega's. In deze situaties verwachten uw werknemers dat u de leiding neemt om het probleem op te lossen en de productiviteit op peil te houden.

Managers krijgen bijvoorbeeld vaak training in vaardigheden om conflicten op te lossen. Als er een conflict ontstaat tussen twee leden van uw team, moet u de situatie objectief aanpakken en ervoor zorgen dat u samenwerkt aan een oplossing die alle partijen ten goede komt. U moet vaak snel handelen om ervoor te zorgen dat de operaties soepel blijven verlopen en zo min mogelijk worden gestoord.

Hulpbrontoewijzer

In de rol van resourcetoewijzer ben je verantwoordelijk voor het beheren en distribueren van resources. Je neemt de beslissingen over hoe die materialen het beste worden gebruikt of toegepast in de hele organisatie of het team. Deze middelen zullen variëren, van financiering tot apparatuur tot medewerkers. Als u bijvoorbeeld het budget van de organisatie beheert, bepaalt u hoe u de financiering over uw afdelingen verdeelt op basis van hun behoeften of doelen.

Onderhandelaar

In de rol van onderhandelaar neem je deel aan of geef je leiding aan onderhandelingssituaties. Deze onderhandelingen kunnen plaatsvinden met externe partijen, waarbij u de belangen van uw organisatie behartigt. U kunt ook onderhandelingen voeren met interne partijen, zoals andere afdelingen of uw teamleden. Succesvolle onderhandelingen vereisen dat u buy-in krijgt door in te spelen op de belangen en behoeften van de andere partij.

U kunt bijvoorbeeld met een werknemer in onderhandeling treden over zijn salaris. Als u niet aan hun geldelijke verzoek kunt voldoen, kunt u onderhandelen over een lager aantal, maar aanvullende voordelen bieden, zoals meer vakantiedagen om het aanbod aantrekkelijker te maken.

Gerelateerd: Onderhandelingsvaardigheden: definitie en voorbeelden


About author

Brechtje Loode

Wanneer je een leidinggevende functie op je neemt, vervul je verschillende rollen. Je geeft niet alleen leiding aan mensen, maar houdt ook toezicht op de processen, relaties en middelen die ervoor zorgen dat het werk soepel verloopt. Door zijn onderzoek naar managers was bedrijfs- en managementexpert Henry Mintzberg in staat om die diverse verantwoordelijkheden op te delen in 10 rollen binnen drie categorieën. In dit artikel definiëren en lijsten we de managementrollen op die zijn ontwikkeld in de Mintzberg-theorie en laten we zien hoe ze eruit zien op de werkplek.


Scroll to Top