Blog

een baan zoeken

12 Banen Die Je Kunt Krijgen Met Een Master In Industrieel-organisatiepsychologie

Een master in industrieel-organisatorische psychologie kan je helpen een baan te vinden in veel industrieën. Net als bij meer algemene psychologiegraden, richten industrieel-organisatorische psychologen zich op menselijk gedrag en denken bij het uitvoeren van hun taken. Als je geïnteresseerd bent in banen op gebieden zoals human resources of training, kun je deze graad overwegen. In dit artikel bespreken we deze masteropleiding, delen we vaardigheden die mensen met deze graad hebben en onderzoeken we 12 banen die je kunt krijgen met een master in industrieel-organisatorische psychologie.

Wat is een master's degree in industrieel-organisatiepsychologie?

Een master in industrieel-organisatorische psychologie richt zich voornamelijk op het gedrag van mensen op de werkplek, de werkcultuur en organisatiesystemen. Als u de industrieel-organisatorische psychologie of IO-psychologie begrijpt, kunt u uw vaardigheden op verschillende werkplekken toepassen. IO-psychologiecursussen vinden meestal plaats in een traditionele klasomgeving of in een virtueel klaslokaal.

Sommige onderwerpen die u kunt behandelen tijdens het studeren van IO-psychologie zijn:

 • Onderzoeksmethoden
 • Ontwerp en theorie van het trainingsprogramma
 • Consumentenpsychologie
 • Plaatsingsstrategieën voor werknemers
 • Prestatie-evaluatietechnieken

Banen in deze branche zijn vaak gericht op het ontwikkelen van de organisatiestructuur van een bedrijf, het opzetten van effectieve trainingsprogramma's en het analyseren van feedback van werknemers.

Industrieel-organisatorische psychologische vaardigheden

Hoewel banen op het gebied van IO-psychologie vaardigheden kunnen vereisen die specifiek zijn voor een rol, delen professionals in verschillende sectoren deze belangrijke vaardigheden vaak:

 • Actief luisteren: afgestudeerden in de psychologie van de IO ontwikkelen vaak actieve luistervaardigheden, omdat cursussen in counseling vaak gericht zijn op het stellen van vragen en het interpreteren van antwoorden. Ze kunnen lichaamstaal en gebaren leren herkennen die ze kunnen gebruiken om bedrijven aanbevelingen te doen voor het verbeteren van de relaties op de werkplek.

 • Besluitvorming: Veel IO-psychologen werken in consulting of projectmanagement. Dit vereist dat ze aanbevelingen doen en een organisatie helpen om effectieve beslissingen te nemen.

 • Begrip en analyse: de meeste IO-psychologen interpreteren gegevens als onderdeel van hun dagelijkse taken. Een gedragsanalist kan bijvoorbeeld observeren en vastleggen wat werknemers zeggen en doen, die gegevens vervolgens interpreteren en feedback geven aan een organisatie.

 • Effectieve communicatie: IO-psychologen moeten vaak communiceren met anderen in hun organisatie om samen te werken en doelen te bereiken. Door duidelijk en direct te spreken, kunnen ze hun collega's betrekken en actief deelnemen aan een gesprek.

 • Empathie: door een geduldige en empathische houding aan te houden, kunt u taken voor een organisatie effectiever uitvoeren. Een organisatieadviseur kan bijvoorbeeld een bedrijfsstructuur aanbevelen waarbij medewerkers van afdeling moeten veranderen. Door empathie te tonen, kan de adviseur de emoties van medewerkers erkennen, waardoor een soepele overgang wordt gegarandeerd.

 • Probleemoplossend vermogen: IO-psychologen passen hun probleemoplossend vermogen vaak toe op praktijksituaties. Dit kan het aanmoedigen van medewerkers zijn, het aanpassen van trainingsmateriaal of het creëren van prestatiestatistieken die de behoeften van het bedrijf weerspiegelen.

Gerelateerd: 20 vaardigheden die nodig zijn om psycholoog te zijn

12 banen die je kunt nastreven met een master in industrieel-organisatiepsychologie

Hier zijn enkele banen die je kunt doen met een graad in industrieel-organisatorische psychologie:

1. Trainer

Nationaal gemiddeld salaris: $ 43.215 per jaar

Primaire taken: Een trainer is een opvoeder op de werkplek die trainingsmiddelen biedt en toezicht houdt op de training van werknemers. De trainer kan het gedrag en de activiteiten van werknemers gedurende een bepaalde periode observeren en vervolgens een trainingsprogramma aanbevelen voor gerichte verbeteringen. Trainers kunnen ook trainingsmateriaal leveren en trainingsprogramma's beheren. In andere gevallen kunnen zij begeleiding bieden aan trainers binnen een organisatie.

2. Personeelsspecialist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 50.046 per jaar

Primaire taken: Een human resources-specialist is verantwoordelijk voor het organiseren van het aannemen van werknemers, het opleiden van nieuwe medewerkers en het verstrekken van informatie over voordelen voor werknemers binnen een organisatie. Ze kunnen aanbevelingen doen voor het aannemen van personeel, documentatie beheren of nieuw beleid schrijven als dat nodig is. Personeelsspecialisten nemen vaak beslissingen over specifieke gevallen, zoals hoe een werknemersconflict moet worden opgelost.

3. Marktonderzoeker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 56.646 per jaar

Primaire taken: Een marktonderzoeker is een marketingprofessional die verantwoordelijk is voor het verzamelen en analyseren van gegevens binnen een markt of branche. Mensen met IO-psychologie kunnen hun kennis van gedragstheorieën toepassen om gegevens te evalueren en acties voor te stellen die een bedrijf kan nemen. Als een marktonderzoeker bijvoorbeeld ontdekt dat bedrijven met een beleid voor werken op afstand productievere werknemers hebben, kunnen ze hun bedrijf voorstellen een soortgelijk beleid te overwegen.

4. Onderzoeksanalist

Nationaal gemiddeld salaris: $64,787 per jaar

Primaire taken: een onderzoeksanalist of programma-analist is een marketingprofessional die gegevens uit marktonderzoek leest en interpreteert. Ze bepalen de nauwkeurigheid van de gegevens, definiëren trends en identificeren gebieden voor kansen. In plaats van zich te concentreren op de sociale en politieke beslissingen van een kantoor, gebruiken analisten wiskundige bewerkingen, statistieken en waarschijnlijkheid om oplossingen voor een organisatie te overwegen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een programma-analist

5. Professor

Nationaal gemiddeld salaris: $64,861 per jaar

Primaire taken : Hoogleraren, zoals psychologieprofessoren, zijn onderwijsprofessionals die lessen geven op universitair niveau. Ze hebben meestal een graad in IO-psychologie. Hoogleraren psychologie beheren klaslokalen, ontwerpen syllabussen, plannen lessen en maken opdrachten. Psychologie-instructeurs kunnen ook workshops geven of lezingen geven aan een breder publiek over bepaalde onderwerpen.

6. Instructieontwerper

Nationaal gemiddeld salaris: $66,457 per jaar

Primaire taken: Een onderwijsontwerper is een onderwijsprofessional die verantwoordelijk is voor het ontwerpen van leermiddelen en cursussen voor medewerkers. Dit kan trainingsmateriaal, beoordelingsinhoud of werknemersonderzoeken zijn. Een ontwerper kan ook materialen maken met behulp van branchebrede trainingspedagogiek. Een personeelsafdeling kan bijvoorbeeld een instructieontwerper inhuren om branchespecifiek trainingsmateriaal te maken.

7. Personeelsmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 69.207 per jaar

Primaire taken: Een human resources manager is verantwoordelijk voor het aansturen van de HR-afdeling. Ze kunnen specifieke taken delegeren aan HR-specialisten, zoals het beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden, toezicht op de salarisadministratie, trainingsleiderschap en conflictoplossing. HR-managers ondersteunen zowel hun afdelingen als het personeel van het bedrijf.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een HR-manager

8. Gedragsanalist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 70,402 per jaar

Primaire taken: Een gedragsanalist is een psychologieprofessional die patronen van werknemers op een werkplek analyseert. Ze kunnen observeren hoe teams met elkaar omgaan tijdens vergaderingen of tijdens opdrachten, en vervolgens strategieën aanbevelen voor hoe een manager problemen kan oplossen. Gedragsanalisten werken ook met mensen buiten de werkplek om behandelplannen te ontwikkelen.

9. Medewerker relatiebeheerder

Nationaal gemiddeld salaris: $71,302 per jaar

Primaire taken: Een manager voor werknemersrelaties is verantwoordelijk voor het observeren en adviseren van een bedrijf over de relaties van zijn managers met hun teams en het geven van suggesties voor het verbeteren van de werknemersrelaties. Ze kunnen training en middelen bieden over samenwerking of beoordelingen uitvoeren die patronen in het gedrag van werknemers kunnen identificeren. Medewerkersrelatiemanagers kunnen bedrijven ook adviseren over het oplossen van werknemersproblemen.

10. Projectmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $77.741 per jaar

Primaire taken: De projectmanager is een professional op het gebied van bedrijfsvoering die werkt aan het stellen en bereiken van doelen binnen een organisatie. Ze gebruiken verschillende technieken om een ​​project te definiëren, de mijlpalen te beheren en ervoor te zorgen dat medewerkers het tijdig voltooien. Ze bereiken de doelen van hun klanten door een budget te volgen en op schema te blijven. Projectmanagers coördineren vaak taken over meerdere teams om complexe doelstellingen te bereiken.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een projectmanager

11. Technologie-adviseur

Nationaal gemiddeld salaris: $78,358 per jaar

Primaire taken: Een technologieconsultant is een technologieprofessional die systemen of processen test op bruikbaarheid en efficiëntie. Ze kunnen ook sociale systemen binnen een organisatie testen en de interacties van werknemers beoordelen. Vervolgens gebruiken ze deze informatie om veelvoorkomende problemen te diagnosticeren en oplossingen aan te bevelen.

12. Managementanalist

Nationaal gemiddeld salaris: $87.275 per jaar

Primaire taken: Een managementanalist is een professional die teams observeert, beoordelingen uitvoert en rapporten levert over de effectiviteit van de managers van een organisatie. Ze kunnen nieuwe procedures ontwerpen die managers moeten volgen, wat kan helpen ervoor te zorgen dat managers en teams efficiënt werken. Als een manager bijvoorbeeld zesmaandelijkse beoordelingen uitvoert en zijn werknemers vaker om feedback vragen, kan een analist maandelijkse vergaderingen voorstellen om de relatie beter te beheren.


About author

Naud Wiendels op den Pas

Een master in industrieel-organisatorische psychologie kan je helpen een baan te vinden in veel industrieën. Net als bij meer algemene psychologiegraden, richten industrieel-organisatorische psychologen zich op menselijk gedrag en denken bij het uitvoeren van hun taken. Als je geïnteresseerd bent in banen op gebieden zoals human resources of training, kun je deze graad overwegen. In dit artikel bespreken we deze masteropleiding, delen we vaardigheden die mensen met deze graad hebben en onderzoeken we 12 banen die je kunt krijgen met een master in industrieel-organisatorische psychologie.


Scroll to Top