Blog

De raad van bestuur van een bedrijf zorgt ervoor dat er meerdere mensen met verschillende rollen betrokken zijn bij de besluitvorming. Elk bestuurslid heeft waarschijnlijk zijn eigen rol en expertise op uitvoerend niveau om een ​​bedrijf te helpen slagen. Als u de functies van een bord kent, kunt u beter begrijpen wat ze doen en waarom ze nuttig zijn. In dit artikel bespreken we wat een raad van bestuur is en 12 veelvoorkomende functies van raden van bestuur.

Wat is een raad van bestuur?

Een raad van bestuur is een groep mensen die samen beslist hoe een bedrijf kan opereren en toezicht houdt op haar huidige activiteiten. De raad van bestuur bestaat meestal uit leden van het bedrijf, zoals de chief executive officer (CEO), chief financial officer (CFO) en andere uitvoerende leiders, samen met grote aandeelhouders. De raad van bestuur neemt veel beslissingen voor een bedrijf, waaronder de verkiezing van nieuwe leden of nieuwe CEO's.

Lees meer: ​​De rol van de raad van bestuur

12 bestuursfuncties

Als de belangrijkste bestuursgroep voor een bedrijf heeft het bestuur verschillende belangrijke verantwoordelijkheden. Hier is een lijst met de primaire functies van het bord:

1. Aanstellen en evalueren van de CEO

Het bestuur beslist wie de CEO van een bedrijf is, wanneer ze er een kunnen vervangen en hoe ze het succes van de CEO kunnen meten. Bij het in dienst nemen van een nieuwe CEO kunnen bestuursleden de huidige prestaties en doelstellingen van het bedrijf analyseren om hun belangrijkste behoeften vast te stellen. Dit kan hen helpen bij het ontwerpen van de functiebeschrijving en het werven van sollicitaties voor andere leidinggevenden binnen de branche. Als een bedrijf bijvoorbeeld hoopt zijn digitale aanwezigheid te vergroten, kan het bestuur een CEO zoeken met een achtergrond in technologie of digitale marketing.

Zodra het bedrijf een nieuwe CEO heeft aangenomen, houdt de raad toezicht op hun verantwoordelijkheden, team en successtatistieken. Het bestuur bepaalt welke initiatieven zij de CEO willen laten bereiken binnen hun eerste dienstjaren. Als de CEO niet aan hun verwachtingen voldoet, kan de raad van bestuur een nieuwe CEO selecteren om hun doelen beter te bereiken.

Gerelateerd: 9 stappen om u te helpen benoemd te worden tot een raad van bestuur

2. De visie van het bedrijf creëren

Bestuursleden kunnen de waarden van een bedrijf en zijn plannen voor de toekomst definiëren. Dit omvat het stellen van doelen op korte en lange termijn, strategische planning en werkomgeving. Een onderwijstechnologiebedrijf kan bijvoorbeeld een doel hebben om zijn cursusplatform in 50% van de landelijke scholen te implementeren.

Teamleden kunnen ook verschillende doelen voor hun visie opstellen en vergaderingen houden om te beslissen welke doelen ze nastreven. Het leiderschapsteam, inclusief de CFO en CEO, kan de visie vervolgens communiceren aan hun teams. De raad van bestuur kan maandelijks vergaderen om deze visie te herzien en ervoor te zorgen dat werknemers de plannen begrijpen en ermee instemmen en over de instrumenten beschikken om ze uit te voeren.

Gerelateerd: Hoe u een impactvolle bedrijfsvisie kunt maken

3. Strategieën definiëren

Strategiebepaling is een andere primaire functie van een raad van bestuur. Zodra het bestuur zijn missie en doel heeft vastgesteld, kan het beslissen hoe het zijn doelen wil bereiken. Een technologiebedrijf kan bijvoorbeeld kiezen tussen outsourcing of het inhuren van nieuwe interne medewerkers. De raad van bestuur van dit bedrijf kan de voor- en nadelen van beide opties in overweging nemen alvorens te beslissen welke de onderneming het beste kan helpen haar doelen te bereiken.

4. Middelen toewijzen en beschermen

Het toewijzen van middelen kan betekenen dat u moet bepalen waar financiële middelen, werknemers of hulpmiddelen moeten worden geplaatst om een ​​bedrijf het beste van dienst te zijn. Of het nu leidinggevenden of aandeelhouders zijn, alle leden van de raad van bestuur moeten bepalen welke afdelingen of teams extra of minder middelen zullen krijgen als reactie op hun strategische doelen en missie. Als het primaire doel van een bedrijf bijvoorbeeld is om de inkomsten uit sociale media te vergroten, kan het bestuur het eens worden over aanvullende financiering voor advertenties en nieuwe algoritmetools die klanten nauwkeuriger kunnen targeten.

Naast de toewijzing van middelen kan het bestuur ook beveiligingsmaatregelen treffen om te waarborgen dat zij hun gegevens, medewerkers en intellectueel eigendom kunnen beschermen. Aangezien bestuursleden een wettelijke verantwoordelijkheid hebben om transparant te zijn over hoe ze activa beheren en beschermen, kunnen ze risico's en verantwoordelijkheden communiceren waarmee werknemers rekening moeten houden, zoals vereisten voor het wijzigen van wachtwoorden.

Gerelateerd: Wat is resourcemanagement? Een gids voor de toewijzing en planning van middelen

5. Zorgen voor naleving van de wet

Bedrijven zorgen er vaak voor dat hun werknemers en organisaties de lokale, staats- en federale wetten naleven. Ze kunnen voldoen aan gedragsvereisten, zoals ethiektraining, correcte registratie van financiële gegevens en geschikte documentatie voor conflicten. Als een fotoafdeling bijvoorbeeld vaak eigen afbeeldingen gebruikt voor marketing, kan de raad van bestuur besluiten te investeren in technologie waarmee rechten of machtigingen snel kunnen worden geïdentificeerd, of kan investeren in training om ervoor te zorgen dat ze aan de regels voldoen.

6. Toezicht houden op de financiën

Een bestuur bepaalt het budget en de verkoopdoelstellingen van het bedrijf en kan regelmatig bijeenkomen om de huidige financiële cijfers en toekomstige voorspellingen te bespreken. Bedrijven kunnen ook geautomatiseerde controles of handmatige controles instellen om ervoor te zorgen dat alle teamleden het juiste financiële protocol volgen. Naast deze controles, creëren sommige bedrijven ook interne auditteams of huren ze externe in om hun financiële activiteiten en rapporten te beoordelen om naleving te garanderen.

7. Financiële beslissingen nemen

Naast algemeen financieel toezicht neemt de raad van bestuur enkele van de grootste financiële beslissingen voor een bedrijf. Dit kan onder meer zijn als een bedrijf fuseert met of een ander bedrijf overneemt, bepaalde activa desinvesteert of verhuist naar een nieuw kantoorgebouw. Een bedrijf kan baat hebben bij een bestuur met een diverse groep individuen die het eens moeten worden over deze financiële beslissingen.

8. Bestuursleden

De bestuurders delen ook de verantwoordelijkheid voor het besturen van elkaar. Wanneer een raad van bestuur een CEO kiest, kunnen zij bestuursleden in dienst nemen of ontslaan in reactie op de zakelijke behoeften. Het bestuur kan bijvoorbeeld merken dat ze extra ondersteuning nodig hebben op een bepaald gebied en kandidaten overwegen die momenteel leidinggevende zijn van een interne afdeling of externe investeerders met specifieke expertise. Het bestuur kan de functieomschrijving schrijven, de prestaties monitoren en nieuwe bestuursleden evalueren. Soms voert het bestuur zelfevaluaties uit om kansen voor verandering te vinden.

9. Verbetering van de publieke opinie

Aangezien de raad van bestuur van een bedrijf externe belanghebbenden in het team kan hebben, is het belangrijk dat ze transparant zijn met elkaar en met het publiek. Een bedrijf kan bijvoorbeeld het hele jaar door de winst openbaar maken, en de raad van bestuur kan communiceren of het bedrijf aan zijn verwachtingen heeft voldaan en wat zijn vooruitzichten zijn. Dit kan nieuwe aandeelhouders ertoe brengen aandelen te kopen en vertrouwen in de organisatie op te bouwen.

10. Investeren in bedrijfsprogramma's

Het hebben van een duidelijke missie kan van invloed zijn op het soort programma's waarin het bedrijf investeert of aan de gemeenschap levert. Dit vereist dat de raad van bestuur beslist wat het meest gunstig is voor de werknemers van het bedrijf. Dit kan betrekking hebben op gespecialiseerde training, gemeenschapsprogramma's of vrijwilligerswerk. Om te bepalen welke programma's de bedrijfscultuur het beste kunnen handhaven, kan het zijn dat de raad van bestuur ook onderzoek moet doen naar de waarde, de algehele tevredenheid en de resultaten van elk programma.

11. Bedrijfsdoelen stellen

Bestuursleden stemmen de bedrijfsdoelstellingen vaak af op de missie van het bedrijf en bepalen hoe deze doelstellingen kunnen worden bereikt. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een marktleider willen zijn op het gebied van uitgeverijen, zodat het bestuur zijn strategie en doelen kan bespreken. Hun strategie zou kunnen zijn om nieuwe digitale leestechnologie en toegankelijkheidsbronnen te gebruiken, en hun doel zou kunnen zijn om 500.000 e-books per jaar te verkopen of 50.000 nieuwe mensen te laten inschrijven voor hun mailinglijst. Deze plannen sluiten aan bij het doel van het bedrijf en kunnen bijdragen aan het hogere verkoopdoel.

Gerelateerd: Complete gids voor het stellen van strategische doelen (met voorbeelden)

12. Opstellen van governanceregels

Het bestuur bepaalt hoe zij elkaar besturen en welke besluiten de organisatie raken. Dit omvat het vastleggen van vergadertijden met de CEO en het bestuur, het houden van individuele statusvergaderingen, het creëren van een proces voor het toevoegen of verwijderen van bestuursleden en het bepalen van de uitgebrachte stemmen. Governance kan zorgen voor een soepele overgang tussen leden en CEO's en elk bestuurslid gelijke kansen bieden op deelname.


About author

Arjan Gregersen

De raad van bestuur van een bedrijf zorgt ervoor dat er meerdere mensen met verschillende rollen betrokken zijn bij de besluitvorming. Elk bestuurslid heeft waarschijnlijk zijn eigen rol en expertise op uitvoerend niveau om een bedrijf te helpen slagen. Als u de functies van een bord kent, kunt u beter begrijpen wat ze doen en waarom ze nuttig zijn. In dit artikel bespreken we wat een raad van bestuur is en 12 veelvoorkomende functies van raden van bestuur.


Scroll to Top