Blog

In het afgelopen decennium is er een explosie van groei geweest met betrekking tot de gegevens die bedrijven genereren en ontvangen. Bedrijven erkennen steeds meer het belang van het gebruik van deze gegevens om de bedrijfsprestaties te verbeteren en te optimaliseren. Data science-professionals zijn ervoor verantwoordelijk dat bedrijven waarde halen uit hun data. In dit artikel leggen we uit wat data science precies is en noemen we 12 data science-carrières die je kunt nastreven als je dit veld wilt betreden.

Wat is datawetenschap?

Datawetenschap is een interdisciplinair vakgebied dat betrekking heeft op het ontginnen, manipuleren, opslaan, analyseren en beheren van gegevens. Net als bij statistiek is het doel van data science om kennis en inzichten te extraheren uit zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Hoewel statistiek een op wiskunde gebaseerde discipline is die betrekking heeft op het verzamelen en analyseren van kwantitatieve gegevens, omvat datawetenschap het gebruik van wetenschappelijke methoden om kennis te extraheren uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. Ondanks deze verschillen maakt datawetenschap gebruik van statistische technieken. Sommigen beschrijven data science als een toegepast veld dat begon in de traditionele statistiek, maar uiteindelijk zijn eigen discipline werd.

Gerelateerd: Hoe word je een datawetenschapper ?

Loopbaan in datawetenschap

Hier zijn een paar data science-carrières om te overwegen:

1. Datajournalist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 35.441 per jaar

Primaire taken: Datajournalisten gebruiken en onderzoeken statistieken om objectieve en diepgaande rapportage en nieuws te kunnen schrijven. Deze experts gebruiken programmering om het proces van het verzamelen en combineren van informatie te automatiseren. Ook gebruiken ze software om verbanden te vinden tussen documenten en concepten. Naast het werken als journalisten en verslagschrijvers, kunnen datajournalisten ook een bijdrage leveren aan het bedrijfsleven door bedrijfsanalyses om te zetten in boeiende verhalen.

2. Data-analist

Nationaal gemiddeld salaris : $ 75.161 per jaar

Primaire taken: Data-analisten manipuleren de gegevens van een bedrijf of branche om analyses uit te voeren die specifieke zakelijke vragen beantwoorden. Ze gebruiken voornamelijk programmeertalen en frameworks om gegevens te analyseren en conclusies te trekken. Vervolgens presenteren ze de resultaten van hun analyses aan managementteams, zodat ze deze informatie kunnen gebruiken om de strategieën, processen of operaties van een bedrijf te verbeteren. Data-analisten zijn soms beginnende werknemers die carrière willen maken op het gebied van datawetenschap.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een data-analist

3. Statistische analist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 77.033 per jaar

Primaire taken: Statistische analisten verzamelen gegevens uit verschillende bronnen voor analyse. Vervolgens gebruiken ze visualisatie en verschillende business intelligence-tools om hun bevindingen duidelijk te communiceren aan besluitvormers in een organisatie. Statistische analisten bewaken en onderhouden ook gegevensbronnen en diagnosticeren en lossen problemen op. Een statistisch analist gebruikt wiskundige technieken in plaats van programmeertalen om de meeste analytische taken uit te voeren.

4. Computersysteemanalist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 79.961 per jaar

Primaire taken: Computersysteemanalisten analyseren de computersystemen van een bedrijf om hun efficiëntie te beoordelen en te bepalen of ze aansluiten bij de zakelijke behoeften en doelen. Ze werken nauw samen met andere IT-professionals, zoals programmeurs en testers van kwaliteitsborging, om computersystemen te ontwikkelen, veranderen en verbeteren. Het werk omvat het gebruik van databases om erachter te komen waarom systemen falen en het onderzoeken en diagnosticeren van problemen binnen databaseprogramma's.

5. Business intelligence-analist

Nationaal gemiddeld salaris: $96,334 per jaar

Primaire taken: Business intelligence-analisten gebruiken geavanceerde softwaretools om gegevens te ontginnen. Vervolgens gebruiken ze deze informatie om datawarehouse-strategieën te implementeren, bedrijfsprioriteiten te bepalen en key performance indicators (KPI's) te definiëren. Het doel van hun activiteiten is om de efficiëntie van een bedrijf te verbeteren, de productiviteit te verbeteren en het marktaandeel te vergroten door besluitvormers bruikbare gegevensinzichten te bieden.

6. Databasebeheerder

Nationaal gemiddeld salaris: $ 97,110 per jaar

Primaire taken: Een databasebeheerder werkt binnen het IT-personeel van een organisatie en faciliteert de toegang van werknemers tot bedrijfsgegevens en applicaties. Ze bewaken de beveiliging van deze databases en ontwikkelen back-up- en alternatieve toegangsoplossingen in het geval van een systeemstoring. Databasebeheerders kunnen verantwoordelijk zijn voor alles, van de registratie van nieuwe gebruikers tot het optimaliseren van het systeem tot het plannen van bijgewerkte of verhoogde gegevenscapaciteit.

7. Gegevenswetenschapper

Nationaal gemiddeld salaris: $ 123.074 per jaar

Primaire taken: Net als data-analisten voeren datawetenschappers ook analyses uit. Daarnaast bouwen ze ook machine learning-modellen, waarmee ze voorspellingen kunnen doen over de toekomst. Deze informatie kan waardevol zijn voor een bedrijf als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsstrategieën en het bepalen van langetermijndoelen. Datawetenschappers bouwen ook gepersonaliseerde dataproducten, die een bedrijf helpen zijn klanten beter te begrijpen.

8. Gegevensarchitect

Nationaal gemiddeld salaris: $ 130.846 per jaar

Primaire taken: Een data-architect is verantwoordelijk voor het ontwerpen, creëren, implementeren en onderhouden van de data-architectuur van een bedrijf. De data-architectuur van een bedrijf bepaalt hoe ze data vastleggen, organiseren en integreren. Doorgaans heeft een data-architect een leidinggevende functie binnen een datawetenschapsteam en definieert hij de datastandaarden en -principes van een bedrijf. Naast het ontwikkelen van architectuur, omvatten hun taken het ontwerpen van warehousing-oplossingen en het uitvoeren van datamodellering.

9. Data-engineer

Nationaal gemiddeld salaris: $ 132.380 per jaar

Primaire taken: Data engineers ontwikkelen en onderhouden de data-infrastructuur en interfaces van een bedrijf, die bepalen hoe het bedrijf data verzamelt en opslaat. Ze bouwen datapijplijnen die ruwe, ongestructureerde data omzetten in bruikbare formaten die datawetenschappers en analisten kunnen gebruiken. Ze voeren ook batchprocessen of realtime-processen uit op opgeslagen gegevens en vinden trends in datasets. De baan vereist een grondige kennis van het ontwerpen van SQL-databases en verschillende programmeertalen.

10. Applicatie architect

Nationaal gemiddeld salaris : $136.865 per jaar

Primaire taken: Applicatiearchitecten richten zich op het ontwerpen van de architectuur van softwareapplicaties, waaronder het bouwen van gebruikersinterfaces en infrastructuur. Daarnaast bestuderen ze ook de applicaties die een bedrijf gebruikt, waaronder mogelijk onderzoeken hoe verschillende software met elkaar omgaan en hoe gebruikers omgaan met de software. Deze data-analyses gebruiken ze vervolgens om bestaande applicaties te verbeteren of bij het maken van nieuwe applicaties.

11. Ondernemingsarchitect

Nationaal gemiddeld salaris: $ 141.196 per jaar

Primaire taken: Enterprise-architecten richten zich op de bedrijfsstructuren, met name bedrijfsfuncties en -processen die bedrijfsgegevens gebruiken of genereren. Ze zorgen ervoor dat de technologie van een bedrijf goed is afgestemd op de bedrijfsstrategie. Om hun functie te kunnen vervullen, moeten enterprise architecten inzicht hebben in het bedrijf en de technologie, wat diepgaande analyses van relevante gegevens vereist.

12. Machine learning-ingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 151.028 per jaar

Primaire taken: Machine learning engineers werken met grote hoeveelheden data en voeren complexe datamodellering uit. Ze ontwerpen zelfwerkende software die eerdere gegevens gebruikt om de functionaliteit van het programma te verbeteren. Elke keer dat dit type software een bewerking uitvoert, gebruikt het automatisch de resultaten van de bewerking om toekomstige bewerkingen te verbeteren.


About author

Tineke Heinen

In het afgelopen decennium is er een explosie van groei geweest met betrekking tot de gegevens die bedrijven genereren en ontvangen. Bedrijven erkennen steeds meer het belang van het gebruik van deze gegevens om de bedrijfsprestaties te verbeteren en te optimaliseren. Data science-professionals zijn ervoor verantwoordelijk dat bedrijven waarde halen uit hun data. In dit artikel leggen we uit wat data science precies is en noemen we 12 data science-carrières die je kunt nastreven als je dit veld wilt betreden.


Scroll to Top