Blog

een baan zoeken

12 Master In Organisatorische Leiderschapsbanen Om Na Te Streven

Als je geïnteresseerd bent in een rol waarin je anderen kunt inspireren, leiden en begeleiden, overweeg dan om je Master of Science in organisatorisch leiderschap te behalen. De cursussen die doorgaans in dit curriculum worden gegeven, zijn gericht op het trainen van studenten om teams te inspireren en motiveren om organisatorische veranderingen door te voeren of de prestaties van een bedrijf te verbeteren. Afgestudeerden van organisatorisch leiderschap kunnen werken voor non-profitorganisaties, grote bedrijven, kleine bedrijven of particuliere bedrijven. In dit artikel bespreken we wat organisatorisch leiderschap is en de verschillende meesters in organisatorische leiderschapsbanen die moeten worden nagestreefd.

Wat is organisatieleiderschap?

Organisatorisch leiderschap is een studiegebied dat zich richt op het motiveren, begeleiden en stellen van doelen voor individuen of groepen mensen. Degenen die een Master of Science in organisatorisch leiderschap behalen, streven er doorgaans naar om aanvullende ervaring en kennis op hun vakgebied te krijgen om medewerkers effectief te leiden en beslissingen te nemen. Studenten die met dit diploma afstuderen, ontwikkelen doorgaans vaardigheden zoals probleemoplossing, kritisch denken, leiderschap en teambuilding, die ze in een breed scala aan carrières kunnen gebruiken.

12 master in organisatorische leiderschapsbanen

Er zijn veel verschillende sectoren waarin je kunt werken nadat je bent afgestudeerd met je master in organisatorisch leiderschap, van gezondheidszorg of verkoop tot onderwijs. Veelvoorkomende banen die u kunt krijgen met een master in organisatorisch leiderschap zijn onder meer:

1. Community service manager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 49.074 per jaar

Primaire taken: Een community service manager coördineert, leidt en plant de activiteiten van community outreach of sociale service programma's. Hun belangrijkste verantwoordelijkheden zijn het beheren van de budgetten van het programma, het aansturen van de vrijwilligers, het zorgen voor een efficiënt gebruik van bedrijfs- en gemeenschapsmiddelen en het vinden van manieren om aan de behoeften van de gemeenschap te voldoen door middel van beleid, procedures en activiteiten.

Gerelateerd : Meer informatie over het zijn van een servicemanager

2. Adviseur organisatieontwikkeling

Nationaal gemiddeld salaris: $ 51,429 per jaar

Primaire taken: Consultants voor organisatieontwikkeling bezoeken verschillende bedrijven om manieren te identificeren om hun efficiëntie, productiviteitsniveaus en effectiviteit te verbeteren door correct gebruik van hun middelen. Andere belangrijke taken zijn het analyseren van organisatorische processen, het lokaliseren van ontwikkelingsbehoeften door middel van interviews met personeel en het rapporteren van het succes van hun projecten na implementatie.

3. Zorgmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 63.691 per jaar

Primaire taken: Zorgmanagers werken in klinieken, ziekenhuizen of andere medische faciliteiten om toezicht te houden op de dagelijkse activiteiten van de organisatie. Ze zijn doorgaans verantwoordelijk voor het coördineren van plannen voor patiëntenzorg, het delegeren van taken aan facilitaire medewerkers, het afhandelen van facturering en budgetten en het aannemen, trainen en ontslaan van facilitair personeel.

4. Trainings- en ontwikkelingsmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 63.699 per jaar

Primaire taken: Trainings- en ontwikkelingsmanagers leren bedrijfsmedewerkers over organisatorische procedures en doelen door middel van lezingen, teamoefeningen en seminars. Hun belangrijkste verantwoordelijkheden omvatten het geven van educatieve trainingssessies, samenwerken met het management om verbeterpunten voor werknemers te vinden, toezicht houden op opleidingsbudgetten en het voorbereiden en distribueren van trainingsmateriaal aan werknemers, zoals video's, presentaties en modules.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een trainingsmanager

5. Marketingmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 65.929 per jaar

Primaire taken: een marketingmanager houdt toezicht op de implementatie van de promotie-inspanningen van een bedrijf door middel van digitale en gedrukte marketingcampagnes. Hun belangrijkste taken omvatten het ontwikkelen van een afdelingsbudget, het genereren van nieuwe marketing- en verkoopleads, het inhuren en opleiden van marketingmedewerkers en het uitvoeren van marktonderzoek voor trends en prognoses.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een marketingmanager

6. Operationeel manager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 67,125 per jaar

Primaire taken: Een operations manager implementeert strategieën en beleid om de wervingsprocedures, trainingsnormen en andere organisatorische processen te verbeteren. De meeste van hun verantwoordelijkheden zijn gericht op het verbeteren van de productiviteit, efficiëntie en prestaties van een organisatie, waaronder taken zoals het herzien van het huidige organisatiebeleid, het bevorderen van een positieve bedrijfscultuur, het stimuleren van het moreel van de werknemers en ervoor zorgen dat alle werknemers zich te allen tijde veilig en comfortabel voelen in de werkomgeving.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een Operations Manager

7. Personeelsmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 69.207 per jaar

Primaire taken: Een HR-manager zorgt voor de inspanningen van een organisatie op het gebied van werving, bedrijfscultuur en medewerkerstevredenheid. Ze voeren taken uit zoals het creëren van een training- en onboardingproces, het implementeren van wervingsprogramma's, het oplossen van werknemersconflicten en ervoor zorgen dat alle werknemers compliant blijven en op de hoogte blijven van de gezondheids- en veiligheidsnormen of het beleid op de werkplek.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een HR-manager

8. Verkoopmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 77.459 per jaar

Primaire taken: Een verkoopmanager heeft doorgaans de leiding over een team van vertegenwoordigers om hen training, mentorschap en begeleiding te bieden. De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn het opstellen van verkoopplannen die het team moet volgen, het instellen van verkoopquota voor individuele werknemers, het toewijzen van gebieden, het volgen van de voortgang van de afdeling en het opstellen van afdelingsrapporten die het leiderschapsteam kan beoordelen.

Gerelateerd : Meer informatie over het zijn van een verkoopmanager

9. Managementconsulent

Nationaal gemiddeld salaris: $86.190 per jaar

Primaire taken: Een managementconsultant bezoekt organisaties en identificeert potentiële verbeteringsgebieden om actieplannen te ontwikkelen om uitdagingen te overwinnen, de efficiëntie te verbeteren en de winst te vergroten. Andere taken zijn onder meer het opstellen van beleid om trainingsprocedures te verbeteren, het management te helpen bij het navigeren door wijzigingen in de organisatie en het voorstellen van actieplannen om te voorkomen dat toekomstige problemen zich opnieuw voordoen.

10. Organisatieveranderingsmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $92.205 per jaar

Primaire taken: Een verandermanager van een organisatie werkt samen met andere leidinggevenden om snel strategieën te ontwerpen en te implementeren, zonder de productiviteit van de werknemers in gevaar te brengen. Ze zorgen er doorgaans voor dat alle werknemers effectief reageren op veranderende procedures door taken uit te voeren zoals het uitvoeren van strategieën voor wijzigingsbeheer om de efficiëntie te maximaliseren, het beoordelen van budgettaire effecten en kostenstructuren en het opstellen van communicatieplannen om ervoor te zorgen dat alle wijzigingen soepel verlopen.

11. Schoolhoofd

Nationaal gemiddeld salaris: $ 99.359 per jaar

Primaire taken: Schooldirecteuren werken op basis-, middelbare of middelbare scholen om toezicht te houden op de lesmethoden van instructeurs, het gedrag van studenten en het beheer van de financiën. Andere taken die ze kunnen uitvoeren zijn onder meer het houden van vergaderingen met ouders en leerlingen om gedrags- of onderwijskwesties te bespreken, het monitoren van de werkprestaties van leraren en het beslissen over programma's die ten laste van het schoolbudget komen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een directeur

12. Compensatiemanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 99.551 per jaar

Primaire taken: een beloningsmanager stelt de voordelen en het beloningspakket van een bedrijf voor zijn werknemers samen. Hun rol bestaat doorgaans uit het actualiseren van het huidige beloningsbeleid, het creëren van beleid dat voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, het assisteren bij het wervingsproces van de organisatie om te beslissen over salarisaanbiedingen en het samenwerken met derden om arbeidsvoorwaardenplannen te ontwikkelen en te onderhandelen die de werknemers ondersteunen terwijl ze binnen de budget van de organisatie.


About author

Stefan Amsink

Als je geïnteresseerd bent in een rol waarin je anderen kunt inspireren, leiden en begeleiden, overweeg dan om je Master of Science in organisatorisch leiderschap te behalen. De cursussen die doorgaans in dit curriculum worden gegeven, zijn gericht op het trainen van studenten om teams te inspireren en motiveren om organisatorische veranderingen door te voeren of de prestaties van een bedrijf te verbeteren. Afgestudeerden van organisatorisch leiderschap kunnen werken voor non-profitorganisaties, grote bedrijven, kleine bedrijven of particuliere bedrijven. In dit artikel bespreken we wat organisatorisch leiderschap is en de verschillende meesters in organisatorische leiderschapsbanen die moeten worden nagestreefd.


Scroll to Top