Blog

een baan zoeken

13 Managementrollen Met Tips Voor Het Verbeteren Van Managementvaardigheden

Managers voeren meerdere taken uit die verder gaan dan het dienen als leider voor hun afdeling. Om de operaties soepel te laten verlopen, moeten ze ook de logistiek afhandelen en communiceren met belanghebbenden. Als u de verschillende taken begrijpt die managers uitvoeren, kunt u beter begrijpen wat de dagelijkse verantwoordelijkheden zijn in een leidinggevende rol en kunt u bepalen of u manager wilt worden. In dit artikel onderzoeken we wat een manager doet, noemen we 13 veelvoorkomende managementrollen en geven we tips om je managementvaardigheden te verbeteren.

Wat doen leidinggevenden?

Managers plannen, sturen en controleren middelen om de algemene visie van het bedrijf te realiseren. Door duidelijk gedefinieerde doelen te stellen, kunnen managers helpen om werknemers te motiveren om succes te behalen en begeleiding bieden voor groei. De rol van de manager bestaat uit drie componenten:

  • Interpersoonlijk: Managers hebben vaak contact met verschillende mensen, waaronder werknemers, leiderschap en de gemeenschap.
  • Informatief: Managers kunnen een rol spelen waar ze informatie verstrekken aan werknemers en de gemeenschap.
  • Besluitvorming: Managers kunnen nieuwe werknemers aannemen, evaluaties van huidige werknemers uitvoeren en beslissingen nemen over activiteiten.

Verwant: Wat is een manager?

13 veelvoorkomende managementrollen

Managers hebben veel verantwoordelijkheden in hun rol als leider van hun afdelingen. Hier is een lijst van 13 van de meest voorkomende rollen in het management:

1. Resourcetoewijzer

Managers wijzen vaak fondsen en middelen binnen hun kantoor of afdeling, zoals apparatuur, op de meest efficiënte en kosteneffectieve manier toe. Ze plannen misschien de beste manier om projecten op tijd en binnen een bepaald budget af te ronden. Managers kunnen projecten toewijzen aan werknemers en die projecten monitoren om te zien of er nieuwe toewijzingen moeten plaatsvinden en om te bepalen of de werklast beheersbaar is.

2. Leider

Een manager kan zijn personeel leiden door werknemers een visie of langetermijndoel te bieden. Werknemers kijken naar managers om richting te geven, te beslissen over acties en hen te inspireren om zowel korte- als langetermijndoelen te bereiken.

Gerelateerd: 5 rollen en verantwoordelijkheden van een teamleider

3. Woordvoerder

Een manager kan een pleitbezorger van de organisatie zijn. Door positieve berichten over het bedrijf te communiceren, informeren managers het publiek over de algemene doelstellingen van de organisatie. Managers werken om de organisatie te promoten en kunnen het public relations-team helpen bij het promoten van het bedrijf, het bijwonen van evenementen of het geven van toespraken.

4. Trainer

Een manager kan helpen bij het opleiden van nieuwe medewerkers en bestaande werknemers. Dit kan het faciliteren van training- en ontwikkelingsmogelijkheden op locatie zijn of het leiden van trainingssessies. Ze kunnen ook hands-on supervisie bieden aan werknemers terwijl ze nieuwe vaardigheden leren, of wanneer er nieuwe technologieën worden toegevoegd, ze helpen werknemers te leren en zich aan te passen aan de veranderingen.

5. Onderhandelaar

Managers kunnen onderhandelingen voeren binnen het team en de organisatie. Onderhandelen stelt hen in staat om een ​​compromis te bereiken met of tussen partijen wanneer er een geschil of meningsverschil is. Managers kunnen samenwerken met anderen om zich op problemen te concentreren en de beste oplossing bedenken om hun doelstellingen te bereiken.

Gerelateerd: Onderhandelingsvaardigheden: definitie en voorbeelden

6. Vertegenwoordiger

Een manager kan een vertegenwoordiger van het bedrijf zijn in formele situaties en vergaderingen. Ze kunnen ook verschijnen bij sociale evenementen in de gemeenschap, zoals een lunch met een klant, de bruiloft van een werknemer of inzamelingsacties voor goede doelen.

7. Mentor

Managers kunnen hun personeel coachen en werknemers helpen vaardigheden te ontwikkelen om hen te helpen persoonlijk en professioneel te slagen. Ze kunnen hun medewerkers helpen een specifieke vaardigheid te ontwikkelen en opbouwende kritiek leveren om hen te laten weten hoe het met ze gaat. Door medewerkers te begeleiden, kunnen managers niet alleen het hele team leiden, maar zich ook op individueel niveau concentreren.

8. Contactpersoon

Een manager kan als schakel dienen tussen andere afdelingen in de organisatie en daarbuiten. Managers kunnen ook namens de organisatie netwerken om contacten te leggen in de gemeenschap of binnen de branche. Managers kunnen ook een boodschapper zijn voor uitvoerend leiderschap, zoals de CEO, die informatie aan werknemers levert.

9. Ondernemer

Managers lossen vaak problemen op en brainstormen over nieuwe ideeën voor het bedrijf of hun afdeling. Met behulp van een visie creëren ze de verandering die ze in het bedrijf willen zien om te verbeteren en projecten te starten. Managers kunnen gepassioneerd zijn over hun bedrijf en niet bang zijn om risico's te nemen om tot betere oplossingen te komen.

10. Bemiddelaar

Managers kunnen interne of externe verstoringen oplossen en beheersen, zoals een conflict tussen twee medewerkers, een klacht van een klant of het verliezen van een belangrijke klant. Managers kunnen op dezelfde manier handelen als een rechter bij het oplossen van problemen en het voorkomen dat kleine problemen escaleren.

11. Bewaken

Managers kunnen de productiviteit en het welzijn van hun werknemers monitoren. Ze kunnen bijhouden wat er wordt gedaan en zoeken naar alles wat de voltooiing van taken in de weg staat. Managers blijven ook op de hoogte van het nieuws en de informatie die relevant is voor het bedrijf.

12. Verspreider

Een manager kan nuttige informatie, meestal van mensen in het uitvoerend leiderschap, delen met hun werknemers. Ze verzamelen gegevens, zoals updates over concurrenten, en geven deze vervolgens door aan het team, zodat ze een beter begrip hebben van wat er met de organisatie gebeurt.

13. Beleidshandhaver

Een manager kan bedrijfsbreed beleid implementeren en werknemers verantwoordelijk houden voor hun acties. Wanneer overtredingen plaatsvinden, kunnen ze werknemers straffen en regels en voorschriften opleggen om te voorkomen dat wangedrag zich in de toekomst zal voordoen.

Tips voor het verbeteren van managementvaardigheden

Hieronder vindt u enkele tips om u te helpen uw managementvaardigheden te ontwikkelen:

  • Vertrouwen opbouwen: vertrouwen in jezelf kan je het vermogen geven om je autoriteit te gebruiken en de leiding te nemen over een team.
  • Ontwikkel communicatieve vaardigheden: in staat zijn om te communiceren met werknemers en leiderschap kan u helpen informatie te verzamelen en beslissingen te nemen.
  • Oefen met netwerken: Netwerkvaardigheden kunnen u helpen om te communiceren met andere afdelingen en anderen binnen de gemeenschap of industrie.
  • Volg onderwijs: door cursussen te volgen, boeken te lezen en relevante workshops in uw branche bij te wonen, kunt u de kennis verwerven om een ​​autoriteit in uw vakgebied te worden.
  • Organiseer je: zoek een organisatiesysteem dat voor jou werkt, of het nu in een online spreadsheet of in een planner is, om je te helpen bij het beheren en prioriteren van je taken.
  • Verbeter het oplossen van problemen: houd brainstormsessies waarin u probeert een oplossing of oplossingen voor een probleem te bedenken om vertrouwen op te bouwen en uw probleemoplossend vermogen te verbeteren.

About author

Aaltje Weiden

Managers voeren meerdere taken uit die verder gaan dan het dienen als leider voor hun afdeling. Om de operaties soepel te laten verlopen, moeten ze ook de logistiek afhandelen en communiceren met belanghebbenden. Als u de verschillende taken begrijpt die managers uitvoeren, kunt u beter begrijpen wat de dagelijkse verantwoordelijkheden zijn in een leidinggevende rol en kunt u bepalen of u manager wilt worden. In dit artikel onderzoeken we wat een manager doet, noemen we 13 veelvoorkomende managementrollen en geven we tips om je managementvaardigheden te verbeteren.


Scroll to Top