Blog

Als je graag met planten werkt, zijn er veel carrièremogelijkheden in tuinieren en tuinbouw die je kunt nastreven. Of je nu liever uitnodigende buitenruimtes creëert, de voedselvoorziening verbetert of nieuwe plantensoorten ontwikkelt, er zit vast en zeker een baan bij die bij je past. In dit artikel delen we 14 unieke banen in het tuinieren.

14 tuinklussen om te overwegen

Tuinklussen zijn beschikbaar in veel omgevingen, van kleine boerderijen en kinderdagverblijven tot grote bedrijven en golfbanen. Als je graag met planten werkt, bekijk dan deze 14 banen in tuinieren, gerangschikt in oplopende volgorde op basis van jaarsalaris. De onderstaande salarissen zijn ingevuld met behulp van staatsspecifieke gegevens van Carrieree Salarissen:

1. Medewerker tuincentrum

Nationaal gemiddeld salaris: $26.961 per jaar

Hoofdtaken: De medewerkers van een tuincentrum zijn verantwoordelijk voor de verzorging van planten die in een tuincentrum worden verkocht. Taken zijn onder andere het planten van zaailingen, snoeien, wieden en bemesten. Deze werknemers kunnen ook displays ontwerpen en verkooptafels op voorraad houden. Tuincentrummedewerkers gebruiken hun kennis van planten om klanten te adviseren over plantkeuze, optimale plantverzorging en tuininrichting.

2. Wijngaardarbeider

Nationaal gemiddeld salaris: $ 28.932 per jaar

Primaire taken: Wijngaardarbeiders zijn betrokken bij alle onderdelen van de wijngaardactiviteiten. Hun primaire taken omvatten het planten van wijnstokken, snoeien, uitdunnen, het plaatsen van wijnranken, oogsten, het bemesten van de grond en het verwijderen van ongedierte. Wijngaardarbeiders kunnen ook betrokken zijn bij erosiebestrijding, irrigatie en het plaatsen van omheiningen. Wijngaardarbeiders die voor wijnmakerijen werken, kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het pletten, bottelen, kurken, afdekken en reinigen van de tank.

3. Landarbeider

Nationaal gemiddeld salaris: $ 31.679 per jaar

Primaire taken: Landarbeiders zijn verantwoordelijk voor de zorg voor gewassen op een boerderij. Typische werktaken zijn onder meer het ploegen van velden, het planten van gewassen, snoeien, het bestrijden van ongedierte, het aanbrengen van meststoffen, het oogsten van gewassen en het klaarmaken voor verzending. Landarbeiders kunnen ook worden gevraagd om irrigatiesystemen te onderhouden, omheiningen te installeren en te repareren, schuren of schuren te bouwen en landbouwmachines te onderhouden.

4. Landschapsarbeider

Nationaal gemiddeld salaris: $ 33.310 per jaar

Primaire taken: Een landschapsarbeider is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle buitenruimtes op een eigendom. Hun voornaamste taken zijn onder meer planten, water geven, struiken en bomen snoeien, gazons maaien, kunstmest aanbrengen, ongedierte bestrijden en onkruid wieden. Landschapswerkers kunnen ook looppaden, rotswanden, hekken, trappen en andere tuinelementen bouwen. Als ze worden gebruikt in een gebied met seizoensveranderingen, kunnen arbeiders verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van bladeren en sneeuwruimen.

5. Tuincentrummanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 35.801 per jaar

Hoofdtaken: Een tuincentrummanager is verantwoordelijk voor het aansturen van alle dagelijkse werkzaamheden in een tuincentrum of plantenkwekerij. Hun taken omvatten het opleiden en begeleiden van werknemers, het selecteren van planten, het bestellen van tuincentrumbenodigdheden, het plannen van bemestings- en pesticidetoepassingen en het identificeren van plantenziekten en plagen. Managers van tuincentra werken ook nauw samen met het publiek en adviseren hen over de juiste planttechnieken, plantverzorging en plaagbestrijding.

6. Tuinbouwer

Nationaal gemiddeld salaris: $ 40.159 per jaar

Hoofdtaken: Tuinders houden zich bezig met alle facetten van de plantenteelt en -vermeerdering. Hun vaardigheden kunnen in de landbouw worden gebruikt om gewasopbrengsten te verbeteren, plagen te beheersen en verbeterde planten te creëren. Tuinders kunnen ook werken in landschapsarchitectuur om bloemen, struiken, bomen, graszoden en gras te onderhouden. Onderzoekstuinders kunnen experimenten uitvoeren met gewasvariëteiten, bestrijdingsmiddelen en meststoffen.

7. Terreinwachter

Nationaal gemiddeld salaris: $ 41.270 per jaar

Primaire taken: Een tuinman onderhoudt buitenruimtes op universiteitscampussen, grote bedrijven, openbare tuinen, parken en andere grote locaties. Hun taken omvatten het snoeien van bomen en struiken, het bestrijden van ongedierte, het maaien van gazons, het neerleggen van mulch, het planten van bloemen en het water geven van planten. Groundskeepers onderhouden ook verlichting, banken, fonteinen en andere buitenstructuren. Seizoenswerk kan ook bladverwijdering in de herfst en sneeuwruimen in de winter omvatten. Sommige tuinders zorgen voor het plantenleven in winkelcentra, bedrijven en grote bedrijven. Daarnaast worden terreinbeheerders die gespecialiseerd zijn in grasbeheer, in dienst van golfbanen om greens te planten, te maaien en te onderhouden.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een Groundskeeper

8. Tuinman

Nationaal gemiddeld salaris: $ 42.054 per jaar

Hoofdtaken: Een hovenier is verantwoordelijk voor het ontwerpen en onderhouden van buitenruimtes voor particuliere huiseigenaren, groenvoorzieningsbedrijven, corporaties en parken. Hun typische dagelijkse taken omvatten het planten van seizoensbloemen, het snoeien van bomen en struiken, het onderhouden van plantbedden, het maaien van gras, het aanbrengen van kunstmest en het bestrijden van ongedierte. Van tuinders kan ook worden verlangd dat ze seizoensgebonden displays ontwerpen en terreinen decoreren voor speciale gelegenheden.

9. Teler

Nationaal gemiddeld salaris: $ 52.798 per jaar

Primaire taken: Telers zijn verantwoordelijk voor het telen van fruit, groenten, kruiden, bloemen en andere planten. Hun typische taken omvatten het ploegen van velden, planten, bemesten, het bestrijden van plagen, oogsten en het voorbereiden van gewassen voor verzending. De meeste telers zijn gespecialiseerd in één soort gewas, zoals kruiden, veevoer of granen. Andere telers gebruiken een gespecialiseerde landbouwmethode, zoals biologische landbouw of hydrocultuur.

10. Tuinbouwtherapeut

Nationaal gemiddeld salaris: $ 52.997 per jaar

Primaire taken: Een tuinbouwtherapeut helpt patiënten hun mentale of fysieke gezondheid te verbeteren door het creëren, onderhouden en oogsten van tuinruimtes. Hun taken omvatten het maken van plannen voor patiëntenzorg, het leren van patiënten hoe ze voor planten moeten zorgen en het ontwerpen van tuinen. Ze werken nauw samen met artsen en andere professionals om patiëntenzorg te bieden. Tuinbouwtherapeuten kunnen ook tuingereedschap en buitenruimtes aanpassen om ze toegankelijk te maken voor gehandicapte patiënten.

11. Tuinarchitect

Nationaal gemiddeld salaris: $ 54,154 per jaar

Primaire taken: Tuinarchitecten leggen tuinen en andere buitenruimtes aan voor particuliere huiseigenaren, grote bedrijven, gemeentelijke overheden, parken en andere locaties. Tuinarchitecten werken nauw samen met landschapsarchitecten om uitnodigende tuinen te creëren. Hun taken omvatten het planten van seizoensbloemen, het snoeien van heggen, het snoeien van bomen, het bemesten van planten, het maaien van gras en het bestrijden van ongedierte. Tuinarchitecten kunnen ook worden verplicht om tuinmuren, looppaden en trappen te bouwen.

12. Landschapsarchitect

Nationaal gemiddeld salaris: $ 69.364 per jaar

Primaire taken: Een landschapsarchitect is verantwoordelijk voor het ontwerpen van gastvrije en functionele parken, speeltuinen, tuinen, campussen, zwembaden en andere openbare ruimtes. Ze maken papieren plattegronden en maquettes van buitenruimtes die worden gebruikt door tuinarchitecten en bouwers. Sommige landschapsarchitecten werken samen met milieuwetenschappers om beschermde gebieden te creëren, zoals wetlands of mijnwinningsgebieden. Er zijn ook gespecialiseerde landschapsarchitecten die werken aan het herstel van historische plekken en tuinen.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een landschapsarchitect

13. Boomverzorger

Nationaal gemiddeld salaris: $ 74.966 per jaar

Primaire taken: Een boomverzorger is verantwoordelijk voor de zorg voor houtachtige struiken en bomen. Ze inspecteren bomen op ziekten en plagen, passen pesticiden toe, snoeien ledematen en planten zaailingen. Boomverzorgers kunnen ook dode of zieke bomen verwijderen.

14. Plantenwetenschapper

Nationaal gemiddeld salaris: $ 96.256 per jaar

Primaire taken: Een plantenwetenschapper werkt nauw samen met boeren en landbouwonderzoekers om de gewasopbrengst te verbeteren. Ze kunnen helpen bij het ontwikkelen van effectievere landbouwtechnieken, ongediertebestrijdingsmethoden en meststoffen. Plantenwetenschappers kunnen betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe gewasvariëteiten om meer voedzame gewassen te produceren, hogere opbrengsten te leveren, ziekteresistent te zijn of zich aan te passen aan ruwe omgevingen. Ze kunnen ook rechtstreeks met boeren samenwerken om hen nieuwe technieken te leren of problemen met gewassen op te lossen.


About author

Carolijn van Rechteren

Als je graag met planten werkt, zijn er veel carrièremogelijkheden in tuinieren en tuinbouw die je kunt nastreven. Of je nu liever uitnodigende buitenruimtes creëert, de voedselvoorziening verbetert of nieuwe plantensoorten ontwikkelt, er zit vast en zeker een baan bij die bij je past. In dit artikel delen we 14 unieke banen in het tuinieren.


Scroll to Top