Blog

Duurzaamheid van voedsel bevordert het milieu en de volksgezondheid. Als u een carrière wilt die het milieu ondersteunt, kunt u een baan overwegen die verband houdt met dit vakgebied. Afhankelijk van je interesses en vaardigheden, kun je kansen vinden om rechtstreeks met voedselsystemen te werken of op een andere manier duurzame praktijken en programma's te promoten. In dit artikel bespreken we voedselduurzaamheid en geven we een lijst met 15 carrièremogelijkheden die je kunt overwegen als je in dit veld wilt werken.

Gerelateerd: 10 carrières op het gebied van duurzaamheid die een verschil maken

Wat is voedselduurzaamheid?

Duurzaamheid verwijst doorgaans naar processen en praktijken die geen natuurlijke hulpbronnen verspillen of het milieu negatief beïnvloeden. Duurzaamheid van voedsel maakt gebruik van duurzame praktijken in alle aspecten van een voedselsysteem, van het telen tot het verkopen en leveren van voedsel. Duurzaam voedsel bevordert de gezondheid van het milieu, inclusief dieren en de consumenten die het voedsel eten. Individuen die geïnteresseerd zijn in dit milieugebied kunnen kansen vinden om in veel industrieën te werken. Ze kunnen rechtstreeks met voedsel werken of duurzaamheid in voedselsystemen promoten en bepleiten.

15 potentiële carrières in voedselduurzaamheid

Als je voedselduurzaamheid interessant vindt, kun je carrièremogelijkheden ontdekken in verschillende industrieën en vakgebieden. Deze rollen kunnen u in staat stellen om rechtstreeks met voedsel en duurzame praktijken te werken of er op andere manieren voor te pleiten. Hier zijn enkele baanopties om te overwegen die kunnen aansluiten bij uw persoonlijke interesses of vaardigheden:

1. Boer

Nationaal gemiddeld salaris: $ 28.797 per jaar

Primaire taken: Een boer is verantwoordelijk voor het verbouwen van gewassen of het produceren van dierlijke producten, zoals zuivel. Ze hebben vaak familiebedrijven die toezicht houden op het bedrijf, van het planten tot het oogsten en verkopen van goederen. Boeren kunnen voedselduurzaamheid bevorderen door duurzame landbouwpraktijken op hun boerderijen toe te passen. Ze kunnen hun goederen ook verkopen op lokale boerenmarkten, waardoor ze artikelen rechtstreeks aan klanten kunnen leveren en tegelijkertijd afval en vervuiling kunnen beperken. De verantwoordelijkheden van een boer kunnen variëren, afhankelijk van het type boerderij. Hun typische taken omvatten echter het inkopen van voorraden, het onderhouden van landbouwmachines, het fokken van dieren en het bewaken van markt- en weersomstandigheden.

2. Chef-kok

Nationaal gemiddeld salaris: $ 43.789 per jaar

Primaire taken: Een chef-kok is een culinaire professional die maaltijden plant en bereidt voor mensen. Deze professionals vinden vaak werk in zelfstandige restaurants, maar ze kunnen ook werken in de keukens van andere etablissementen, zoals privéwoningen, hotels, cruiseschepen of scholen. Chef-koks kunnen voedselduurzaamheid bevorderen door duurzame praktijken in hun keukens op te nemen, zoals het inkopen van lokaal geteelde ingrediënten en het aanbieden van meer vegetarische of veganistische maaltijdopties. Hun primaire verantwoordelijkheden omvatten het toezicht houden op het keukenpersoneel, het beheren van keukeninventarissen, het plannen van menu's en het bestellen van voedselvoorraden.

Lees meer: ​​Leer meer over chef-kok zijn

3. Grant-schrijver

Nationaal gemiddeld salaris: $ 43.867 per jaar

Primaire taken: Een subsidieschrijver ontwikkelt financieringsvoorstellen voor organisaties. Deze professionals werken vaak voor non-profitorganisaties of onderwijsinstellingen, hoewel sommigen werken als onafhankelijke contractanten of freelancers en voorstellen schrijven voor verschillende organisaties. Subsidieschrijvers kunnen werkgelegenheid vinden bij non-profitorganisaties die zich richten op voedselduurzaamheid, en schrijven voorstellen om financiering te krijgen van overheidsinstanties of andere organisaties voor duurzame voedselprogramma's of onderzoeksactiviteiten. Hun typische verantwoordelijkheden omvatten het onderzoeken van subsidiemogelijkheden, het communiceren met belangrijke belanghebbenden om de financieringsbehoeften te bepalen, het bijhouden van gegevens met betrekking tot subsidievoorstellen en het beheren van donorrelaties.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een subsidieschrijver

4. Programmacoördinator

Nationaal gemiddeld salaris: $ 46.628 per jaar

Primaire taken: Een programmacoördinator beheert de logistieke en administratieve taken die bij een programma horen. Deze professionals kunnen binnen verschillende sectoren en organisaties werken, waaronder onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties. Individuen kunnen kansen vinden om deze rol te vervullen met programma's die voedselduurzaamheid bevorderen, anderen informeren over dit onderwerp of duurzaamheidsbereik en middelen bieden aan boerderijen en andere voedselsystemen. De verantwoordelijkheden van programmacoördinatoren kunnen variëren afhankelijk van hun standplaats. Hun typische taken kunnen zijn: het organiseren van evenementen, het beheren van programmabudgetten, het verzamelen van gegevens en feedback over programma's en het toezicht houden op marketing- of communicatieactiviteiten om programma's te promoten.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een programmacoördinator

5. Ondernemer

Nationaal gemiddeld salaris: $ 48.020 per jaar

Primaire taken: Een ondernemer start en beheert een bedrijf. Deze personen kunnen ideeën voor bedrijven ontwikkelen op basis van hun interesses, ervaringen of expertisegebieden. Een ondernemer kan bijvoorbeeld een bedrijf bouwen dat technologie of innovaties creëert die duurzame voedingspraktijken ondersteunen en promoten vanwege hun passie voor het milieu. De taakverantwoordelijkheden van ondernemers variëren afhankelijk van hun bedrijf of branche. Hun typische taken kunnen zijn het genereren van ideeën voor producten of diensten, het ontwikkelen van bedrijfsplannen en marketingstrategieën, het verzamelen van financiering van investeerders en het aannemen en opleiden van een team van medewerkers.

6. Restaurantmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 48.587 per jaar

Primaire taken: Een restaurantmanager houdt toezicht op een restaurant en zijn dagelijkse activiteiten. Deze professionals kunnen voedselduurzaamheid bevorderen door duurzame praktijken in hun restaurants te implementeren. Ze kunnen bijvoorbeeld processen opzetten die voedsel- en waterverspilling verminderen en milieuvriendelijke apparatuur of restaurantbenodigdheden aanschaffen. Restaurantmanagers behandelen verantwoordelijkheden met betrekking tot klantenservice, gezondheid en veiligheid, voedselvoorziening en personeel. Hun typische taken omvatten het inhuren en opleiden van personeel, het beantwoorden van vragen van klanten, het bewaken van de voorraad en het beoordelen van de voedselkwaliteit.

Lees meer: ​​Leer meer over restaurantmanager zijn

7. Advocacy-manager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 50.449 per jaar

Primaire taken: Een advocacy-manager implementeert en houdt toezicht op de advocacy-strategie van een organisatie. Deze professionals vinden vaak werk bij non-profitorganisaties. Individuen kunnen kansen zoeken om deze rol na te streven bij een non-profitorganisatie die zich richt op duurzame voedsel- of landbouwpraktijken en voedselsystemen. Advocacy-managers helpen bij het ontwikkelen en promoten van beleid dat pleit voor de missies van hun organisatie, zowel intern als in hun gemeenschap. Hun typische taken kunnen het plannen van belangenbehartigingsevenementen en -activiteiten omvatten, lobbyen voor initiatieven en beleid, het schrijven en publiceren van belangenbehartigingsbrieven, het beheren van projectbudgetten.

8. Boerderijmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 50.867 per jaar

Primaire taken: Een boerderijmanager houdt toezicht op de dagelijkse activiteiten op een boerderij. Ze kunnen werken op boerderijen die gewassen produceren of vee fokken. Deze professionals kunnen voedselduurzaamheid bevorderen door duurzame landbouwprocessen te implementeren voor de plant-, teelt- en oogstactiviteiten van de boerderij. Hun typische taken omvatten het inhuren en begeleiden van landarbeiders, het bewaken van gewassen en vee en het ontwikkelen van oogstschema's. Bedrijfsleiders voeren vaak administratieve of zakelijke taken uit, zoals het kopen van landbouwbenodigdheden, het uitvoeren van boekhoudactiviteiten en het beheren van de verkoop van de producten van de boerderij.

9. Professor

Nationaal gemiddeld salaris: $ 65.023 per jaar

Primaire taken: Een professor geeft les aan studenten aan postsecundaire onderwijsinstellingen, waaronder openbare en particuliere hogescholen en universiteiten. Hoogleraren zijn doorgaans gespecialiseerd in een bepaald onderwerp, zoals milieuwetenschappen en voedselduurzaamheid. Naast het onderwijzen van studenten over duurzame voedselsystemen en -praktijken, kunnen professoren kansen vinden om onderzoek te doen en hun bevindingen over het onderwerp te publiceren. Hun typische taken omvatten het ontwikkelen van leerplannen en lesplannen, het geven van lezingen, het toewijzen van cursussen, het beoordelen van examens en het adviseren van studenten over hun academische loopbaan.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over adjunct-hoogleraar zijn

10. Landbouwkundige

Nationaal gemiddeld salaris: $ 67.214 per jaar

Primaire taken: Een agronoom is een wetenschapper die zich richt op het bestuderen en onderzoeken van gewassen. Ze onderzoeken en voeren experimenten uit op gewassen om hun gezondheid te beoordelen en manieren te vinden om hun kwaliteit te verbeteren. Ze onderzoeken en ontwikkelen ook oplossingen voor uitdagingen op het gebied van klimaat, gewasopslag en oogsten. Landbouwkundigen kunnen boeren adviseren over het ontwikkelen en implementeren van ecologisch en economisch duurzame landbouwpraktijken. Hun typische taken omvatten het publiceren van rapporten over hun onderzoek, het ontwikkelen van oplossingen om gewassen te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden en het bezoeken van boerderijen om de gewasproductie te evalueren.

11. Duurzame landbouwspecialist

Nationaal gemiddeld salaris: $67,462 per jaar

Primaire taken: Een specialist in duurzame landbouw is verantwoordelijk voor het verlenen van assistentie en begeleiding aan boeren en andere voedselproducenten over duurzame praktijken. Ze kunnen werk vinden bij onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties, overheidsinstanties en landbouw- of milieuadviesbureaus. Specialisten in duurzame landbouw kunnen workshops geven of de boerderijen van hun klanten bezoeken om te laten zien hoe ze hun landbouwpraktijken milieuvriendelijker kunnen maken. Hun taakverantwoordelijkheden kunnen het organiseren van projecten omvatten, het creëren van educatief materiaal, het deelnemen aan subsidievoorstellen om financiering voor programma's te zoeken en het onderzoeken van duurzame praktijken en het publiceren van hun bevindingen.

12. Duurzaamheidsadviseur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 76.267 per jaar

Primaire taken: Een duurzaamheidsadviseur is een adviserende professional die zich richt op het adviseren van bedrijven om milieuvriendelijke processen te implementeren. Professionals die zich richten op voedselduurzaamheid kunnen kansen vinden om adviseur te worden voor voedingsbedrijven of agrarische bedrijven. Ze kunnen bijvoorbeeld voedingsbedrijven adviseren over het verkrijgen van verantwoorde ingrediënten of het bouwen van duurzame toeleveringsketens. Hun typische taakverantwoordelijkheden kunnen het onderzoeken en het doen van suggesties over duurzame strategieën omvatten, het observeren van de omgeving en activiteiten van klanten om gebieden voor verbetering te identificeren, het helpen van klanten bij het ontwikkelen van duurzaamheidsplannen en het geven van training aan werknemers indien nodig.

13. Onderzoeker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 80.291 per jaar

Primaire taken: Een onderzoeker is verantwoordelijk voor het beheren van onderzoeksprojecten en het gebruik van verschillende methoden om gegevens te verzamelen en te analyseren. Deze professionals zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, dus ze kunnen ervoor kiezen om zich te concentreren op duurzame voedselpraktijken en -systemen. Hun onderzoek kan de implementatie van duurzaamheid in verschillende industrieën helpen bevorderen of leiden tot technologische innovaties. Onderzoekers kunnen banen vinden bij onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen of particuliere bedrijven. Hun typische taken omvatten het plannen van onderzoeksprojecten en -doelen, het uitvoeren van interviews of tests om gegevens te verzamelen, het op de hoogte houden van belangrijke belanghebbenden over de voortgang van het project en het publiceren of presenteren van hun bevindingen.

14. Gewasmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 83.174 per jaar

Primaire taken: Een gewasmanager is een landbouwprofessional die toezicht houdt op het gewasproductieproces op boerderijen. Ze kunnen praktijken gebruiken die voedselduurzaamheid bevorderen, zoals het planten van een grote verscheidenheid aan gewassen en het toepassen van vruchtwisseling. Gewasmanagers behandelen alle aspecten van de gewassen die op een boerderij worden geproduceerd, van planten tot oogsten tot marketingactiviteiten. Hun typische taakverantwoordelijkheden omvatten het beoordelen van grond, het inkopen van zaden, het leiden van irrigatie- en ongediertebestrijdingsprocessen en het bewaken van het weer om de gezondheid van gewassen te waarborgen.

15. Beleidsanalist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 86.632 per jaar

Hoofdtaken: Een beleidsanalist is verantwoordelijk voor het bestuderen, ontwikkelen en adviseren van overheidsbeleid. Ze werken meestal voor onderzoeksorganisaties, speciale belangengroepen, non-profitorganisaties of overheidsinstanties. Beleidsanalisten zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald gebied, zoals milieu- of voedselduurzaamheid. Een beleidsanalist voor voedselduurzaamheid kan bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen of promoten van beleid dat duurzame voedselsystemen voor gemeenschappen aanmoedigt en bouwt. Hun typische taken kunnen het onderzoeken van statistieken met betrekking tot beleidsresultaten omvatten, het verzamelen van gegevens door middel van interviews of focusgroepen, het evalueren van bestaand beleid en het identificeren van toekomstige uitdagingen en mogelijke op beleid gebaseerde oplossingen.


About author

Mart Jerusalem

Duurzaamheid van voedsel bevordert het milieu en de volksgezondheid. Als u een carrière wilt die het milieu ondersteunt, kunt u een baan overwegen die verband houdt met dit vakgebied. Afhankelijk van je interesses en vaardigheden, kun je kansen vinden om rechtstreeks met voedselsystemen te werken of op een andere manier duurzame praktijken en programma's te promoten. In dit artikel bespreken we voedselduurzaamheid en geven we een lijst met 15 carrièremogelijkheden die je kunt overwegen als je in dit veld wilt werken.


Scroll to Top