Blog

Van publieke functies tot kantoorfuncties, er zijn banen met verschillende overdraagbare vaardigheden op strafrechtelijk gebied. Hoewel dit vakgebied mogelijk interessant is voor pas afgestudeerden met een diploma strafrecht, zijn verschillende functies ook geschikt voor mensen met verschillende achtergronden. In dit artikel bespreken we 15 banen in het strafrecht op verschillende ervaringsniveaus om u te helpen er een te vinden die past bij uw unieke talenten, vaardigheden en interesses.

Gerelateerd: De gids voor nieuwe afgestudeerden voor het zoeken naar werk

Banen die je kunt krijgen met een diploma strafrecht

Voor de meest actuele salarisinformatie van Carrieree, klikt u op elke salarislink hieronder:

1. Jeugdige correctionele ambtenaar

Nationaal gemiddeld salaris: $ 35.822 per jaar

Primaire taken: Jeugdige correctionele officieren werken met gedetineerde minderjarigen. Ze patrouilleren in penitentiaire inrichtingen, houden de hele dag toezicht op gedetineerden, zorgen voor beveiliging, handhaven regels en observeren de voortgang van jeugdige delinquenten. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het vervoer van gedetineerden, het aanleren van elementaire levensvaardigheden aan delinquenten, het werken met therapeutische teams indien nodig en het invullen van rapporten.

2. Fraude-onderzoeker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 47.081 per jaar

Primaire taken: Een fraudeonderzoeker onderzoekt beschuldigingen van fraude door bewijsmateriaal te beoordelen, interviews af te nemen en documentatie te analyseren. Fraudeonderzoekers rapporteren hun bevindingen en moeten mogelijk voor de rechtbank getuigen. Ze onderzoeken verschillende soorten geldfraude, zoals verzekeringsclaims, arbeidsongevallen, juridische claims en andere frauduleuze claims.

3. Reclasseringsambtenaar

Nationaal gemiddeld salaris: $ 47.621 per jaar

Primaire taken: reclasseringswerkers werken met overtreders en houden vaak toezicht op rehabilitatie- en ondersteuningsprogramma's. Soms werken ze samen met non-profitorganisaties, penitentiaire inrichtingen en reclasseringsambtenaren. Ze bieden middelen aan de reclasseringswerker, voeren interviews en ondernemen andere acties om ervoor te zorgen dat de overtreder zich aan zijn of haar beperkingen houdt.

4. Wetshandhavers

Nationaal gemiddeld salaris: $ 45.929 per jaar

Primaire taken: Wetshandhavers zorgen ervoor dat burgers zich houden aan de wetten, regels en procedures van hun gemeenschap. Ze kunnen arrestaties verrichten, citaten uitbrengen en geweld toepassen om de wet te handhaven. Wetshandhavers kunnen ook werken voor instanties buiten het traditionele politiewerk.

5. Privédetective

Nationaal gemiddeld salaris: $ 35.782 per jaar

Primaire taken: Een privédetective verzamelt bewijsmateriaal, houdt interviews met verdachten, doorzoekt dossiers en houdt toezicht. Hij of zij kan dagvaardingen of dagvaardingen afgeven. Privédetectives werken zelfstandig of met wetshandhavingsinstanties.

6. Forensisch specialist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 48.099 per jaar

Primaire taken: Een forensisch specialist, ook bekend als onderzoeker van de plaats delict of technicus van de plaats delict, kan bewijsmateriaal verzamelen op plaats delict, terwijl anderen bewijsmateriaal in een laboratoriumomgeving kunnen analyseren. Ze zijn meestal gespecialiseerd in een bepaald gebied, zoals het testen van monsters, het onderzoeken van wapens, het vergelijken van vingerafdrukken of het maken van foto's van de plaats delict.

7. Politieagent

Nationaal gemiddeld salaris: $ 53.521 per jaar

Primaire taken: Een politieagent is belast met de handhaving van de wet, het onderzoeken van klachten en het reageren op noodsituaties. Een officier patrouilleert meestal een bepaald toegewezen gebied. De taken en soorten misdaad waarmee een officier te maken krijgt, zijn afhankelijk van zijn of haar rechtsgebied, of het nu een grote stad, een kleine stad of een speciale eenheid is.

8. Douanebeambte

Nationaal gemiddeld salaris: $ 70.664 per jaar

Primaire taken: Douanebeambten handhaven douane-, immigratie- en landbouwwetten op de punten van binnenkomst. Ze werken aan grensbeveiliging, terrorismebestrijding en immigratie. Douanebeambten voorkomen dat illegale goederen het land binnenkomen, waaronder drugs, wapens en andere smokkelwaar.

9. Detective

Nationaal gemiddeld salaris: $46.142 per jaar

Primaire taken: Een detective onderzoekt misdaden. Ze verzamelen en analyseren bewijsmateriaal, beoordelen zaken, voeren interviews en stellen rapporten op. Rechercheurs werken vaak met DNA of vingerafdrukken en kunnen soms voor de rechtbank verschijnen om in een zaak te getuigen.

10. Inlichtingenanalist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 41.047 per jaar

Primaire taken: inlichtingenanalisten onderzoeken informatie uit veel verschillende bronnen om potentiële bedreigingen te begrijpen en te neutraliseren. Ze gebruiken kritisch denken en analytische vaardigheden om complexe problemen op te lossen. Ze kunnen ruwe gegevens doorzoeken of coördineren met instanties en organisaties over uitdagende beveiligingsprojecten.

11. Herstelmiddel

Nationaal gemiddeld salaris: $ 62.038 per jaar

Primaire taken: Een herstelagent vindt en arresteert mensen die niet zijn komen opdagen in de rechtbank, of ze kunnen helpen om gestolen eigendommen terug te krijgen. Ze worden soms borgtochthandhavers of premiejagers genoemd. Herstelagenten werken samen met wetshandhavingsinstanties om arrestaties te verrichten. Ze moeten zich houden aan strikte wettelijke statuten.

12. Grenspatrouille-agent

Nationaal gemiddeld salaris: $ 70,161 per jaar

Primaire taken: Grenspolitieagenten voorkomen dat illegale immigranten, illegale wapens, terroristen en smokkelwaar het land binnenkomen. Ze bewaken en beschermen duizenden kilometers van de grens. Speciale teams en taken zijn onder meer paardenpatrouille, fietspatrouille, K-9-eenheid, patrouilleboten en off-road voertuigen.

13. Rechercheur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 81.336 per jaar

Primaire taken: Rechercheurs werken meestal voor wetshandhavingsinstanties. Ze verzamelen bewijsmateriaal, interviewen slachtoffers en getuigen, houden registers bij, bereiden huiszoekingsbevelen voor, arresteren criminelen en stellen rapporten op. Soms getuigen ze voor de rechtbank.

14. Speciale agent

Nationaal gemiddeld salaris: $ 70.822 per jaar

Primaire taken: Speciale agenten werken meestal voor het Federal Bureau of Investigation. Als wetshandhavers onderzoeken ze misdaden, doen speurwerk, doen arrestaties en dragen wapens. Ze getuigen voor de rechtbank, verzamelen bewijs en vullen het papierwerk in. Speciale agenten blijven vaak paraat om het land te beschermen.

15. Forensisch accountant

Nationaal gemiddeld salaris: $81,353 per jaar

Primaire taken: Forensische accountants helpen bij het oplossen van misdrijven waarbij sprake is van onrechtmatig gebruik van geld. Ze worden ook wel fraudecontroleurs, opsporingsaccountants of fraudeonderzoekers genoemd. Ze gebruiken onderzoeks-, audit- en boekhoudvaardigheden om frauduleuze financiële praktijken te onderzoeken.


About author

Eliza Nieuwen Twilhaar

Van publieke functies tot kantoorfuncties, er zijn banen met verschillende overdraagbare vaardigheden op strafrechtelijk gebied. Hoewel dit vakgebied mogelijk interessant is voor pas afgestudeerden met een diploma strafrecht, zijn verschillende functies ook geschikt voor mensen met verschillende achtergronden. In dit artikel bespreken we 15 banen in het strafrecht op verschillende ervaringsniveaus om u te helpen er een te vinden die past bij uw unieke talenten, vaardigheden en interesses.


Scroll to Top