Blog

een baan zoeken

16 Carrièremogelijkheden In De Apotheek Die U Kunt Nastreven

Als u op zoek bent naar een carrière in de medische sector, overweeg dan een baan als apotheker. Professionals in deze rol kunnen klanten kwaliteitszorg bieden door medicijnen te distribueren voor verschillende behoeften. In dit artikel bespreken we de verantwoordelijkheden en vereisten om apotheker te zijn en presenteren we een lijst met 16 potentiële banen in het veld.

Maak een CV op Carrieree

Wat doet een apotheker?

Apothekers vullen recepten in in apotheken of apotheken die aan ziekenhuizen en klinieken zijn verbonden. Ze verstrekken ook vrij verkrijgbare medicijnen na evaluatie van de behoeften van een patiënt. Andere carrièremogelijkheden in de farmacie zijn onder meer werken voor farmaceutische bedrijven, voedsel- en drankbedrijven, onderzoeksorganisaties en laboratoria.

De apothekers houden zich hier voornamelijk bezig met farmaceutisch onderzoek, medicijnontwikkeling en kwaliteitsborging. Een andere carrièremogelijkheid is het schrijven over farmaciegerelateerde onderwerpen voor wetenschappelijke tijdschriften, kranten en andere media. Daarnaast kunnen ze als docent aan de slag bij universiteiten en onderzoeksinstellingen. In alle gevallen moeten ze voldoen aan de relevante wettelijke en reglementaire vereisten.

Vereisten voor een carrière in de farmacie

Voordat u aan een carrière in de farmacie begint, moet u rekening houden met het opleidingsniveau dat u nodig heeft voor uw gewenste functie. U kunt apothekersassistent op instapniveau worden met een middelbare schooldiploma, maar voor geavanceerde functies is een professionele of doctorale titel vereist.

Welke apothekersrol je ook kiest, dit is een carrière die strikte aandacht voor detail en een goed begrip van de effecten van geneesmiddelen vereist. Apothekers moeten de voorschriften nauwkeurig invullen en ervoor zorgen dat de medicijnen veilig zijn voor de patiënt en geen bestaande allergieën of aandoeningen verergeren. Ze moeten een medelevende houding hebben ten opzichte van patiënten, hen adviseren over hun medicamenteuze regime en hen informeren over mogelijke bijwerkingen van het recept.

Aangezien hun rol frequente interacties met klanten, personeel, medische professionals, medische leveranciers en anderen vereist, zijn uitstekende communicatieve vaardigheden vereist. Ze vereisen sterke managementvaardigheden om toezicht te houden op hun werknemers. Bovendien moeten ze in staat zijn om de financiën en het budget te beheren en apotheekaccounts bij te houden. Apothekers moeten ook de farmaceutische inventaris beheren, toezicht houden op de opslag en indien nodig nieuwe voorraad aanschaffen.

Soorten carrièremogelijkheden voor apothekers

1. Apotheekbediende

Nationaal gemiddeld salaris: $ 12,39 per uur

Primaire taken: Een apotheekmedewerker heeft verschillende verantwoordelijkheden, waaronder het invullen van recepten voor klanten, het voltooien van kassatransacties en het bijwerken van patiëntgegevens. Verder zorgen zij ervoor dat de apotheekruimte schoon en overzichtelijk is. Ze helpen de apotheker ook bij het bestellen van voorraad en het invoeren van de voorraad.

2. Apotheekautomaat

Nationaal gemiddeld salaris: $ 13,04 per uur

Primaire taken: Een apotheekdispenser selecteert medicijnen of apparaten op recept van een patiënt en stopt deze in een geschikt geëtiketteerde container. Ze werken ook de persoonlijke en verzekeringsgegevens van de patiënt op de computer bij. Ze assisteren de apotheker bij het beheren van de voorraad, het plaatsen van groothandelsbestellingen, het netjes ordenen van de goederen in de schappen, het verwerken van papierwerk, het screenen van telefoontjes en het communiceren met verzekeringsmaatschappijen.

3. Apotheekassistent

Nationaal gemiddeld salaris: $ 14,31 per uur

Primaire taken: Een apothekersassistent helpt het apotheekmanagement met reguliere administratieve taken zoals het opslaan van receptrecords, het bijhouden van voorraden, het opstellen van facturen, het voorbereiden van audits en het bestellen van kantoorbenodigdheden. Ze houden personeelsdossiers bij en doen antecedentenonderzoek bij nieuwe medewerkers. Ze geven ook trainingen over veiligheids- en nalevingsvereisten en zorgen ervoor dat alle ruimtes en apparatuur van de apotheek schoon worden gehouden.

4. Apotheektechnicus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 16,27 per uur

Primaire taken: Een apotheektechnicus werkt in een ziekenhuis- of kliniekapotheek onder een erkende apotheker. Ze helpen bij het beheer van de apotheekwerkplek, waarbij medicijnen worden besteld voor de inventaris en de schappen schoon, goed gevuld en netjes worden gehouden. Bovendien vullen ze de voorschriften van de patiënt in, verstrekken ze de juiste medicijnen in de juiste doseringen en controleren ze op allergieën en voedsel- en medicijninteracties. Ze luisteren naar de gezondheidsrapporten van de patiënten en kunnen vrij verkrijgbare medicijnen voorstellen voor sommige van hun kwalen.

5. Apotheker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 52,47 per uur

Primaire taken: Een apotheker heeft diepgaande kennis van farmaceutische producten en het juiste gebruik ervan. Zij beoordelen en vullen medicatievoorschriften voor patiënten in en bespreken zo nodig medicinale alternatieven met artsen en andere medische professionals. Ze bestellen en stockeren medicijnen en rangschikken deze netjes in de schappen van de apotheek. Ze houden ook medicatie- en patiëntendossiers bij.

6. Chemotherapie-apotheker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 52,55 per uur

Primaire taken: Een chemotherapie-apotheker bereidt en verstrekt chemotherapiemedicijnen die worden gebruikt bij kankerbehandelingen. Ze beoordelen de kwaliteit van deze medicijnen en stellen hun beoordeling beschikbaar aan kankerziekenhuizen en kankerbehandelingscentra. De zorgverleners kunnen dan weten hoe effectief de medicijnen zullen zijn bij de behandeling van kankerpatiënten.

7. Nucleaire apotheker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 52,55 per uur

Primaire taken: Een nucleair apotheker is verantwoordelijk voor het bereiden, testen en afleveren van radiofarmaca voor het diagnosticeren en behandelen van verschillende soorten kanker en vele andere ziekten. Naast het beheer van laboratoriumprocedures en testapparatuur tijdens de productie van geneesmiddelen, houden ze toezicht op de behandeling, verpakking en levering van de radiofarmaceutica. Ze zijn actief betrokken bij het handhaven van de veiligheid van de werkomgeving en bij de verwijdering van gevaarlijke bio-afvalproducten. Bovendien houden ze productie- en verkoopgegevens bij en voldoen ze aan het bedrijfsbeleid en de wettelijke voorschriften.

8. Apothekers voor langdurige zorg

Nationaal gemiddeld salaris: $ 54,63 per uur

Primaire taken: Een apotheker voor langdurige zorg houdt toezicht op de farmaceutische diensten voor patiënten in een instelling voor langdurige zorg. Ze werken samen met de artsen, verpleegkundigen en medisch personeel van de faciliteit om de gezondheid van de patiënt te evalueren, noodzakelijke medicijnen af ​​te geven en eventuele apotheekgerelateerde problemen op te lossen. Ze werken de medicatie-informatie van de patiënt bij in een medische database en bewaken en registreren de resultaten van het medicatieregime van de patiënt. Ze stellen ook rapporten op over het gebruik van geneesmiddelen en doen aanbevelingen om de klinische zorg voor patiënten te verbeteren.

9. Stafapotheker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 55,16 per uur

Primaire taken: Een stafapotheker geeft nauwkeurige receptorders af, beheert vaccinaties en adviseert patiënten over hoe ze hun medicijnen moeten innemen. Ze analyseren en interpreteren rapporten, implementeren en bewaken veiligheidscontroles en voeren operationele en kwaliteitsborgingsbeoordelingen uit. Bovendien zorgen ze ervoor dat de wettelijke beleidslijnen en voorschriften worden nageleefd.

10. Directeur van de apotheek

Nationaal gemiddeld salaris: $ 108.574 per jaar

Primaire taken: Een directeur van een apotheek is verantwoordelijk voor het toezicht op de activiteiten en het beheer van een apotheek. Ze kopen en bewaren medicijnen en werken samen met medisch personeel om deze veilig aan patiënten te verstrekken. Naast het bijhouden van nauwkeurige administratie van boekhoudtransacties, reageren ze op de toewijzing van apotheekclaims. Ze nemen de beslissingen om verbeterde operationele programma's en veiligheidsbeleid in te voeren of bestaande te actualiseren. Ze implementeren strategische plannen, evalueren servicenormen en verbeteren de prestaties voor optimale efficiëntie.

11. Verantwoordelijke apotheker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 111.019 per jaar

Primaire taken: een verantwoordelijke apotheker voert de dagelijkse activiteiten uit in coördinatie met het apotheekmanagement, werft het apotheekpersoneel aan en houdt toezicht op hun werk. Ze houden een database bij met de medische geschiedenis van patiënten, reageren op patiënten over hun farmaceutische behoeften en bespreken recepten met artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals.

Ze bestellen, stockeren en slaan farmaceutische medicijnen op en zijn verantwoordelijk voor de afvoer van verouderde of besmette medicijnen. Ook zorgen zij ervoor dat de apotheek voldoet aan de wettelijke eisen en voorschriften.

12. Apotheekmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 112.139 per jaar

Primaire taken: Een apotheekmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in een apotheek. Ze bieden efficiënte klantenservice, behandelen medicijnen en andere producten en onderhouden een patiëntendatabase met medicatie. Ze overleggen met medische professionals over het invullen van recepten en adviseren patiënten over de medicatie-inname en de mogelijke bijwerkingen. Ze schrijven vrij verkrijgbare medicijnen voor voor kleine kwalen en volgen departementale en juridische beleidslijnen en procedures.

13. Apotheekspecialist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 112.282 per jaar

Primaire taken: een apotheekspecialist verzamelt en onderhoudt de medische geschiedenis van patiënten en beoordeelt deze om de zelfzorgbehoeften van een patiënt te evalueren. Terwijl ze patiënten monitoren met behulp van elektronische patiëntendossiers en andere digitale systemen, informeren ze hen over zelfzorgmedicatie, producten en diensten. Bovendien informeren ze hen over beschikbare medicatiehulpprogramma's en de inschrijvingsvereisten, en plannen ze vergaderingen met de juiste medische staf en financiële adviseurs. Ze werken synchroon met artsen, verpleegkundigen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg bij het beheren van de gezondheidstoestand en vereisten van de patiënt.

14. Klinische apotheker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 117.977 per jaar

Primaire taken: Een klinische apotheker werkt samen met artsen en andere klinische zorgverleners om medicijnen te beoordelen en af ​​te geven aan patiënten. Ze evalueren het medicatieregime van een patiënt en kunnen een alternatief farmacotherapeutisch plan aanbevelen als de voorgeschreven medicijnen allergische reacties veroorzaken. Ze informeren patiënten over het juiste medicijngebruik en controleren hen op gezondheidsproblemen.

15. Gezondheidsuitkomsten apotheker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 115.375 per jaar

Primaire taken: Een apotheker voor gezondheidsresultaten plant en implementeert verschillende programma's voor klinische apotheekpatiëntenzorg. Deze kunnen immunisatiediensten, medicatietherapiebeheerprogramma's en ziektebeheer omvatten. Ze zorgen ervoor dat de apotheek voldoet aan de FDA-voorschriften en standaardwerkprocedures volgt. Met behulp van informatietechnologie voor apotheeksystemen ondersteunen en verbinden ze patiënten en apotheekmedewerkers. Ook blijven ze op de hoogte van ontwikkelingen op farmaceutisch gebied door het lezen van farmaceutisch gerelateerde content en publicaties en het volgen van trainingen.

16. Farmacoloog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 140.020 per jaar

Primaire taken: Een farmacoloog werkt samen met ziekenhuizen, biofarmaceutische bedrijven en andere organisaties om therapieën voor de behandeling van kanker en verschillende andere ziekten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze werken vaak samen met onderzoekswetenschappers in verschillende klinische ontwikkelingsprogramma's om kwantitatieve modellering, klinische proefsimulaties en veiligheidstests uit te voeren. De farmacoloog bestudeert, test en analyseert farmacokinetische en farmacodynamische gegevens over patiënten.


About author

Greetje van Almelo

Als u op zoek bent naar een carrière in de medische sector, overweeg dan een baan als apotheker. Professionals in deze rol kunnen klanten kwaliteitszorg bieden door medicijnen te distribueren voor verschillende behoeften. In dit artikel bespreken we de verantwoordelijkheden en vereisten om apotheker te zijn en presenteren we een lijst met 16 potentiële banen in het veld.


Scroll to Top