Blog

Bouwmanagers houden toezicht op een breed scala aan aspecten in de bouwsector, van residentieel tot commercieel. Managers verkrijgen werkvergunningen, huren aannemers in, gaan uitdagingen en noodsituaties aan en houden klanten op de hoogte van de voortgang van een project. Bouwmanagement is een ideale carrière voor diegenen die geïnteresseerd zijn in bouwen en ontwerpen of voor diegenen die hun expertise willen uitbreiden op aanverwante gebieden zoals planning of budgettering. In dit artikel zetten we de verschillende rollen in bouwmanagement op een rij volgens de meest recente salarisgegevens van Carrieree in oplopende volgorde.

Waarom werken in bouwmanagement?

Bouwmanagement biedt de mogelijkheid om in alle aspecten van de bouw te werken, van ontwerp tot conceptie. Bouwmanagers houden toezicht op grote en kleine projecten terwijl ze deadlines halen en budgetten beheren. Banen in bouwmanagement kunnen een breed toepassingsgebied omvatten of het veld verkleinen tot een meer gedefinieerde rol. Banen voor bouwmanagement bouwen huizen, helpen bedrijven bloeien en gemeenschappen te laten groeien.

Top vacatures voor bouwmanagement

Hier zijn 16 banen die goed betalen op basis van salarisgegevens van Carrieree en die verschillende rollen in bouwmanagement bieden.

1. Ijzerbewerker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 21,08 per uur

Primaire taken: IJzerwerkers installeren en vormen doorgaans structureel en versterkend ijzer of staal om gebouwen, bruggen of wegen te ondersteunen. IJzerwerkers snijden en vormen metaal volgens de specificaties van de blauwdruk. Ze moeten machines gebruiken om metaal te installeren en vorm te geven voor steunbalken, muren, enz. IJzerwerkers coördineren en communiceren met het bouwteam om deadlines te halen en een veilige werkomgeving te behouden.

2 . Voorman bouw

Nationaal gemiddeld salaris: $23 per uur

Primaire taken: Bouwvoorman houdt doorgaans toezicht op de werkploeg en voert indien nodig disciplinaire maatregelen uit. Ze monitoren de inspanningen van de medewerkers en evalueren hun voortgang. Foreman communiceert voortdurend om ervoor te zorgen dat de bemanningen over de nodige gereedschappen of apparatuur beschikken om het project op tijd te laten verlopen. Foreman bemiddelt bij klachten tussen werknemers en werkt samen met vakbonden. Foreman kan bestellingen plaatsen of de projectvoorraad bewaken.

3 . Journeyman timmerman

Nationaal gemiddeld salaris: $24,17 per uur

Primaire taken: Een gezel-timmerman is verantwoordelijk voor het nauwkeurig lezen van blauwdrukken en werkorders om vereisten of bepalingen te begrijpen. Journeyman-timmerlieden bepalen welke gereedschappen nodig zijn voor projecten en kunnen bouwmaterialen ophalen bij toeleveringsbedrijven. Ze snijden en vormen bouwmaterialen volgens specificaties of werkorders.

4. Bouwkundig ingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 49.151 per jaar

Primaire taken: Bouwingenieurs onderhouden gebouwen voor veiligheid en beveiliging. Ingenieurs instrueren onderhoudsploegen en delegeren taken indien nodig. Ze beoordelen reparaties op kosten, arbeid en tijd terwijl ze problemen evalueren voordat ze grotere problemen worden. Bouwingenieurs houden toezicht op de service- en reparatieaannemers en dienen rapporten in voor voltooide projecten of om de taakstatus te rapporteren.

5 . Installatiemanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 55.625 per jaar

Primaire taken: Installatiemanagers zijn verantwoordelijk voor het installeren, onderhouden en repareren van bouwcomponenten en constructies. Installatiemanagers houden toezicht op de installatie van producten om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan codes en voorschriften. Ze hebben uitgebreide kennis van de processen in de sector en evalueren nieuwe en lopende projecten op tijd, budget en bouwnormen. Installatiemanagers kunnen het personeel ondersteunen en begeleiden.

6 . Beheerder bouwprojecten

Nationaal gemiddeld salaris: $ 57.992 per jaar

Primaire taken: Bouwbeheerders beheren planningen, dossiers voor vergunningen en bewaken contracten en overeenkomsten. Beheerders kunnen bouwplaatsen inspecteren en eventuele wijzigingen of wijzigingen in het schema doorgeven. Beheerders staan ​​in contact met leveranciers en onderaannemers en kunnen het biedingsproces initiëren. Ze kunnen ook inventaris en apparatuur volgen om ervoor te zorgen dat het project soepel verloopt.

7. Architectonisch ontwerper

Nationaal gemiddeld salaris: $ 62.543 per jaar

Primaire taken: Architectonisch ontwerpers maken plannen en lay-outs voor landschappen en gebouwen. Architectonisch ontwerpers kunnen werken in de commerciële of woningbouw en met klanten afspreken om plannen en vereisten te bespreken. Architecten zijn betrokken bij het kostenproces en werken om binnen het budget van de klant te blijven. Ze voldoen aan de bouwvoorschriften en communiceren met leden van het bouwteam om ervoor te zorgen dat aan de normen wordt voldaan. Architecten zijn zeer creatief en werken nauw samen met de opdrachtgever voor het gewenste resultaat.

8. Bouwlandmeter

Nationaal gemiddeld salaris: $63.350 per jaar

Primaire taken: bouwinspecteurs identificeren structurele schade en doen reparatieaanbevelingen. Landmeters adviseren klanten over plannings- en grenskwesties en zorgen er tegelijkertijd voor dat het project voldoet aan de voorschriften en aan brand-, gezondheids- en veiligheidsnormen. Ze voeren gedetailleerde dossieronderzoeken uit om land- en watergrenzen te bepalen. Landmeters kunnen zich specialiseren in specifieke gebieden, zoals historische structuren of oriëntatiepunten.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een bouwlandmeter

9. Facilitair manager

Nationaal gemiddeld salaris: $64,493 per jaar

Primaire taken: Facilitair managers voeren regelmatig gebouwinspecties uit en huren diensten van derden in voor reiniging of reparatie. Facilitair managers houden betalingen en contracten bij en voeren onderhoudsplanningen uit. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat gebouwen voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen en zich houden aan de codevoorschriften.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een Facility Manager

10. Kostenschatter

Nationaal gemiddeld salaris: $ 72.574 per jaar

Primaire taken: Kostenbeoordelaars berekenen bouwfinanciën en maken schattingen rekening houdend met materiaal-, logistieke en arbeidskosten. Ze analyseren data en lezen technische documenten en blauwdrukken om de kosten van een project te bepalen. Kostenbeoordelaars bewaken het project en maken zo nodig kostenaanpassingen op basis van vertragingen, prijswijzigingen of klantvereisten.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een schatter

11. Opzichter van de bouwplaats

Nationaal gemiddeld salaris: $75.288 per jaar

Primaire taken: Opzichters van de bouwplaats kunnen zich specialiseren in bepaalde gebieden, zoals openbare werken, kantoorgebouwen of woningen. Ze nemen doorgaans nieuwe werknemers aan en houden toezicht op nieuwe medewerkers om er zeker van te zijn dat ze de voorschriften en veiligheidsprotocollen begrijpen. Superintendents stellen werkschema's op en keuren verlofaanvragen van werknemers goed.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een baanopzichter

12. Scheepsbouwmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $81.337 per jaar

Primaire taken: Managers in de scheepsbouw hebben uitgebreide kennis van dokbouw en bootliftinstallatie. Ze controleren apparatuur op defecten of reparaties of zoeken geschikte huurapparatuur. Managers houden toezicht op dokbouwers om ervoor te zorgen dat ze over de apparatuur beschikken die ze nodig hebben, deadlines halen en protocollen volgen. Marinemanagers dienen dagelijkse of wekelijkse productierapporten in met gedetailleerde informatie over materialen, kosten en verbruikte arbeid.

13. Productplanner

Nationaal gemiddeld salaris: $84.515 per jaar

Primaire taken: Productplanners beheren de kalender door afspraken te plannen, vergaderingen te organiseren of conferenties te plannen. Planningsmanagers hebben uitstekende communicatieve vaardigheden en werken samen met veel leden van het bouwteam om leveringen te coördineren, vergaderingen met klanten te plannen of projectinspecties uit te voeren.

14. Projectmanager bouw

Nationaal gemiddeld salaris: $ 84.972 per jaar

Primaire taken: Bouwprojectmanagers houden toezicht op een bouwproject van begin tot eind. Ze zijn verantwoordelijk voor het naleven van het bouwschema, zorgen voor een goede budgettering en het sturen van middelen waar nodig. Ze verwerven vergunningen of licenties en houden toezicht op projectmijlpalen en deadlines.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een bouwprojectmanager

15. Burgerlijk ingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 87.537 per jaar

Primaire taken: Civiel-ingenieurs houden doorgaans toezicht op openbare werken, zoals gebouwen, parken, luchthavens, snelwegen, bruggen en dammen. Ze kunnen werken voor de overheid of in de particuliere sector voor organisaties die meedingen naar overheidscontracten. Civiel-ingenieurs kunnen kostenramingen berekenen en oplossingen bedenken om aan de schattingen van het project te voldoen.

Gerelateerd: Leer meer over het zijn van een civiel ingenieur

16. Milieuduurzaamheidsmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $91.955 per jaar

Primaire taken: Duurzaamheidsmanagers hebben de taak om bouwpraktijken groen en milieuvriendelijk te houden. Ze creëren oplossingen om de duurzaamheid te behouden en tegelijkertijd de kosten laag te houden. Ze zijn uitstekende communicators die samenwerken met een verscheidenheid aan onderaannemers, klanten en projectmanagers om de milieu-integriteit te waarborgen. Deze managers analyseren bedrijfsstrategieën en externe leveranciers om ervoor te zorgen dat alle partijen zich gedurende het hele project aan duurzame praktijken houden.


About author

Eldert Stoeten

Bouwmanagers houden toezicht op een breed scala aan aspecten in de bouwsector, van residentieel tot commercieel. Managers verkrijgen werkvergunningen, huren aannemers in, gaan uitdagingen en noodsituaties aan en houden klanten op de hoogte van de voortgang van een project. Bouwmanagement is een ideale carrière voor diegenen die geïnteresseerd zijn in bouwen en ontwerpen of voor diegenen die hun expertise willen uitbreiden op aanverwante gebieden zoals planning of budgettering. In dit artikel zetten we de verschillende rollen in bouwmanagement op een rij volgens de meest recente salarisgegevens van Indeed in oplopende volgorde.


Scroll to Top