Blog

een baan zoeken

19 Bestbetaalde Carrières In De Neurowetenschappen: Plus Taken

Als je van wetenschap houdt en leert hoe de menselijke geest werkt, zou je een carrière in de neurowetenschappen kunnen overwegen. Neurowetenschappelijke professionals genieten vaak van hoge salarissen terwijl ze een positief verschil maken in de gezondheid en het leven van veel mensen. Er zijn veel gevarieerde carrièremogelijkheden op het gebied van neurowetenschappen, elk met zijn eigen verantwoordelijkheden en vereiste referenties. In dit artikel bespreken we wat carrières in de neurowetenschappen zijn en geven we een lijst van 19 goedbetaalde carrières in de neurowetenschappen.

Wat zijn loopbanen in de neurowetenschappen?

Loopbanen in de neurowetenschappen zijn beroepen die betrekking hebben op het wetenschappelijke veld dat gespecialiseerd is in het menselijk brein en het zenuwstelsel. Professionals in de neurowetenschappen willen begrijpen hoe de geest en het zenuwstelsel iemands gedrag, acties, medische aandoeningen, gedachten of emoties beïnvloeden. Een professional die hoopt in de neurowetenschappen te werken, kan carrière maken in verschillende sectoren, zoals geneeskunde, biotech, kunstmatige intelligentie of taalkunde.

19 goedbetaalde carrières in de neurowetenschappen

Hier zijn 19 goedbetaalde carrières op het gebied van neurowetenschappen:

1. Epidemioloog

Nationaal gemiddeld salaris: $78,052 per jaar

Primaire taken: Een epidemioloog bestudeert de effecten, transmissiepatronen en oorzaken van ziekten. Het doel van een epidemioloog is om de verspreiding van ziekten te verminderen of de risico's van een bepaalde ziekte te minimaliseren. Verantwoordelijkheden omvatten het verzamelen van gegevens over de overdracht en patronen van een ziekte, het uitvoeren van onderzoek of experimenten en het delen van hun bevindingen met het publiek. De meeste epidemiologen werken voor volksgezondheidsinstanties of voor onderzoeksinstellingen. Een epidemioloog die bekend is met neurowetenschap kan inzicht bieden in de effecten van een bepaalde ziekte op de hersenen of het zenuwstelsel.

2. Ergotherapeut

Nationaal gemiddeld salaris: $ 84.201 per jaar

Primaire taken: een ergotherapeut helpt hun patiënten bij het leren of herstellen van vaardigheden die verband houden met mobiliteit, zoals het gebruik van hun handen of benen. Ze werken meestal met patiënten met chronische ziekten, handicaps of ernstig lichamelijk letsel. Het doel van een ergotherapeut is om hun patiënten te helpen bij het uitvoeren van taken en vaardigheden die nodig zijn voor het dagelijks leven. Taken omvatten het onderzoeken van patiënten, het maken van geïndividualiseerde behandelplannen en het helpen van patiënten om veranderingen in hun levensstijl aan te brengen die beter aan hun behoeften voldoen. Ergotherapeuten met een neurowetenschappelijke achtergrond kunnen sommige van de onderliggende mentale aandoeningen die bijdragen aan fysieke revalidatie en motorische vaardigheden beter begrijpen.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een ergotherapeut

3. Neurorevalidatiemanager

Nationaal gemiddeld salaris: $87.853 per jaar

Primaire taken: Neurorevalidatiemanagers houden toezicht op de praktijken, procedures en teams van medische professionals bij een neurorevalidatieprogramma. Neurorevalidatie richt zich op het helpen van mensen met verwondingen, handicaps of aandoeningen die verband houden met het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel helpt bij het verzenden van berichten van en naar het menselijk brein naar andere delen van het lichaam. Afhankelijk van de unieke behoeften van de patiënten, kan neurorevalidatie het trainen van gedragsvaardigheden, hulp bij dagelijkse taken zoals eten of baden en mobiliteitsoefeningen omvatten. Een neurorevalidatiemanager houdt toezicht op zorgprofessionals zoals neurologen, psychologen, casemanagers en fysiotherapeuten.

4. psycholoog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 94.629 per jaar

Hoofdtaken: Psychologen bestuderen en onderzoeken mentale toestanden, gewoonten, processen en stoornissen. Het primaire doel van een psycholoog is om te begrijpen hoe de menselijke geest werkt en menselijk gedrag, emoties, denkprocessen of patronen beïnvloedt. Ze kunnen werken in onderzoeksfaciliteiten, academische instellingen, overheidsinstanties of adviesbureaus. Psychologen kunnen zich specialiseren in een specifiek gebied dat verband houdt met de menselijke geest, zoals abnormale of sociale psychologie.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een psycholoog

5. Klinisch psycholoog

Nationaal gemiddeld salaris: $98.806 per jaar

Primaire taken: Een klinisch psycholoog is een meer geavanceerde psycholoogpositie. Klinisch psychologen krijgen aanvullende training en referenties zodat ze patiënten met psychische aandoeningen of uitdagingen kunnen evalueren, diagnosticeren en behandelen. Klinisch psychologen passen de principes en bevindingen van de algemene psychologie toe om hun patiënten te helpen. Taken kunnen zijn het uitdelen van persoonlijkheidstests, het geven van counseling aan patiënten en het maken van gepersonaliseerde behandelplannen.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een klinisch psycholoog

6. Onderzoekswetenschapper

Nationaal gemiddeld salaris: $ 103.718 per jaar

Primaire taken: Een wetenschappelijk onderzoeker heeft tot doel nieuwe bevindingen te ontdekken of informatie op een andere manier te interpreteren binnen het door hem gekozen wetenschapsgebied. Dit kan het zorgvuldig beoordelen van recente wetenschappelijke publicaties, het ontwerpen van nieuwe onderzoeksexperimenten, het uitvoeren van klinische onderzoeken of het schrijven van rapporten over hun ontdekkingen omvatten. Een onderzoekswetenschapper op het gebied van neurowetenschappen probeert onderzoek en experimenten uit te voeren die specifiek verband houden met het menselijk zenuwstelsel of de hersenen. Ze zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald deelgebied, zoals neuroanatomie of gedragsneurowetenschappen.

7. Dierenarts

Nationaal gemiddeld salaris: $ 105.397 per jaar

Hoofdtaken: Een dierenarts verleent medische zorg aan dieren. Dierenartsen evalueren, diagnosticeren en behandelen een verscheidenheid aan medische problemen of aandoeningen bij dieren. Een dierenarts kan zich specialiseren in de behandeling van een diersoort of in het verlenen van gespecialiseerde diergeneeskundige zorg, zoals farmacologie of diergedrag. Dierenartsen met een achtergrond in de neurowetenschappen hebben mogelijk unieke inzichten in hoe neurologische functies het gedrag, de emoties, de behoeften en de medische aandoeningen van dieren kunnen beïnvloeden.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over dierenarts zijn

8. Verpleegkundige

Nationaal gemiddeld salaris: $ 111.094 per jaar

Primaire taken: Verpleegkundigen beoordelen, diagnosticeren en behandelen patiënten met een verscheidenheid aan medische aandoeningen of zorgen. Een nurse practitioner heeft een Advanced Practice Registered Nurse License (APRN) waarmee hij zowel verpleegkundige als medische taken kan uitvoeren, zoals het evalueren van diagnostische testresultaten en het voorschrijven van medicijnen. Verpleegkundigen kunnen ervoor kiezen zich te specialiseren in een bepaald type geneeskunde, zoals kindergeneeskunde of acute medische zorg. Bekendheid met neurowetenschappen kan verpleegkundig specialisten helpen de medische behoeften of aandoeningen van hun patiënten te begrijpen met betrekking tot de menselijke geest of het zenuwstelsel.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een verpleegkundig specialist

9. Spraak-taal patholoog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 112.030 per jaar

Primaire taken: Logopedisten helpen hun patiënten het vermogen om te spreken en te communiceren met anderen te leren of te herstellen. Veel logopedisten helpen ook patiënten met gezondheidsproblemen die verband houden met spieren in de keel, zoals slikken. Een logopedist is vaak gespecialiseerd in het werken met een bepaald type patiënt, zoals mensen met een ontwikkelingsachterstand, ouderen of mensen die herstellen van een beroerte. Een achtergrond in neurowetenschappen kan spraak-taalpathologen helpen, omdat het zenuwstelsel een sleutelrol speelt bij vaardigheden zoals vocaliseren, communiceren en slikken.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een logopedist

10. Apotheker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 117.621 per jaar

Primaire taken: Apothekers mengen, meten, bereiden en verstrekken voorgeschreven medicijnen aan hun patiënten. Een apotheker beschikt over deskundige kennis over hoe verschillende medicijnen patiënten kunnen helpen en hoe ze kunnen interageren met andere medicijnen. Naast het correct mengen en afgeven van medicijnen, omvatten de taken het adviseren van patiënten over mogelijke bijwerkingen van medicijnen, het verstrekken van vaccinaties en het helpen van patiënten bij het vinden van vrij verkrijgbare oplossingen voor hun medische behoeften. Apothekers die bekend zijn met neurowetenschap kunnen de effecten die verschillende medicijnen kunnen hebben op het lichaam, de geest en de bestaande medische aandoeningen beter begrijpen.

Lees meer: ​​Leer meer over apotheker zijn

11. Neurochirurg

Nationaal gemiddeld salaris: $ 132.736 per jaar

Primaire taken: Neurochirurgen onderzoeken, diagnosticeren en behandelen medische aandoeningen die verband houden met de hersenen en het zenuwstelsel. Deze medische aandoeningen kunnen beroertes, tumoren, aandoeningen gerelateerd aan bloedvaten en hersenafwijkingen omvatten. Neurochirurgen zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe operaties aan gebieden zoals de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de rug of nek. Neurochirurgen werken nauw samen met een team van verpleegkundigen, technici en andere medische professionals om ervoor te zorgen dat hun patiënten hoogwaardige en uitgebreide zorg krijgen.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een neurochirurg

12. Biotech-adviseur

Nationaal gemiddeld salaris: $133.731 per jaar

Primaire taken: Een biotechconsulent geeft advies aan organisaties die biotechproducten of -diensten willen creëren. Biotech verwijst naar een gebied van de biologie dat gericht is op het gebruik van levende wezens om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, zoals medicijnen, voedsel, biologische wapens of computerprogramma's. Biotech-consultants kunnen werken als onderdeel van een groter adviesbureau of als onafhankelijke contractanten. Taken kunnen zijn: complexe wetenschappelijke concepten op een meer begrijpelijke manier uitleggen, advies geven met betrekking tot wetenschappelijke productregelgeving en het analyseren van grote datasets met betrekking tot de product- of dienstontwikkeling van een organisatie.

13. Biostatisticus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 143.739 per jaar

Primaire taken: Een biostatisticus verzamelt, analyseert en interpreteert datasets die zijn verzameld van levende organismen, zoals dieren of patiënten die klinische proeven ondergaan. Biostatistici ontwerpen experimenten, voeren onderzoek of klinische proeven uit en evalueren vervolgens hun resultaten. Ze gebruiken vaak geavanceerde wiskunde en statistiek in elke fase van het onderzoeks- of experimentproces. Hun doel is om te helpen bij het doen van ontdekkingen of het verbeteren van benaderingen en beleid in de openbare gezondheidszorg, biologie of geneeskunde.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een biostatisticus

14. Machine learning-ingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $149.549 per jaar

Primaire taken: Een machine learning engineer plant, ontwerpt en ontwikkelt kunstmatige intelligentie (AI) programma's en systemen. Machine learning verwijst naar een specifieke tak van AI die zich richt op AI die in de loop van de tijd zelfstandig kan leren en verbeteren. Machine learning-ingenieurs kunnen programma's en systemen ontwikkelen met betrekking tot spraak- of beeldherkenning, gepersonaliseerde aanbevelingen en financiële analyse. Een machine learning engineer kan baat hebben bij een achtergrond in neurowetenschappen omdat veel onderliggende principes van machine learning betrekking hebben op hoe het menselijk brein werkt. Sommige soorten machine learning imiteren bijvoorbeeld de basisprocessen van hoe mensen beslissingen nemen.

15. Neuroloog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 193.281 per jaar

Primaire taken: Neurologen zijn gespecialiseerd in het onderzoeken, diagnosticeren en behandelen van patiënten met medische aandoeningen die verband houden met de hersenen en het zenuwstelsel. Een neuroloog kan de resultaten van medisch-diagnostische tests bestellen en evalueren, geïndividualiseerde behandelplannen opstellen en patiënten helpen herstellen van of zich aanpassen aan hun toestand. Neurologen zijn als neurochirurgen in die zin dat beide medische professionals zijn die gespecialiseerd zijn in het helpen van patiënten met aandoeningen van de hersenen of het zenuwstelsel. Een neurochirurg heeft echter een vergunning om chirurgische ingrepen uit te voeren. Neurologen kunnen zich ondertussen meer richten op het helpen van patiënten door middel van counseling of het maken van aanpassingen in de levensstijl, bijvoorbeeld door adaptieve hulpmiddelen te gebruiken.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een neuroloog

16. Psychiater

Nationaal gemiddeld salaris: $ 236.918 per jaar

Primaire taken: Een psychiater is een soort arts die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheid. Psychiaters evalueren, diagnosticeren en behandelen de psychische problemen en aandoeningen van hun patiënten. Taken kunnen bestaan ​​uit het gebruik van verschillende gedrags- of persoonlijkheidsonderzoeken, het voorschrijven van medicijnen of andere behandelingsmaatregelen en het helpen van patiënten bij het voorkomen of aanpassen van hun geestelijke gezondheidsproblemen. Een psychiater werkt vaak nauw samen met psychologen, artsen, adviseurs in de geestelijke gezondheidszorg en andere medische professionals om de unieke behoeften van een patiënt op het gebied van geestelijke gezondheid en behandelprotocollen te helpen bepalen.

Lees meer: ​​Leer meer over het zijn van een psychiater

17. Arts

Nationaal gemiddeld salaris: $240.896 per jaar

Primaire taken: Een arts verleent medische zorg aan hun patiënten. Ze evalueren de behoeften van een patiënt door onderzoeken uit te voeren of diagnostische tests uit te voeren, zoals bloedanalyse of röntgenfoto's. Een arts diagnosticeert en maakt vervolgens een behandelplan voor hun patiënten. Huisartsen beoordelen het algehele medische welzijn van hun patiënten. Als alternatief kiezen sommige artsen ervoor om zich te specialiseren in een specifiek gebied van de geneeskunde, zoals allergieën, spoedeisende hulp, neurologie of dermatologie.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een arts

18. Ziekenhuisarts

Nationaal gemiddeld salaris: $265.442 per jaar

Primaire taken: Een hospitalist is een soort arts die gespecialiseerd is in de zorg voor patiënten in het ziekenhuis. Ziekenhuisartsen kunnen patiënten onderzoeken wanneer ze voor het eerst in het ziekenhuis worden opgenomen en helpen bij hun diagnose of behandeling. Een ziekenhuisarts blijft zelden voor patiënten zorgen nadat ze het ziekenhuis hebben verlaten, maar kan coördineren of communiceren met andere medische professionals om ervoor te zorgen dat de patiënt de nazorg en vervolgprocedures of behandelingen krijgt die ze nodig hebben. Een ziekenhuisarts kan ervoor kiezen om zich te specialiseren in het verlenen van zorg aan een specifiek type gehospitaliseerde patiënt. Neurohospitalisten richten zich bijvoorbeeld op opgenomen patiënten met neurologische problemen of aandoeningen.

19. Optometrist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 280.165 per jaar

Primaire taken: Een optometrist is een medische professional die gespecialiseerd is in visie en ooggerelateerde aandoeningen. Taken omvatten het opnemen van de medische geschiedenis van een patiënt, het evalueren van het vermogen van een patiënt om te zien en het maken van voorschriften voor een bril of contactlenzen. Optometristen diagnosticeren en behandelen ook bepaalde oogaandoeningen, zoals droge ogen of beschadiging van de optische zenuw. Een optometrist met een achtergrond in neurowetenschappen kan beter begrijpen hoe de geest signalen van en naar de verschillende delen van het oog stuurt.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een optometrist


About author

Boudewijn Drijfhout

Als je van wetenschap houdt en leert hoe de menselijke geest werkt, zou je een carrière in de neurowetenschappen kunnen overwegen. Neurowetenschappelijke professionals genieten vaak van hoge salarissen terwijl ze een positief verschil maken in de gezondheid en het leven van veel mensen. Er zijn veel gevarieerde carrièremogelijkheden op het gebied van neurowetenschappen, elk met zijn eigen verantwoordelijkheden en vereiste referenties. In dit artikel bespreken we wat carrières in de neurowetenschappen zijn en geven we een lijst van 19 goedbetaalde carrières in de neurowetenschappen.


Scroll to Top