Blog

een baan zoeken

20 Snelst Groeiende Banen In De VS: Met Taken En Groeipercentages

Dankzij een veranderend economisch landschap, een toegenomen afhankelijkheid van technologie en een vergrijzende bevolking, is er meer vraag naar bepaalde banen dan naar andere. Als u op de hoogte bent van de snelstgroeiende banen, kan dit van invloed zijn op uw huidige of toekomstige carrièrepad. In dit artikel noemen we 20 van de snelstgroeiende banen, hun gemiddelde salarissen, primaire taken en verwachte groei tot 2029.

20 van de snelst groeiende banen in 2021

Het kiezen van een baan waar veel vraag naar is, kan u een hogere vergoeding en meer stabiliteit bieden. Hieronder staan ​​​​20 van de snelstgroeiende banen en hun verwachte groeipercentage bepaald door het Bureau of Labor Statistics. Voor de meest actuele salarisinformatie van Carrieree, klik op de link voor elk salaris:

1. Servicemonteur windturbine

Nationaal gemiddeld salaris: $ 56,230 per jaar

Primaire taken: Servicetechnici van windturbines of "wind techs" zijn verantwoordelijk voor zowel regulier onderhoud als gecompliceerde reparaties van windturbines. Servicetechnici van windturbines beklimmen en inspecteren apparatuur en melden turbines die reparatie of onderhoud nodig hebben.*

Groeipercentage: 61%

Gerelateerd: Hoe word je een windturbinetechnicus: vereisten, salaris en vooruitzichten

2. Verpleegkundige

Nationaal gemiddeld salaris: $ 111.680 per jaar

Primaire taken: Een nurse practitioner, ook wel 'advanced practice nurse (APN)' genoemd, is een geregistreerde verpleegkundige met aanvullende opleiding op een gespecialiseerd gebied, zoals kindergeneeskunde of huisartsenpraktijk. Verpleegkundigen kunnen alleen of met andere medische professionals werken en oefenen meestal in klinieken en dokterspraktijken, maar zijn ook te vinden in gezondheidscentra, ziekenhuizen en zorginstellingen. Verpleegkundigen moeten ten minste een masterdiploma behalen, een licentie hebben in hun staat en slagen voor een nationaal certificeringsexamen.

Groeipercentage: 52%

Gerelateerd: 17 specialismen van verpleegkundigen

3. Fotovoltaïsche zonne-installatieprogramma

Nationaal gemiddeld salaris: $ 46.470 per jaar

Primaire taken: Installateurs van fotovoltaïsche zonne-energie (PV), soms "PV-installateurs" of "zonne-installateurs" genoemd, monteren, installeren en onderhouden zonnepaneelsystemen. Zonne-energie wekt grote hoeveelheden stroom op op nutsschaal en kan individuele woningen en bedrijven van elektriciteit voorzien.

De meeste installaties van zonnepanelen worden buiten gedaan, maar PV-installateurs werken soms op zolders en kruipruimtes om panelen op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Installateurs moeten ook naar werkterreinen reizen. Hoewel installateurs doorgaans een middelbare schooldiploma nodig hebben, volgen sommigen cursussen aan een technische school of een openbare school. Meestal krijgen ze een jaar lang on-the-job training.

Groeipercentage: 51%

Gerelateerd: Gids om een ​​zonne-installateur te worden

4. Ergotherapie-assistent

Nationaal gemiddeld salaris: $62,940 per jaar

Primaire taken: een ergotherapie-assistent (OT) werkt samen met een ergotherapeut in verschillende therapie-instellingen en -gebieden. OT-assistenten helpen patiënten zich te ontwikkelen, te herstellen en te verbeteren, evenals de vaardigheden die nodig zijn voor het dagelijks leven en werken.

Ze werken voornamelijk in de kantoren van ergotherapeuten, ziekenhuizen en verpleegkundige zorginstellingen. OT-assistenten brengen een groot deel van hun tijd staand door met het opzetten van apparatuur en het geven van therapie aan patiënten. OT-assistenten hebben associate-graden nodig van geaccrediteerde programma's voor ergotherapie-assistenten. Alle staten reguleren de praktijk van ergotherapie-assistenten.

Groeipercentage: 35%

Gerelateerd: Hoe word je een ergotherapie-assistent

5. Statisticus

Nationaal gemiddeld salaris: $92.270

Primaire taken: Een statisticus gebruikt wiskundige formules en statistische technieken om gegevens te analyseren en te interpreteren. Ze ontwerpen ook wiskundige modellen en gebruiken statistische software voor gegevensanalyse. Statistiek is de wetenschap van het afleiden van de proporties van de bevolking op basis van een beperkte onderzoeks- of enquêtepool. Het is essentieel voor het vormen van conclusies uit onderzoeken en om te leren hoe u problemen uit de echte wereld kunt oplossen. Statistici hebben doorgaans minimaal een masterdiploma in wiskunde of statistiek nodig. Sommige functies zijn echter beschikbaar voor mensen met een bachelordiploma.

Groeipercentage: 35%

Gerelateerd: Hoe word je een statisticus

6. Hulp bij thuiszorg en persoonlijke verzorging

Nationaal gemiddeld salaris: $ 27.080 per jaar

Hoofdtaken: Thuiszorgmedewerkers zorgen voor zieke, oudere of
gehandicapte patiënten. Ze werken met patiënten door medicijnen toe te dienen en temperatuur, ademhalingsfrequentie en hartslag te controleren. Ze werken meestal onder toezicht van medische experts, zoals een
geregistreerde verpleegkundige.

Hulpverleners voor thuisgezondheid en persoonlijke verzorging werken in verschillende omgevingen, waaronder klanten thuis, groepswoningen en dagdiensten. Hulpverleners in de thuiszorg en persoonlijke verzorging hebben doorgaans een middelbare schooldiploma of een gelijkwaardig diploma nodig, maar voor sommige functies is dit niet vereist. Degenen die in gecertificeerde thuiszorg- of hospice-instanties werken, moeten mogelijk een formele opleiding volgen of slagen voor een gestandaardiseerde test.

Groeipercentage: 34%

Gerelateerd: 10 vaardigheden die nodig zijn om een ​​​​hulpverlener voor thuisgezondheid te worden

7. Fysiotherapeut-assistent

Nationaal gemiddeld salaris: $ 59.770 per jaar

Primaire taken: Een fysiotherapeut (PT)-assistent werkt onder direct toezicht van een
fysiotherapeut. Ze helpen bij de zorg en behandeling van patiënten die herstellen van verwondingen, handicaps of
ziektes om de beweging naar verschillende delen van hun lichaam terug te krijgen en pijn te beheersen.

PT-assistenten werken in verschillende omgevingen, zoals klinieken, ziekenhuizen, bekwame verpleeg- en revalidatiecentra en meer. Ze staan ​​vaak op hun benen terwijl ze apparatuur opzetten en helpen bij de zorg voor patiënten. PT-assistenten hebben doorgaans een associate degree nodig van een geaccrediteerd programma en een licentie of certificering.

Groeipercentage: 33%

Gerelateerd: Opleidingsvereisten en specialisaties voor assistent-fysiotherapie

8. Manager medische en gezondheidsdiensten

Nationaal gemiddeld salaris: $ 104.280 per jaar

Primaire taken: Managers van medische en gezondheidsdiensten plannen, leiden en coördineren de bedrijfsactiviteiten van zorgverleners. De meeste werken in kantoren in zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen en verpleeghuizen en medische groepspraktijken.

De meeste managers in de medische en gezondheidsdiensten hebben ten minste een bachelordiploma voordat ze het veld betreden; masteropleidingen komen echter ook vaak voor. Toekomstige managers hebben doorgaans enige werkervaring in een administratieve of klinische rol in een ziekenhuis of andere zorginstelling.

Groeipercentage: 32%

Gerelateerd: Hoe word je een Health Service Manager

9. Arts-assistent

Nationaal gemiddeld salaris: $ 115.390 per jaar

Primaire taken: Een arts-assistent of "PA" is een medische professional die eerstelijnszorg verleent aan patiënten. Arts-assistenten diagnosticeren verwondingen en ziekten, bestellen tests, dienen de behandeling toe en schrijven medicijnen voor. De meeste PA's werken in dokterspraktijken, poliklinieken, ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg.

Ze kunnen in sommige staten onafhankelijk oefenen en werken onder toezicht van een bevoegde arts in andere staten. Arts-assistenten zijn vaak de belangrijkste zorgverleners voor hun patiënten. Ze hebben meestal een masterdiploma nodig van een geaccrediteerd onderwijsprogramma. Alle staten vereisen dat arts-assistenten een vergunning hebben.

Groeipercentage: 31%

Gerelateerd: Specialisaties voor een Physician Assistant

10. Informatiebeveiligingsanalist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 103.590 per jaar

Primaire taken: Een informatiebeveiligingsanalist is de beveiligingsmacht van een bedrijf tegen cyberaanvallen. Deze technisch onderlegde personen ontwerpen soms beveiligingsfuncties voor de digitale activa van een bedrijf, maar helpen vaak bij het onderhoud van deze systemen. Informatiebeveiligingsanalisten werken vaak voor computerbedrijven, adviesbureaus of zakelijke en financiële bedrijven, en brengen het grootste deel van hun werkuren door achter een computer. De meeste functies voor informatiebeveiligingsanalisten vereisen een bachelordiploma in een computergerelateerd vakgebied. Werkgevers geven er doorgaans de voorkeur aan analisten in te huren met ervaring in een verwant beroep.

Groeipercentage: 31%

Gerelateerd: 10 beste informatiebeveiligingscertificeringen om uw carrière te versterken

11. Datawetenschappers en wiskundige wetenschappelijke beroepen

Nationaal gemiddeld salaris: $98.230 per jaar

Primaire taken: Datawetenschappers zijn IT-professionals die verantwoordelijk zijn voor het interpreteren van grote hoeveelheden ruwe data. Ze zijn van onschatbare waarde voor organisaties en zijn vaak te vinden in de handel, de overheid en technische en wetenschappelijke diensten. Datawetenschappers werken vaak in teams samen met andere technologieprofessionals. Naarmate ze meer ervaring opdoen, komen ze mogelijk in aanmerking voor senior datawetenschapper-
rollen.

Groeipercentage: 31%

Gerelateerd: 12 verhandelbare vaardigheden voor een datawetenschapper

12. Operator olie- en gasboortoren

Nationaal gemiddeld salaris: $ 47.920 per jaar

Primaire taken: Boortorenhanden helpen bij het boren van olie door boortorens te bedienen. Een boortorenhand helpt ook bij het optuigen van pijpen en stijgbuizen naar een put. Ze kunnen ook werken met puthydraulica en apparatuur of onderdelen voor servicebronnen. Derrick-handen handhaven de boorveiligheid tijdens het werken op een booreiland. Ze brengen het grootste deel van hun tijd buiten door in wisselende weersomstandigheden.

Groeipercentage: 31%

Gerelateerd: Uw gids voor het krijgen van een baan in een olieveld

13. Operator voor olie- en gasboormachines

Nationaal gemiddeld salaris: $ 53.820 per jaar

Primaire taken: Drillers werken als onderdeel van de rig-crew om het boren op een booreiland te bedienen en te onderhouden. Ze voldoen aan veiligheidsprotocollen en werken samen met andere bemanningsleden om de continue werking van boorapparatuur te garanderen. Ze brengen het grootste deel van hun tijd buiten door in wisselende weersomstandigheden.

Groeipercentage: 27%

14. Olie en gas roustabout

Nationaal gemiddeld salaris: $ 63.351 per jaar

Primaire taken: Deze instappositie omvat handmatige werkzaamheden met betrekking tot het opzetten, onderhouden en schoonmaken van een booreiland. Taken kunnen ook het verplaatsen van apparatuur en gereedschappen omvatten, het verwijderen van gevaren uit werkgebieden en het reinigen van roest van booreilanden. Roustabouts moeten mogelijk delen van leidingen verbinden met booreilanden.

Deze functie omvat ook bouwtaken zoals het storten van beton en het opzetten van constructies om leidingen en tuigage op boorlocaties vast te zetten. Roustabouts kan worden gevraagd om te voorzien in algemene behoeften die zich voordoen in een olieveld. Het grootste deel van hun werk is buiten. Sommige werkgevers geven er de voorkeur aan dat hun roustabouts een middelbare schooldiploma of gelijkwaardig hebben.

Groeipercentage: 25%

Gerelateerd: Een gids voor werken als vloerhand: definitie, vaardigheden en werkvooruitzichten

15. Spraak-taal patholoog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 80.480 per jaar

Primaire taken: Een logopedist werkt met kinderen en volwassenen met communicatie- en slikproblemen. Deze problemen kunnen vloeiendheid, sociale communicatie of voeding omvatten.

Logopedisten werken in scholen, ziekenhuizen, artsenpraktijken, privépraktijken, instellingen voor langdurige zorg en revalidatiecentra. Ze hebben meestal minimaal een masterdiploma nodig. De meeste staten vereisen dat logopedisten een vergunning hebben. Vereisten verschillen per staat.

Groeipercentage: 25%

Gerelateerd: 14 spraak-taal pathologische vaardigheden

16. Operationeel onderzoeksanalist

Nationaal gemiddeld salaris: $86.200 per jaar

Primaire taken: Operationele analisten doen bedrijfsaanbevelingen om de productie-efficiëntie en inkomsten van het bedrijf te verbeteren door gegevens te bestuderen. Het zijn wiskunde-minded individuen die uitblinken in het analyseren en visualiseren van data en deze gebruiken om aanbevelingen te doen die een positieve impact hebben op het algehele bedrijfsmodel.

Operationeel onderzoeksanalisten brengen het grootste deel van hun tijd door op kantoren, hoewel sommigen reizen om klanten te ontmoeten. Analisten hebben doorgaans een bachelor- of masterdiploma in bedrijfskunde, operationeel onderzoek, managementwetenschappen, analyse, wiskunde, techniek, informatica of een ander technisch of kwantitatief vakgebied.

Groeipercentage: 25%

Gerelateerd: Hoe word je een Operations Research-analist?

17. Middelenmisbruik, gedragsstoornis en geestelijke gezondheidsadviseur

Nationaal gemiddeld salaris: $47.660 per jaar

Primaire taken: Hulpverleners op het gebied van middelenmisbruik, gedragsstoornissen en GGZ behandelen en adviseren mensen die lijden aan alcoholisme, drugsverslaving, eetstoornissen of andere psychische of gedragsproblemen. Ze werken in een groot aantal verschillende omgevingen, zoals centra voor geestelijke gezondheidszorg, gezondheidscentra voor de gemeenschap, gevangenissen en privépraktijken. De meesten werken fulltime. Voor de meeste functies is minimaal een bachelordiploma vereist. Hoewel de opleidingsvereisten kunnen variëren van een middelbare schooldiploma en certificering tot een masterdiploma voor begeleiders van middelenmisbruik en gedragsstoornissen, zijn meestal een masterdiploma en een stage vereist om een ​​psychiater te worden.

Groeipercentage: 25%

Gerelateerd: Carrières voor geestelijke gezondheidsadviseurs

18. Bosbrandinspecteurs en preventiespecialist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 42.150 per jaar

Primaire taken: Bosbrandinspecteurs onderzoeken bossen om brandgevaar op te sporen. Brandinspecteurs kunnen 's avonds, in het weekend en op feestdagen werken, omdat ze klaar moeten zijn om te reageren wanneer er brand ontstaat en een groot deel van hun tijd buitenshuis doorbrengen. Ze hebben meestal eerdere werkervaring als brandweerman. Bosbrandinspecteurs en preventiespecialisten hebben minimaal een middelbare schooldiploma of een gelijkwaardig diploma nodig en krijgen vaak on-the-job training in inspectie en onderzoek.

Groeipercentage: 24%

Gerelateerd: Hoe word je een brandweerman in het wild?

19. Restaurantkoks

Nationaal gemiddeld salaris: $ 28.800 per jaar

Primaire taken: Koks bereiden, kruiden en koken een breed scala aan voedsel. Restaurants geven titels afhankelijk van de aangewezen stations, zoals sauskok, frituurkok, ketelkok en banketbakker.

Koks werken in restaurants, scholen, ziekenhuizen, particuliere huishoudens en andere plaatsen waar voedsel wordt bereid en geserveerd. Ze werken vaak 's morgens vroeg, 's avonds laat, op feestdagen en in het weekend. De meeste koks leren hun vaardigheden door on-the-job training en gerelateerde werkervaring. Hoewel er geen formele opleiding vereist is, gaan sommige restaurantkoks naar de culinaire school.

Groeipercentage: 23%

Gerelateerd: Vaardigheden in lijnkoken: definitie en voorbeelden

20. Dierenverzorgers

Nationaal gemiddeld salaris: $ 26.080 per jaar

Primaire taken: Dierenverzorgers en servicemedewerkers verzorgen of trainen dieren. Ze vinden werk in verschillende omgevingen, waaronder kennels, dierentuinen, stallen, dierenasielen, dierenwinkels, veterinaire klinieken en aquaria. Sommige delen van het werk kunnen fysiek of emotioneel veeleisend zijn en werknemers lopen het risico op letsel bij het werken met dieren. Ze hebben meestal een middelbare schooldiploma of gelijkwaardig en leren het beroep on the job. Veel werkgevers geven er de voorkeur aan iemand in dienst te nemen die ervaring heeft met het werken met dieren.

Groeipercentage: 23%

Gerelateerd: Hoe word je een dierenverzorger?


About author

Huig van der Haar

Dankzij een veranderend economisch landschap, een toegenomen afhankelijkheid van technologie en een vergrijzende bevolking, is er meer vraag naar bepaalde banen dan naar andere. Als u op de hoogte bent van de snelstgroeiende banen, kan dit van invloed zijn op uw huidige of toekomstige carrièrepad. In dit artikel noemen we 20 van de snelstgroeiende banen, hun gemiddelde salarissen, primaire taken en verwachte groei tot 2029.


Scroll to Top