Blog

Er zijn verschillende carrières die mensen in staat stellen een verschil te maken in het leven van anderen. Door bijvoorbeeld een loopbaan met kinderen of een loopbaan in het strafrecht kun je vaak anderen helpen en de resultaten van je werk zien. Werken in het jeugdrecht biedt je de mogelijkheid om de voordelen van beide loopbaangebieden te combineren. In dit artikel bespreken we waarom werken in het jeugdrecht en soorten banen in het jeugdstrafrecht overwogen kunnen worden.

Gerelateerd: 30 banen waarbij met kinderen wordt gewerkt

Waarom werken in het jeugdrecht?

Werken in het jeugdrecht biedt jou de kans om een ​​verschil te maken in het leven van jongeren. Er zijn verschillende mogelijkheden voor mensen met verschillende ervaringsniveaus. Voor sommige functies is minimaal een middelbare schooldiploma of GED vereist, voor andere functies is mogelijk een bachelordiploma of relevante ervaring vereist, zoals ervaring met wetshandhaving. Mogelijke kansen in het jeugdrecht zijn onder meer die met betrekking tot:

  • Gedragsgezondheid
  • Correcties
  • Gerechtsdiensten
  • Opleiding
  • Facilitair onderhoud
  • Food Service
  • huishouding
  • Politie
  • Proeftijd

Werken in het jeugdrecht kan levensvatbare carrièremogelijkheden bieden, aangezien de meeste staten specifieke wetten hebben met betrekking tot misdaden, detentie, opsluiting, arrestaties en gerechtelijke procedures met betrekking tot jongeren. Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics zal de tewerkstelling van reclasseringswerkers en correctionele behandelingsspecialisten tussen 2019 en 2029 met 4% toenemen. De BLS verwacht ook dat de tewerkstelling van maatschappelijk werkers tussen 2019 en 2029 met 13% zal toenemen.

Gerelateerd: 15 van de best betaalde banen in het strafrecht

Soorten banen in het jeugdrecht

Hier zijn enkele voorbeelden van banen in het jeugdrecht om te overwegen:

1. Medewerker horeca

Nationaal gemiddeld salaris: $21.885 per jaar

Primaire taken: Foodservice werkt mogelijk in verschillende jeugdinrichtingen. Ze bereiden, verwarmen en koken maaltijden om aan kinderen te serveren. Medewerkers van de foodservice kunnen ook papierwerk invullen, inventaris beheren en bestellingen verwerken.

Gerelateerd: Leer meer over het zijn van een voedingsassistent

2. Leraar

Nationaal gemiddeld salaris: $ 23.412 per jaar

Primaire taken: Gecertificeerde leraren kunnen kinderen lesgeven in verschillende jeugdinrichtingen. Ze kunnen lesplannen maken, lessen geven, huiswerk toewijzen, toetsen geven en opdrachten beoordelen. Docenten kunnen ook individuele begeleiding geven aan studenten.

Lees meer: ​​Leer meer over leraar zijn

3. Jeugdhulpverlener

Nationaal gemiddeld salaris: $ 29.923 per jaar

Hoofdtaken: Jeugdbegeleiders werken vaak in jeugdreclasseringscentra. Ze werken met jongeren in moeilijkheden om hun mentale en emotionele gezondheid te bespreken. Jeugdbegeleiders werken vaak nauw samen met de reclasseringsambtenaar van het individu om het algehele welzijn van de jongere te bevorderen.

4. Intakescreener jeugddetentie

Nationaal gemiddeld salaris:: $32,012 per jaar

Primaire taken: Instroomscreeners voor jeugddetentie kunnen voor verschillende centra intakescreeningdiensten verlenen. Ze gebruiken een verscheidenheid aan hulpmiddelen om het intakeproces en papierwerk voor jongeren te voltooien. Intakescreeners werken nauw samen met andere jeugdstrafrechtprofessionals en kunnen de vrijlating regelen van jongeren die niet voldoen aan de criteria van het centrum.

5. Jeugdontwikkelingsspecialist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 32.512 per jaar

Hoofdtaken: Een specialist jeugdontwikkeling ontwikkelt en voert activiteiten uit voor jeugdige individuen. Ze kunnen academische, recreatieve, verrijkende en sociale activiteiten voor jongeren plannen. Specialisten op het gebied van jeugdontwikkeling houden registers en rapporten bij van de activiteiten en de personen die eraan deelnemen.

6. Jeugddetentieambtenaar

Nationaal gemiddeld salaris: $ 34.120 per jaar

Primaire taken: Jeugddetentiemedewerkers dragen bij aan de veiligheid van gedetineerde jongeren. Ze houden toezicht op jongeren die hun grondwettelijke rechten krijgen met betrekking tot speciale zorgen, verwerken toelatingen, houden toezicht op jongeren en voeren veiligheidscontroles uit. Jeugddetentieambtenaren stellen vaak rapporten op en kunnen minderjarigen helpen bij het voorbereiden en begeleiden naar de rechtbank.

7. Jeugdreclasseringsambtenaar

Nationaal gemiddeld salaris: $ 34.993 per jaar

Primaire taken: Jeugdige reclasseringsambtenaren werken met jeugdige delinquenten nadat ze hun termijnen hebben uitgezeten en hun vrijlating uit een penitentiaire inrichting hebben verdiend. Ze helpen jongeren bij de voorbereiding op een terugkeer in de samenleving en houden toezicht op de rehabilitatiediensten voor hen. Jeugdreclasseringsambtenaren komen regelmatig samen met individuen om hun voortgang te volgen.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een reclasseringsambtenaar

8. Onderzoeksassistent

Nationaal gemiddeld salaris: $ 38.780 per jaar

Hoofdtaken: Onderzoeksassistenten coördineren en voltooien onderzoeksprojecten over jongeren. Ze kunnen zich richten op jeugdrecht en onderzoek voltooien door middel van methoden zoals interviewen, gegevensverzameling en gegevensanalyse. Onderzoeksassistenten kunnen rapporten opstellen en presenteren om het beleid op het gebied van jeugdrecht te beïnvloeden.

9. Administratief specialist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 44.495 per jaar

Primaire taken: Een administratief specialist voor jeugdcentra kan verschillende gespecialiseerde taken en opdrachten uitvoeren. Ze kunnen openbare registers bekijken en bijwerken, gegevens invoeren, rapporten opstellen en een reeks complexe technische en administratieve diensten organiseren. Het is belangrijk dat administratieve specialisten praktische kennis hebben van verschillende beleidslijnen, procedures, codes en regels, met name met betrekking tot het jeugdrecht.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een administratief medewerker

10. Gedragsdeskundige

Nationaal gemiddeld salaris: $44.569 per jaar

Primaire taken: Gedragsdeskundigen begeleiden jongeren die met verschillende uitdagingen te maken hebben. Ze hebben vaak een specialiteit, zoals een psychische aandoening of verslaving. Gedragsdeskundigen kunnen groepscounselingsessies leiden of op individuele basis diensten verlenen.

Gerelateerd: Leer meer over het zijn van een gedragstherapeut

11. Jeugdige correctionele counselor

Nationaal gemiddeld salaris: $ 44.718 per jaar

Voornaamste taken: Een jeugdinrichtingsadviseur, of een specialist in de penitentiaire behandeling, werkt met jeugdigen die veroordeeld zijn voor misdrijven. Ze werken nauw samen met andere correctionele professionals en officieren om te bepalen wat ze moeten doen om jongeren te helpen rehabiliteren. Jeugdige correctionele counselors werken vaak met jongeren om hen te helpen hun gedrag te veranderen of te verbeteren.

Gerelateerd: Hoe word je een jeugdadviseur (met tips)

12. Jeugdige correctionele ambtenaar

Nationaal gemiddeld salaris: $ 44.718 per jaar

Primaire taken: Jeugdige correctionele officieren werken met jongeren in drugsbehandelcentra, rehabilitatieprogramma's of penitentiaire inrichtingen. Ze helpen de veiligheid van jongeren te handhaven en de regels van de faciliteiten te handhaven. Jeugdige correctionele officieren kunnen ook gedrag rapporteren aan andere correctionele professionals of officieren om te helpen bij de rehabilitatie van een persoon.

* *Gerelateerd: Hoe word ik een jeugdgevangenisfunctionaris? **

13. Jeugdrechter

Nationaal gemiddeld salaris: $ 44.718 per jaar

Primaire taken: Jeugdrechters werken met jongeren die zijn veroordeeld voor misdaden, en ze werken vaak met jongeren die waarschijnlijk gevangenisstraf of gevangenisstraf zouden krijgen als volwassenen. Zij begeleiden en begeleiden jongeren. Dit omvat vaak het opstellen van rapporten, het schrijven van rapporten, het geven van getuigenissen in rechtszalen en het nauw samenwerken met wettelijke voogden en andere correctieprofessionals.

15. Jeugdrechtspecialist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 44.718 per jaar

Hoofdtaken: Een specialist jeugdrecht werkt met jongeren in hechtenis of met een proeftijd. Ze bieden begeleiding om jongeren te helpen bij het navigeren door het rechtssysteem. Juveniele justitiële specialisten adviseren vaak individuen en helpen bij het ontwikkelen van behandelings- of rehabilitatieprogramma's.

15. Operationeel coördinator

Nationaal gemiddeld salaris: $44,782 per jaar

Primaire taken: Operations-coördinatoren voeren verschillende taken uit om de dagelijkse activiteiten van organisaties of faciliteiten af ​​te handelen. Ze coördineren vaak evenementen en nemen nieuwe medewerkers aan boord. Een operations-coördinator kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe programma's voor de organisatie.

Lees meer: ​​> Meer informatie over het zijn van een Operations Coördinator

16. Beveiligingsfunctionaris

Nationaal gemiddeld salaris: $47.704 per jaar

Primaire taken: Een beveiligingsfunctionaris helpt bij het handhaven van de beveiliging en veiligheid van faciliteiten. Ze reageren op incidenten, helpen ontsnappingen te voorkomen en controleren smokkelwaar. Beveiligers kunnen jongeren met slecht gedrag begeleiden of jongeren assisteren bij verschillende afspraken.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over hoe u een beveiligingsfunctionaris bent

17. Jeugdreclasseringsambtenaar

Nationaal gemiddeld salaris: $47.897 per jaar

Primaire taken: Jeugdreclasseringsambtenaren werken met delinquente jongeren die in aanmerking komen om terug te keren in de samenleving door middel van begeleide rehabilitatieprogramma's. Ze begeleiden vaak individuen en handhaven regels. Jeugdreclasseringswerkers werken vaak nauw samen met families of andere zorgverleners om structuur en verantwoordelijkheid te creëren voor jongeren bij hun terugkeer in de samenleving.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een reclasseringsambtenaar

18. Jeugdadvocaat

Nationaal gemiddeld salaris: $ 53.867 per jaar

Hoofdtaken: Een jeugdadvocaat staat jeugdige cliënten bij in de rechtbank. Ze combineren kennis van kinderpsychologie, kinderontwikkeling, maatschappelijk werk, gemeenschapsprogramma's en alternatieve onderwijsopties om de best mogelijke uitkomsten van zaken voor hun cliënten te zoeken. Juveniele verdedigingsadvocaten bieden hun cliënten juridische begeleiding om hen te helpen het juridische systeem en hun opties te begrijpen.

Lees meer: ​​Meer informatie over advocaat zijn

19. Jeugdrechter

Nationaal gemiddeld salaris: $91.748 per jaar

Voornaamste taken: Jeugdrechters leiden jeugdzaken. Ze evalueren zaken en bepalen straffen voor jongeren op basis van de misdaden die ze hebben gepleegd. Jeugdrechters hebben vaak een bijzondere interesse in en begrip voor de rehabilitatie van minderjarigen.

20. Jeugdadvocaat

Nationaal gemiddeld salaris: $ 95.886 per jaar

Primaire taken: Een jeugdadvocaat vertegenwoordigt een jongere die wordt beschuldigd van een misdrijf. Ze bieden hun klanten begeleiding om hen te helpen hun opties te begrijpen en door het juridische systeem te navigeren. Jeugdadvocaten mogen namens hun cliënten spreken in de rechtbank.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een advocaat


About author

Marije Kasper

Er zijn verschillende carrières die mensen in staat stellen een verschil te maken in het leven van anderen. Door bijvoorbeeld een loopbaan met kinderen of een loopbaan in het strafrecht kun je vaak anderen helpen en de resultaten van je werk zien. Werken in het jeugdrecht biedt je de mogelijkheid om de voordelen van beide loopbaangebieden te combineren. In dit artikel bespreken we waarom werken in het jeugdrecht en soorten banen in het jeugdstrafrecht overwogen kunnen worden.


Scroll to Top