Blog

In de voortdurend evoluerende sectoren van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde zijn er tal van mogelijkheden om zowel instapfuncties als hogere functies te vinden. Als u de opleiding, training en vaardigheden begrijpt die nodig zijn voor STEM-banen, kunt u beslissen welk loopbaanpad het beste bij u past. In dit artikel bespreken we wat STEM-banen zijn en geven we voorbeelden van veelgevraagde banen in de STEM-velden.

Wat zijn STEM-banen?

Een STEM-baan is elke baan op het gebied van wetenschap, technologie, engineering of wiskunde. Met een basis in deze onderwerpen, stelt een STEM-carrière je in staat om problemen op te lossen, nieuwe ideeën te ontwikkelen en onderzoek te doen. Deze professionals kunnen in verschillende omgevingen werken, waaronder in een kantoor, laboratorium, onderzoeksfaciliteit, klaslokaal of in het veld. Naast veldspecifieke technische vaardigheden, vereisen STEM-banen zachte vaardigheden, waaronder:

 • Geavanceerde kennis van wetenschap, technologie, techniek of wiskunde
 • Analyse
 • Aandacht voor detail
 • Probleemoplossing
 • Kritisch denken
 • Communicatie
 • creativiteit
 • Leiderschap
 • Organisatie

Gerelateerd: Harde vaardigheden versus zachte vaardigheden

Soorten STEM-banen

STEM-banen zijn verspreid over een breed scala aan loopbaangebieden, waaronder:

 • Wetenschappelijke banen: Er zijn veel takken van wetenschap, waaronder biologie, scheikunde, medische wetenschappen, natuurkunde, informatica, psychologie en sociale wetenschappen. Soorten wetenschappelijke banen zijn onder meer milieuwetenschappers, biochemici, psychologen, antropologen, archeologen en medische wetenschappers. Met een focus op wetenschap, kun je met deze STEM-banen kritisch denken, onderzoeksvaardigheden en analytische vaardigheden gebruiken om tot op onderzoek gebaseerde conclusies te komen en echte problemen op te lossen.
 • Technologie banen: Werken in de techniek stelt je in staat om nieuwe systemen en software te ontwikkelen of bestaande systemen te programmeren. Soorten banen op technologisch gebied zijn onder meer computerprogrammeurs, webontwikkelaars, softwaresysteemontwikkelaars, computernetwerkarchitecten en computersysteemanalisten. Voor een technologische carrière gebruik je wetenschappelijke redenering en gegevens om strategieën en oplossingen te ontwikkelen voor het oplossen van tal van technologische problemen.
 • Technische banen: ingenieurs gebruiken hun creativiteit en technische vaardigheden om oplossingen te bieden voor een breed scala aan echte problemen. Er zijn veel verschillende technische disciplines, zoals mechanische, elektrische, chemische, civiele en milieutechniek. Soorten technische banen zijn onder meer civiel ingenieurs, ruimtevaartingenieurs en chemische ingenieurs.
 • Wiskundige banen: Wiskunde omvat verschillende disciplines, waaronder boekhouding, calculus en economie. Al deze disciplines gebruiken wiskundige vaardigheden voor redeneren, deductie en probleemoplossing. Deze professionals analyseren data, creëren modellen, identificeren patronen en bieden creatieve, op data gebaseerde oplossingen.

Voorbeelden van STEM-banen

Er zijn honderden loopbaantrajecten beschikbaar in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde, maar een paar voorbeelden zijn:

 1. Technische schrijver
 2. Accountant
 3. Computer programmeur
 4. scheikundige
 5. Financieel analist
 6. webontwikkelaar
 7. Bioloog
 8. Milieu ingenieur
 9. Systeem analist
 10. Burgerlijk ingenieur
 11. werktuigbouwkundig ingenieur
 12. Statisticus
 13. Psycholoog
 14. Database-engineer
 15. Database Administrator
 16. Wiskundige
 17. Econoom
 18. Doktersassistent
 19. Actuaris
 20. Data scientist
 21. Tandarts

1. Technisch schrijver

Nationaal gemiddeld salaris: $ 41,787 per jaar

Primaire taken: Technische schrijvers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van instructiehandleidingen, tijdschriftartikelen en andere documenten om technische informatie universeler te presenteren. Deze schrijvers ontwikkelen, verzamelen en compileren technische informatie van ontwerpers en fabrikanten om deze materialen te schrijven voor consumenten en ander algemeen publiek.

Technische schrijvers hebben doorgaans een bachelordiploma in journalistiek, Engels of communicatie nodig. Deze professionals hebben naast een diploma ook kennis nodig op een gespecialiseerd technisch gebied, die ze kunnen verwerven via een aanvullende graad of minor op een STEM-gebied.

2. Boekhouder

Nationaal gemiddeld salaris: $ 54.558 per jaar

Primaire taken: Accountants zijn verantwoordelijk voor het assisteren van bedrijven en particulieren bij het organiseren van financiële informatie. De taken van een accountant omvatten het registreren van transacties, het samenstellen en analyseren van financiële gegevens, het uitvoeren van audits, het assisteren bij budgetten en financiële prognoses, het berekenen van belastingen en het rapporteren van hun bevindingen. Accountants moeten een bachelor's degree in accounting of een gerelateerd vakgebied hebben.

Gerelateerd: Uw gids voor carrières in de financiële sector

3. Computerprogrammeur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 58.343 per jaar

Primaire taken: Computerprogrammeurs ontwerpen en maken softwareprogramma's en integreren de systemen met software. Ze analyseren ook algoritmen, wijzigen de broncode, schrijven systeeminstructies, debuggen het systeem en voeren onderhoud uit voor het besturingssysteem. Ze moeten vaak een bachelordiploma in informatica of computerprogrammering hebben. Computerprogrammeurs moeten ook over sterke IT- en wiskundige vaardigheden beschikken.

4. Chemicus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 62.228 per jaar

Primaire taken: Chemici bestuderen chemicaliën en hun interacties met de omgeving. Ze gebruiken deze informatie om producten te onderzoeken en te ontwikkelen en de manier waarop mensen omgaan met het milieu te verbeteren. Meestal werken deze wetenschappers in onderzoeksteams in omgevingen zoals medisch onderzoek en voedselproductie. Deze professionals hebben vaak minimaal een bachelordiploma in de chemie nodig, hoewel veel banen als chemicus een masterdiploma of een Ph.D.

Gerelateerd: 15 beste banen in de scheikunde

5. Financieel analist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 68.538 per jaar

Primaire taken: deze professionals analyseren en interpreteren prestatiebeleggingen zoals aandelen, obligaties en grondstoffen. Financiële analisten geven financieel advies aan bedrijven en particulieren die investeringsbeslissingen willen nemen.

Financiële analisten hebben doorgaans een bachelordiploma in bedrijfskunde, boekhouding, financiën, economie of een gerelateerd vakgebied. Sommigen volgen misschien een opleiding en certificeringen op graduaatniveau om hun vaardigheden te verfijnen, hun expertise te demonstreren en hun verdienpotentieel te vergroten.

6. Webontwikkelaar

Nationaal gemiddeld salaris: $ 72.040 per jaar

Primaire taken: Een webontwikkelaar codeert en ontwerpt de lay-out en structuur van een website. Ze hebben kennis nodig van grafisch ontwerp en computerprogrammeertalen, zoals HTML of JavaScript. Afhankelijk van de werkgever en het type webontwikkeling, kunnen onderwijsvereisten variëren van een middelbare schooldiploma tot een bachelordiploma. Een associate of bachelor's degree in webdesign of een gerelateerd veld kan echter optimaal zijn.

7. Bioloog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 72.448 per jaar

Primaire taken: deze wetenschappers bestuderen levende organismen om meer te weten te komen over hun samenstelling, gedrag, habitats en interacties met andere organismen en het milieu. Biologen doen onderzoek, verzamelen gegevens en metingen, voeren tests en experimenten uit en analyseren en interpreteren hun bevindingen. Deze wetenschappelijke professionals moeten een bachelordiploma in de biologie hebben voor een instapfunctie. Functies op het hoogste niveau vereisen geavanceerde graden en ervaring.

Gerelateerd: Top 21 banen in de biologie

8. Milieu-ingenieur:

Nationaal gemiddeld salaris: $77.723 per jaar

Primaire taken: Milieu-ingenieurs ontdekken innovatieve oplossingen voor milieuproblemen. Ze zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van gegevens over de invloed van mensen op het milieu om onder meer de gewoonten op het gebied van natuurbehoud en landbouwpraktijken te verbeteren. Deze ingenieurs hebben doorgaans een bachelordiploma in milieu-, civiele of werktuigbouwkunde, hoewel een masterdiploma de voorkeur heeft. Bovendien kunnen milieu-ingenieurs in het bezit zijn van een Professional Engineering-licentie.

9. Systeemanalist

Nationaal gemiddeld salaris: $78.587 per jaar

Primaire taken: Systeemanalisten evalueren de computersystemen van een bedrijf en creëren oplossingen om hen te helpen efficiënter en effectiever te werken. Deze analisten kunnen indien nodig nieuwe systemen ontwerpen en ontwikkelen en systeemtests uitvoeren om te verzekeren dat het systeem correct functioneert.

Hoewel het niet helemaal noodzakelijk is, geven veel werkgevers er de voorkeur aan dat sollicitanten een bachelordiploma hebben op het gebied van computer- of informatiewetenschappen. Af en toe kunnen mensen met een diploma bedrijfskunde of vrije kunsten werk vinden als systeemanalist als ze ervaring hebben met informatietechnologie of computerprogrammering.

Gerelateerd: 15 banen in de computerwetenschappen die goed betalen

10. Burgerlijk ingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 80.928 per jaar

Primaire taken: Civiel ingenieurs ontwerpen, verbeteren en plannen de aanleg en het onderhoud van infrastructuur, waaronder wegen, spoorwegen, luchthavens, bruggen, energiecentrales en water- en rioleringssystemen. Ze moeten een bachelordiploma hebben in civiele techniek, een van de specialiteiten of in civiele techniek. Deze ingenieurs hebben doorgaans ook een graduaat en licentiestatus nodig om te worden gepromoveerd naar hogere functies.

11. Mechanisch ingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 82.422 per jaar

Primaire taken: Werktuigbouwkundigen onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en testen een verscheidenheid aan mechanische apparaten, zoals gereedschappen, motoren en machines. Deze ingenieurs ontwerpen producten voor een verscheidenheid aan industrieën, waaronder de productie, de automobielindustrie en de bouw. Ze zijn verplicht een bachelordiploma in werktuigbouwkunde of werktuigbouwkunde te behalen. Sommige werkgevers geven misschien de voorkeur aan een graduaat, en rollen in onderzoek kunnen dit vereisen.

12. Statisticus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 83.291 per jaar

Primaire taken: Een statisticus verzamelt en presenteert gegevens om bedrijven te helpen bij het identificeren van patronen en het maken van voorspellingen. Deze rol vereist het gebruik van wiskunde om resultaten te beoordelen en trends te analyseren. Meestal behalen deze professionals een master in statistiek, wiskunde of enquêtemethodologie. Voor banen op instapniveau is een bachelordiploma noodzakelijk. Statistici die in onderzoek en academici werken, moeten mogelijk een Ph.D.

13. Psycholoog

Nationaal gemiddeld salaris: $85.794 per jaar

Primaire taken: Psychologen bestuderen en interpreteren gedrag en denkprocessen om patiënten te helpen hun gedrag te begrijpen en hun geestelijke gezondheid te verbeteren. Er zijn veel soorten psychologen, waaronder klinische, counseling, school- en organisatiepsychologen. Psychologen hebben een bachelordiploma in psychologie of een gerelateerd vakgebied nodig. Bovendien moeten de meeste klinische en counselingpsychologen een master of Ph.D. rang.

14. IT-manager

Nationaal gemiddeld salaris: $88.872 per jaar

Primaire taken: De rol van de informatietechnologiemanager is het organiseren, plannen en leiden van alle computeractiviteiten binnen een bedrijf. Deze technologieprofessionals implementeren de computersystemen die voldoen aan de informatiesysteembehoeften van het bedrijf. IT-managers moeten een bachelordiploma in informatica, informatiewetenschappen of een aanverwant vakgebied hebben, evenals uitgebreide werkervaring.

15. Databasebeheerder

Nationaal gemiddeld salaris: $ 92.194 per jaar

Primaire taken: Databasebeheerders gebruiken specifieke soorten software om de gegevens van een bedrijf op te slaan en te organiseren, waaronder financiële cijfers, salarisgegevens en klantgegevens. Voor deze rol is een bachelordiploma in informatietechnologie of informatica vereist. Bovendien hebben werkgevers vaak een geavanceerde opleiding en certificeringen nodig om vaardigheden te verfijnen en ook voor deze functie expertise aan te tonen.

16. Wiskundige

Nationaal gemiddeld salaris: $96,762 per jaar

Primaire taken: Een wiskundige doet onderzoek om specifieke wiskundige principes te ontwikkelen en te begrijpen. Deze professionals analyseren gegevens en passen wiskundige technieken toe om echte problemen op te lossen. Wiskundigen werken vaak op het gebied van zaken, wetenschap, overheid en techniek. De opleidingseisen voor deze rol omvatten minimaal een bachelor in wiskunde.

17. Econoom

Nationaal gemiddeld salaris: $ 97.042 per jaar

Primaire taken: Economen zijn financiële experts die marktactiviteiten bestuderen. Ze verzamelen en analyseren financiële en sociaaleconomische gegevens, adviseren bedrijven en overheden over economische beslissingen en ontwikkelen modellen voor economische prognoses. Economen hebben een bachelordiploma in economie nodig voor banen op instapniveau en een masterdiploma in economie voor hogere functies. een doctoraat is niet noodzakelijk, maar vaak wel optimaal voor een managementfunctie.

18. Arts-assistent

Nationaal gemiddeld salaris: $ 105.128 per jaar

Hoofdtaken: Arts-assistenten voeren medische taken uit onder toezicht van een arts. Ze zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van patiëntonderzoeken, het diagnosticeren en behandelen van ziekten, het bestellen van tests, het interpreteren van testresultaten, het assisteren bij operaties en het voorschrijven van medicijnen.

Opleidingsvereisten voor arts-assistenten zijn onder meer een bachelordiploma in de wetenschap of gezondheidszorg en een masterdiploma van een doctoraalassistent-programma op graduaatniveau.

19. Actuaris

Nationaal gemiddeld salaris: $ 109.014 per jaar

Primaire taken: Actuarissen onderzoeken en interpreteren de financiële kosten van risico en onzekerheid voor bedrijven. Ze gebruiken tools uit de wiskunde, statistiek en financiële theorie om bedrijven te helpen specifieke risico's in te schatten en hen te helpen strategieën te ontwikkelen om dat risico te verminderen. Sommigen werken in de gezondheidszorg om verzekeringsmaatschappijen en medische instellingen te helpen bij het identificeren van kosten die verband houden met risico's en investeringen.

Actuarissen moeten een bachelordiploma hebben behaald in wiskunde, actuariële wetenschappen, statistiek of een ander analytisch vakgebied.

20. Gegevenswetenschapper

Nationaal gemiddeld salaris: $ 121.853 per jaar

Primaire taken: Een datawetenschapper verzamelt en interpreteert gegevens met behulp van statistiek en wiskunde. Deze professionals gebruiken software-engineeringvaardigheden om gegevens te verzamelen voor verschillende industrieën, waaronder technologie, gezondheidszorg en productie. Onderwijsvereisten voor deze rol zijn onder meer een masterdiploma of een Ph.D. Datawetenschappers hebben ook uitgebreide achtergrondkennis nodig in computerprogrammering, zoals de Python- en R-platforms.

21. Tandarts

Nationaal gemiddeld salaris: $194.523 per jaar

Primaire taken: Tandartsen analyseren en voeren onderzoeken uit op de tanden en het tandvlees van patiënten om advies en instructies te geven over mondgezondheid en welzijn. Tandartsen moeten minimaal een bachelordiploma hebben, meestal op wetenschappelijk gebied. Bovendien hebben tandartsen een DDS- of DMD-diploma nodig van een geaccrediteerd tandheelkundig programma.


About author

Bastijn Krommendam

In de voortdurend evoluerende sectoren van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde zijn er tal van mogelijkheden om zowel instapfuncties als hogere functies te vinden. Als u de opleiding, training en vaardigheden begrijpt die nodig zijn voor STEM-banen, kunt u beslissen welk loopbaanpad het beste bij u past. In dit artikel bespreken we wat STEM-banen zijn en geven we voorbeelden van veelgevraagde banen in de STEM-velden.


Scroll to Top