Blog

Als je in het bedrijfsleven wilt werken, is logistiek een van de vele sectoren waarin je een succesvolle carrière kunt maken. Werken in de logistiek omvat het faciliteren van de productie, verpakking, verzending en transport van de goederen van een bedrijf. Als u weet welke functies beschikbaar zijn en welke rol ze spelen in de toeleveringsketen, kunt u bepalen of dit vakgebied voldoet aan uw professionele doelen. In dit artikel leggen we uit wat logistiek is en verkennen we verschillende rollen die je kunt vervullen om je zoektocht op gang te brengen.

Wat is logistiek?

Logistiek zijn de bedrijfsafdelingen die elke stap van de toeleveringsketen overzien en faciliteren, van het bedrijf tot de consument. Er zijn verschillende logistieke functies die doorgaans verantwoordelijk zijn voor een of enkele nauw verwante aspecten van de toeleveringsketen, waaronder:

  • Inkoop van grondstoffen
  • Voorraad
  • Productie
  • verpakking
  • Verzending en bezorging

Top goedbetaalde logistieke banen om na te streven

Hier zijn 22 banen in supply chain management en logistiek:

1. Logistiek coördinator

Nationaal gemiddeld salaris: $ 35.969 per jaar

Primaire taken: Een logistiek coördinator analyseert de beweging van producten in de supply chain en werkt aan het verbeteren van de efficiëntie van de workflows en processen in elke fase. Ze zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de orderafhandeling, het controleren van de status van productie en leveringen en het afhandelen van correspondentie tussen leveranciers, fabrikanten en verzending.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een logistiek coördinator

2. Bevoorradingsmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 49.913 per jaar

Primaire taken: Deze professionals, ook wel global supply manager genoemd, zorgen ervoor dat de leveringen voor productie voldoen aan de vraag van de consument in termen van kwantiteit en kwaliteit. Ze werken ook samen met logistieke managers om de inkooptijdlijnen en -strategieën te verbeteren en automatisering in processen te integreren.

3. Koper:

Nationaal gemiddeld salaris: $ 58,054 per jaar

Primaire taken: soms een inkoper genoemd, een koper handelt de aankoop van materiaal, producten of apparatuur af voor een segment van de toeleveringsketen, zoals grondstoffen voor productie of kant-en-klare producten om aan consumenten te verkopen. Ze zijn verantwoordelijk voor het onderzoeken van de behoeften van consumenten en concurrenten, het vinden van kwaliteitsleveranciers, het onderhandelen over contracten, het opnieuw bestellen van meer voorraad wanneer de voorraad laag is en het regelmatig documenteren van aankopen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een koper

4. Logistiek manager

Nationaal gemiddeld salaris: $60,464 per jaar

Primaire taken: De logistiek manager houdt toezicht op de aankoop en distributie van producten en materialen voor een bedrijf. Ze kunnen een budget bepalen voor elk segment van de toeleveringsketen, de voorraad bewaken over productie- en opslaglocaties, sterke relaties opbouwen met leveranciers en distributeurs, onderhandelen over verzendtarieven en normen vaststellen voor workflows en distributiekanalen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een logistiek manager

5. Logistiek analist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 62.248 per jaar

Primaire taken: Deze professionals bestuderen de supply chain van een organisatie en voeren veranderingen door om deze effectiever en efficiënter te maken. Logistieke analisten werken vaak samen met managers en coördinatoren om productieworkflows te stroomlijnen, uitgaven te bewaken, voorraad te optimaliseren en betere transportroutes te bepalen om de leveringssnelheid te verbeteren.

6. Wagenparkbeheerder

Nationaal gemiddeld salaris: $ 62.419 per jaar

Primaire taken: Een wagenparkbeheerder houdt toezicht op de transportafdeling van een organisatie. Ze huren effectieve chauffeurs en monteurs in, optimaliseren leveringsroutes, stellen veiligheidsnormen voor chauffeurs vast, onderhouden het wagenpark met regelmatig onderhoud en kopen nieuwe voertuigen indien nodig en vullen rapporten in om efficiëntie en incidenten te documenteren. Daarnaast stellen ze ook trainingsprotocollen op om ervoor te zorgen dat werknemers de voorschriften van de federale en nationale transportafdelingen volgen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een wagenparkbeheerder

7. Facilitair manager

Nationaal gemiddeld salaris: $62,946 per jaar

Primaire taken: Een facilitair manager kan toezicht houden op de activiteiten van een of meerdere kantoor-, productie- of distributielocaties voor een bedrijf. Hun taken kunnen per bedrijf en per functie verschillen, maar ze omvatten vaak het bestellen van onderhoud aan gebouwen en apparatuur, het uitvoeren van regelmatige inspecties, het werken met beveiligingsprofessionals om het gebouw en de mensen die daar werken veilig te houden en het opstellen van veiligheidsprotocollen en rampenplannen. Ze handhaven ook lokale, provinciale en federale voorschriften met betrekking tot veiligheid op de werkplek en industrienormen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een Facility Manager

8. Distributiecentrummanager

Nationaal gemiddeld salaris: $66,783 per jaar

Primaire taken: Deze professionals, ook wel distributiemanager genoemd, houden toezicht op de ontvangst-, opslag-, orderafhandelings- en verzendingsprocessen van het distributiecentrum van een bedrijf. Ze reguleren de opslagpraktijken voor een verscheidenheid aan goederen, verbeteren de indeling van het centrum om de opslag en verzending efficiënter te maken, handhaven veiligheidsnormen en -regelgeving en controleren financiële transacties.

9. Productiemanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 67.283 per jaar

Primaire taken: Een productiemanager behandelt de productieprocessen en workflows in een organisatie. Ze analyseren de productiesnelheden van werknemers en apparatuur, leveren prognoses en productiviteitsrapporten aan het senior management, implementeren nieuwe strategieën zoals automatisering om de productie efficiënter te maken en handhaven productiekwaliteitsnormen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een productiemanager

10. Contractbeheerder

Nationaal gemiddeld salaris: $ 68.798 per jaar

Primaire taken: Een contractbeheerder behandelt alle onderhandelingen voor een organisatie met leveranciers, kopers en transport en levering door derden. Zij schrijven de juridische contracten, bewaken de voortgang van contracten en zorgen voor contractuitvoering. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat contracten de organisatie financieel dienen en dat ze allemaal voldoen aan de staats- en federale wetten.

11. Inkoopmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $69.620 per jaar

Primaire taken: Een inkoopmanager houdt toezicht op een team van kopers in een organisatie. Ze zijn verantwoordelijk voor het aannemen en opleiden van kopers, het bepalen van inkoopnormen en -budgetten, het evalueren van potentiële verkopers en leveranciers, het bewaken en goedkeuren van contractonderhandelingen, het houden van leveranciers aan contractvoorwaarden en het verstrekken van financiële rapporten aan het senior management.

Gerelateerd: L verdienen Over het zijn van een inkoopmanager

12. Operationeel analist

Nationaal gemiddeld salaris: $77.854 per jaar

Primaire taken: een operationeel analist helpt bedrijven bij het evalueren van huidige processen, het bepalen van problemen die van invloed zijn op de efficiëntie en het aanbevelen van oplossingen. Ze kunnen verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van financiële en productierapportage vanuit alle stadia van de toeleveringsketen, het observeren van productieprocessen, het toepassen van projectiemodellen om de beste oplossingen te identificeren en het onderzoeken van concurrenten.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een operationeel analist

13. Landman

Nationaal gemiddeld salaris: $ 79.756 per jaar

Primaire taken: Een landman vertegenwoordigt een energiebedrijf, zoals in de olie- of aardgasindustrie, bij onderhandelingen over onroerend goed. Ze onderzoeken landmogelijkheden, inspecteren potentiële eigendommen, voltooien nalevingscontroles, ontmoeten landeigenaren om rechten te verwerven om te boren en hulpbronnen te verzamelen, onderhandelen over de voorwaarden van een verkoop- of leasecontract en behandelen alle aspecten om ervoor te zorgen dat het energiebedrijf en de verkoper of lease-eigenaar de contract.

14. Inkoopmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 82.708 per jaar

Primaire taken: Een inkoopmanager leidt alle goederenverwerving voor een bedrijf door inkooppersoneel in dienst te nemen en op te leiden, afdelingsbeleid en -procedures te ontwikkelen en onderhandelingen met verkopers en leveranciers te vergemakkelijken. Ze kunnen ook samenwerken met speciale divisiemanagers op het gebied van inkoop, voorraadbeheer en wagenparkbeheer om de beste materialen te beveiligen, de voorraad te bewaken, efficiënte leveringsroutes vast te stellen en problemen met de productkwaliteit aan te pakken.

Gerelateerd: Meer informatie over hoe u een inkoopmanager bent

15. Goederenmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 84.842 per jaar

Primaire taken: Commoditymanagers analyseren de markt om de beste deals te vinden en te handelen voor het kopen en verkopen van goederen, materialen en apparatuur voor de toeleveringsketen van een organisatie. Hun doel is om risico's te minimaliseren en winst te maximaliseren door de uitgaven in alle segmenten van de toeleveringsketen te bewaken, kosteneffectieve alternatieven te vinden, sterke relaties met leveranciers en leveranciers aan te gaan, contractgeschillen met leveranciers af te handelen en samen te werken met andere managers om de voorraad te optimaliseren en derving te voorkomen of afval.

16. Managementanalist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 87.449 per jaar

Primaire taken: een managementanalist, ook wel managementconsultant genoemd, beoordeelt de activiteiten van een bedrijf en beveelt verbeteringen aan voor de uitgaven, HR-processen, workflows en andere aspecten van de organisatie. Ze zijn verantwoordelijk voor het observeren van werknemers tijdens het werk, het interviewen van personeel en het beoordelen van financiële informatie over uitgaven en inkomsten om verbeterpunten te bepalen. Vervolgens helpen ze bedrijven bij het implementeren van nieuwe systemen, tools, procedures en organisatiestructuren en beoordelen ze de voortgang en het succes van die veranderingen.

17. Configuratiebeheer

Nationaal gemiddeld salaris: $ 87.943 per jaar

Primaire taken: Een configuratiemanager werkt doorgaans voor op technologie gebaseerde bedrijven om productontwikkeling te ondersteunen door het configuratiebeheersysteem (CMS) te creëren en te bewaken. Ze zetten workflows op voor specifieke teams, bepalen de stappen voor ontwikkeling, beveiligen middelen en ruimte voor teamleden, bewaken de voortgang van dagelijkse taken en maken schriftelijke documenten en rapporten over de structuur, status en het succes van het CMS.

18. Toeleveringsketenmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 88.344 per jaar

Primaire taken: Een supply chain manager houdt toezicht op alle aspecten van de supply chain van een organisatie, inclusief de inkoop van materialen, productie en orderafhandeling. Het is hun taak om procedures voor efficiëntie te evalueren en aan te passen, kosteneffectieve oplossingen te implementeren, budgetten vast te stellen, naleving van veiligheidsprotocollen en industrienormen te controleren en sterke relaties met leveranciers, verkopers en verkopers te onderhouden.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een Supply Chain Manager

19. Directeur operaties

Nationaal gemiddeld salaris: $92,303 per jaar

Primaire taken: De directeur bedrijfsvoering is een senior manager die verantwoordelijk is voor het zo efficiënt en winstgevend mogelijk maken van de organisatie. Ze begeleiden managers op een lager niveau bij het opstellen van richtlijnen voor werving en training, het beoordelen van productiviteit en workflows, het budgetteren van afdelingskosten en het doorvoeren van wijzigingen om de bedrijfsvoering te verbeteren. Daarnaast rapporteren ze aan leidinggevenden op C-niveau en bieden ze rapportages en prognoses over verkoop, omzet, productiviteit en verspilling.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een Director of Operations

20. Sourcing-manager

Nationaal gemiddeld salaris: $94,397 per jaar

Primaire taken: Sourcing-managers behandelen de leveringsportfolio van een organisatie om te zorgen voor transparante financiële rapportage die helpt bij nauwkeurige inkomsten- en onkostenprognoses. Ze werken samen met inkoop- en inkoopteams om budgetten te optimaliseren, gebruiken kostenanalyses om potentiële partnerschappen te beoordelen, ontwikkelen effectieve sourcing- en onderhandelingsstrategieën, voeren risicobeoordelingen uit voor inkoopopties en handhaven regelgeving.

21. Chief operating officer

Nationaal gemiddeld salaris: $ 119.603 per jaar

Primaire taken: Een COO is de leidinggevende op C-niveau die toezicht houdt op alle operationele en logistieke afdelingen in een organisatie. Ze keuren bedrijfsbrede budgetten goed, beoordelen kosteneffectieve strategieën, stellen op groei gebaseerde doelen voor elke afdeling, vertegenwoordigen het bedrijf in belangrijke leveranciers- en leveranciersonderhandelingen en werken samen met andere C-suite executives om ervoor te zorgen dat de toeleveringsketen effectief is.

Gerelateerd: Leer meer over het zijn van een COO (Chief Operating Officer)

22. Vice-president van de toeleveringsketen

Nationaal gemiddeld salaris: $193.500 per jaar

Primaire taken: De VP van de toeleveringsketen leidt de inspanningen bij het creëren van effectief beleid en procedures in de hele toeleveringsketen, zoals voor afval en verwijdering, materiaalinkoop en -distributie. Ze stellen ook normen voor het gebruik van het budget voor elke afdeling, zodat de supply chain gelijke tred houdt met de vraag en de regelgeving in alle kantoren, fabrieken en distributiecentra handhaaft.


About author

Maurits-jan Vosmeijer

Als je in het bedrijfsleven wilt werken, is logistiek een van de vele sectoren waarin je een succesvolle carrière kunt maken. Werken in de logistiek omvat het faciliteren van de productie, verpakking, verzending en transport van de goederen van een bedrijf. Als u weet welke functies beschikbaar zijn en welke rol ze spelen in de toeleveringsketen, kunt u bepalen of dit vakgebied voldoet aan uw professionele doelen. In dit artikel leggen we uit wat logistiek is en verkennen we verschillende rollen die je kunt vervullen om je zoektocht op gang te brengen.


Scroll to Top