Blog

Banen met hoge groeipercentages kunnen meer kansen bieden om werk te vinden. Door op zoek te gaan naar een baan met een snelle groei, kun je een functie vinden waar veel vraag naar is en kun je verschillende banen tegenkomen om op te solliciteren in hetzelfde vakgebied. Banen met hoge groeipercentages bieden doorgaans ook stabiele werkgelegenheid, aangezien industrieën die groei voorspellen, kunnen verwachten dat ze gedurende een lange periode in bedrijf blijven. In dit artikel onderzoeken we 32 banen met hoge groeipercentages.

Waarom kiezen voor een baan met hoge groei?

Een baan met een hoge groeisnelheid heeft een toenemende beschikbaarheid van banen, wat een gunstige positie is voor werkzoekenden. Eerst en vooral zul je, in ieder geval statistisch gezien, meer kans hebben om aangenomen te worden. Hoge groeipercentages in een baan kunnen er ook op wijzen dat de functie stabiele werkgelegenheid biedt, mogelijk ook met aantrekkelijkere aanbiedingen, aangezien werkgevers zullen strijden om uw aandacht, in tegenstelling tot het omgekeerde scenario dat vaak voorkomt in krimpende of concurrerende markten.

16 banen met hoge groeicijfers

De volgende lijst toont verschillende banen die volgens prognoses nu en in de komende jaren groeimogelijkheden lijken te bieden. Inbegrepen vindt u ook links naar het zoeken naar vacatures op Carrieree, evenals het nationale gemiddelde salaris zoals vastgelegd in Carrieree Salarissen. Volg de links voor de meest actuele salarisinformatie voor elke titel.

1. Thuiszorghulp

Nationaal gemiddeld salaris: $28.871 per jaar

Primaire taken: Een thuishulpverlener biedt medische zorg aan patiënten die aan huis gebonden zijn. Thuiszorgmedewerkers kunnen patiënten helpen met dagelijkse activiteiten zoals eten en aankleden. Ze kunnen ook medicijnen toedienen en vitale functies beoordelen.

Carrièrevooruitzichten: Volgens het Bureau of Labor Statistics zal het aantal mensen dat als thuishulpverlener werkt naar verwachting met 34% groeien van 2019 tot 2029, wat een hoge groei is. De BLS schrijft de groei toe aan een toename van het aantal patiënten dat thuiszorg nodig heeft en hulp nodig heeft bij dagelijkse taken.

Gerelateerd: Leer meer over het zijn van een thuisgezondheidshulp

2. Flebotomist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 33.901 per jaar

Primaire taken: Een flebotomist is een medische professional die bloed afneemt van patiënten. Flebotomisten kunnen bloed afnemen voor onderzoeken, bloedtransfusies en bloeddonaties. Veel flebotomisten werken in ziekenhuizen, maar ze kunnen ook werken in faciliteiten zoals diagnostische laboratoria en bloeddonatiecentra.

Carrièrevooruitzichten: het Bureau of Labor Statistics voorspelt dat het aantal mensen dat als flebotomist werkt, tussen 2019 en 2029 met 17% zal groeien, wat een snel groeipercentage is. Ze schrijven deze groei toe aan een toename van de behoefte aan bloedonderzoek dat wordt gebruikt bij analyse en diagnose van medische aandoeningen.

Gerelateerd: Leer meer over het zijn van een flebotomist

3. Adviseur voor middelenmisbruik

Nationaal gemiddeld salaris: $45.763 per jaar

Primaire taken: een hulpverlener voor middelenmisbruik helpt patiënten bij het herstellen van aandoeningen waarbij middelenmisbruik betrokken is. Hulpverleners voor middelenmisbruik kunnen werken in instellingen zoals gezondheidscentra, medische praktijken en gevangenissen. Zij kunnen ondersteuning bieden door middel van behandelingen en therapie in individuele en groepssettings.

Carrièrevooruitzichten: volgens het Bureau of Labor Statistics zou de tewerkstelling van adviseurs voor middelenmisbruik tussen 2019 en 2029 met 25% kunnen groeien, wat hoger is dan bij veel andere beroepen. De BLS zegt dat deze groei te wijten is aan een toename van patiënten die behandeling zoeken voor middelenmisbruik.

4. Windturbinetechnicus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 50.062 per jaar

Primaire taken: Een windturbinetechnicus installeert en onderhoudt windturbines die stroom opwekken. Technici van windturbines werken doorgaans op grote hoogte en moeten soms door kleine ruimtes navigeren wanneer ze in windturbines werken.

Carrièrevooruitzichten: Het Bureau of Labor Statistics verwacht een groeipercentage voor windturbinetechnici van 61%, wat een zeer snel groeipercentage is. De BLS noemt een toename van de capaciteit voor de opwekking van windenergie bij gebouwen, waardoor meer windturbines mogelijk zijn, als oorzaak van deze groei.

5. Hulp bij ergotherapie

Nationaal gemiddeld salaris: $ 61.325 per jaar

Primaire taken: Een ergotherapeut helpt ergotherapeuten bij de patiëntenzorg. Ergotherapeuten en assistenten kunnen patiënten helpen met oefeningen en rekoefeningen die bijdragen aan hun genezing. Veel ergotherapeuten leren patiënten ook hoe ze adaptieve apparatuur kunnen gebruiken die hen in hun dagelijks leven kan ondersteunen.

Carrièrevooruitzichten: Volgens het Bureau of Labor Statistics zal de tewerkstelling van ergotherapeutische assistenten en assistenten naar verwachting met 35% groeien van 2019 tot 2029. Dit komt door een geleidelijke toename van het aantal patiënten in ergotherapie.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een ergotherapie-assistent

6. Zonne-installateur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 62.516 per jaar [

Primaire taken: Een zonne-installateur assembleert en installeert zonne-energieapparatuur op commerciële en residentiële gebouwen. Zonne-installateurs kunnen ook zonne-apparatuur onderhouden en terugkeren naar systemen die ze installeren om reparaties uit te voeren. De meeste installateurs van zonne-energie werken buitenshuis, maar voor sommige projecten moeten ze mogelijk in ruimtes zoals zolders of kruipruimtes werken, zodat ze toegang hebben tot het elektriciteitsnet van een gebouw.

Carrièrevooruitzichten: Volgens het Bureau of Labor Statistics zal de werkgelegenheid van installateurs van zonne-energie tussen 2019 en 2029 naar verwachting met 51% groeien, wat een uitzonderlijk hoog groeipercentage is. De BLS schrijft deze groei toe aan een toename van het gebruik van zonnepanelen en zonne-energie.

7. Fysiotherapie-assistent

Nationaal gemiddeld salaris: $ 70.701 per jaar

Primaire taken: Een fysiotherapie-assistent werkt samen met een fysiotherapeut om patiënten door fysiotherapie te begeleiden. Fysiotherapie-assistenten kunnen de voortgang van de patiënt observeren en patiënten helpen oefeningen uit te voeren die bijdragen aan hun genezing. Een fysiotherapeut kan ook behandelingen zoals stretching en massages toedienen.

Carrièrevooruitzichten: het Bureau of Labor Statistics voorspelt dat de werkgelegenheid van fysiotherapeutassistenten tussen 2019 en 2029 met 33% zal groeien, wat een snel groeitempo is. Volgens de BLS komt dit door een toegenomen behoefte aan fysiotherapie als gevolg van de vergrijzing.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een fysiotherapeut-assistent

8. Operationeel analist

Nationaal gemiddeld salaris: $78,414 per jaar

Primaire taken: Een operationeel analist helpt organisaties oplossingen te vinden door gegevens te verzamelen en te analyseren. Operationele analisten kunnen interviews afnemen, modellen maken en aanbevelingen schrijven over hoe een organisatie haar activiteiten kan verbeteren. Veel operationele analisten richten zich op het verhogen van de productiviteit van een bedrijf en het verlagen van hun kosten.

Carrièrevooruitzichten: het Bureau of Labor Statistics verwacht dat de werkgelegenheid van operationele analisten tussen 2019 en 2029 met 25% zal groeien, wat hoger is dan bij veel andere beroepen. De BLS schrijft deze groei toe aan technologische vooruitgang en een toename van de toegankelijkheid van gegevens.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een operationeel analist

9. Spraak-taalpatholoog

Nationaal gemiddeld salaris: $82.565 per jaar

Hoofdtaken: Logopedisten verlenen zorg aan patiënten met spraakstoornissen. Logopedisten helpen hun patiënten door middel van logopedie en met gerelateerde aandoeningen zoals communicatieve vaardigheden en slikken. Veel logopedisten werken in instellingen zoals ziekenhuizen, scholen en woonzorgcentra.

Carrièrevooruitzichten: volgens het Bureau of Labor Statistics zal het aantal logopedisten naar verwachting tussen 2019 en 2029 met 25% groeien, wat erg snel is. De BLS zegt dat deze groei te wijten is aan een groter bewustzijn van spraak- en taalstoornissen en aan een groeiend aantal patiënten dat logopedie nodig heeft.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een logopedist

10. Informatiebeveiligingsanalist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 94.245 per jaar

Primaire taken: Een informatiebeveiligingsanalist onderhoudt gegevenssystemen om de gegevens van klanten te beschermen. Informatiebeveiligingsanalisten kunnen reageren op beveiligingsinbreuken en oplossingen vinden voor alle uitdagingen op het gebied van beveiliging die een klant kan tegenkomen.

Carrièrevooruitzichten: het Bureau of Labor Statistics voorspelt dat het aantal mensen dat als informatiebeveiligingsanalist werkt, tussen 2019 en 2029 met 31% zal groeien, wat sneller is dan veel banen. De BLS stelt dat deze groei het gevolg is van ontwikkelingen in technologie die kunnen zorgen voor toename van cyberbeveiligingsrisico's.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een informatiebeveiligingsanalist

11. Statisticus

Nationaal gemiddeld salaris: $98,098 per jaar

Primaire taken: Een statisticus werkt met statistische gegevens door deze te verzamelen en te analyseren voor onderzoek. Statistici hebben doorgaans ook ervaring met wiskundige functies, aangezien een groot deel van hun werk bestaat uit het analyseren van numerieke gegevens. Sommige statistici werken in onderzoeksfaciliteiten, terwijl anderen voor de overheid werken.

Carrièrevooruitzichten: het Bureau of Labor Statistics voorspelt dat de werkgelegenheid van statistici tussen 2019 en 2029 met 33% zal groeien, wat een snel groeitempo is. Zij schrijven deze groei toe aan een toegenomen vraag naar statistische analyse en dataverzameling.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een statisticus

12. Arts-assistent

Nationaal gemiddeld salaris: $ 105.517 per jaar

Primaire taken: Een arts-assistent helpt artsen patiënten medische zorg te bieden. Arts-assistenten kunnen fysieke onderzoeken uitvoeren en artsen helpen bij het diagnosticeren en behandelen van medische aandoeningen. De meeste arts-assistenten behalen een certificering voordat ze het veld betreden.

Carrièrevooruitzichten: Volgens het Bureau of Labor Statistics zal de werkgelegenheid voor arts-assistenten naar verwachting met 31% groeien van 2019 tot 2029, wat een hoog groeipercentage is. De BLS schrijft deze groei voornamelijk toe aan een toename van patiënten die medische zorg nodig hebben als gevolg van de groei en vergrijzing van onze bevolking.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een arts-assistent

13. Softwareontwikkelaar

Nationaal gemiddeld salaris: $ 110.608 per jaar

Primaire taken: Een softwareontwikkelaar maakt en onderhoudt software voor computers en applicaties. Softwareontwikkelaars kunnen in alle stadia van de ontwikkeling van software werken, inclusief programmeren en ontwerpen. Veel softwareontwikkelaars werken ook aan applicaties voor mobiele apparaten.

Carrièrevooruitzichten: het Bureau of Labor Statistics verwacht dat de werkgelegenheid van softwareontwikkelaars tussen 2019 en 2029 met 22% zal groeien, wat een snel groeipercentage is. De BLS schrijft deze groei toe aan een groeiende vraag naar computerprogramma's en applicaties voor mobiele apparaten.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een softwareontwikkelaar

14. Actuaris

Nationaal gemiddeld salaris: $ 115.284 per jaar

Primaire taken: Een actuaris is een financiële professional die risico's in de verzekeringssector beoordeelt. Actuarissen kunnen onderzoek en financiële trends analyseren om te bepalen wat de beste manier van handelen is voor bedrijven bij het nemen van financiële beslissingen en het kiezen van een verzekeringspolis. Veel actuarissen ontwerpen ook nieuwe verzekeringspolissen en onderzoeken hoe hun polissen verschillende aspecten van een organisatie kunnen ondersteunen.

Carrièrevooruitzichten: Volgens het Bureau of Labor Statistics zou de werkgelegenheid van actuarissen tussen 2019 en 2029 met 18% kunnen groeien. De BLS stelt dat deze groei zou kunnen komen door een toename van gegevens voor verzekeringsmaatschappijen die actuarissen nodig hebben om deze te analyseren.

Gerelateerd: Meer informatie over actuaris zijn

15. Verpleegkundige

Nationaal gemiddeld salaris: $ 116.150 per jaar

Hoofdtaken: Een verpleegkundig specialist verleent medische zorg aan patiënten. Verpleegkundigen kunnen lichamelijk onderzoek uitvoeren en medische aandoeningen diagnosticeren en behandelen zonder toezicht van een arts. Veel verpleegkundigen werken in instellingen zoals klinieken of ziekenhuizen.

Carrièrevooruitzichten: het Bureau of Labor Statistics voorspelt dat het aantal mensen dat als verpleegkundige werkzaam is, tussen 2019 en 2029 met 45% zal groeien, wat een bijzonder hoog groeipercentage is. Zij schrijven deze groei toe aan een groeiende vraag naar gezondheidszorg en een toename van preventieve geneeskunde voor ouder wordende burgers.

Gerelateerd: Leer meer over het zijn van een verpleegkundig specialist

16. Gegevenswetenschapper

Nationaal gemiddeld salaris: $ 123.074 per jaar

Primaire taken: Een datawetenschapper helpt bedrijven bij het nemen van zakelijke en financiële beslissingen door gegevens te analyseren. Datawetenschappers werken vaak met statistische en wiskundige gegevens die de aanbevelingen die ze aan hun klanten doen met betrekking tot zakelijke beslissingen informeren. De meeste datawetenschappers richten zich op het vinden van de beste manier voor een bedrijf om hun doelen te bereiken.

Carrièrevooruitzichten: Volgens het Bureau of Labor Statistics zou de werkgelegenheid van datawetenschappers tussen 2019 en 2029 met 15% kunnen groeien, wat een snel groeitempo is. De BLS stelt dat deze groei het gevolg is van een toename van de hoeveelheid gegevens die wordt verzameld en die moet worden geanalyseerd en gesynthetiseerd voor openbare consumptie.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een datawetenschapper

Nog 1 snelgroeiende banen

Hier zijn nog 10 banen met hoge groeipercentages:

  1. Genetisch adviseur
  2. Wiskundige
  3. Huwelijks- en gezinstherapeut
  4. Film- en video-editor
  5. Fysiotherapeut
  6. Geestelijke gezondheidsconsulent
  7. Marktonderzoek analist
  8. Loodgieter
  9. Medische assistent
  10. Massagetherapeut

About author

Carlijne te Broekhorst

Banen met hoge groeipercentages kunnen meer kansen bieden om werk te vinden. Door op zoek te gaan naar een baan met een snelle groei, kun je een functie vinden waar veel vraag naar is en kun je verschillende banen tegenkomen om op te solliciteren in hetzelfde vakgebied. Banen met hoge groeipercentages bieden doorgaans ook stabiele werkgelegenheid, aangezien industrieën die groei voorspellen, kunnen verwachten dat ze gedurende een lange periode in bedrijf blijven. In dit artikel onderzoeken we 32 banen met hoge groeipercentages.


Scroll to Top