Blog

Bij het onderzoeken van potentiële carrières, bent u misschien geïnteresseerd in banen met een jaarsalaris van zes cijfers. Een verscheidenheid aan industrieën biedt goedbetaalde kansen die aansluiten bij verschillende kwalificaties en vaardigheden. U kunt uw doelen, interesses of capaciteiten beoordelen om te bepalen welk loopbaanpad het beste bij u past. In dit artikel geven we een lijst met 26 zescijferige salarisbanen.

Gerelateerd: 15 zescijferige banen die u vanuit huis kunt doen

26 banen die zes cijfers per jaar betalen

Als u geïnteresseerd bent in het nastreven van een goedbetaalde carrière, vindt u hier een lijst met banen met zes cijfers die u misschien wilt overwegen:

1. Dierenarts

Nationaal gemiddeld salaris: $ 101.183 per jaar

Primaire taken: Een dierenarts werkt met dieren om medische zorg en behandelingen te bieden. Sommige dierenartsen zijn gespecialiseerd in het behandelen van specifieke soorten dieren. Hun verantwoordelijkheden omvatten het diagnosticeren van ziekten of verwondingen, het uitvoeren van chirurgische procedures, het toedienen van medicijnen en het opleiden van diereneigenaren over preventieve maatregelen en de gezondheid van dieren.

Gerelateerd: Leer meer over dierenarts zijn

2. Luchtvaartingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 102.277 per jaar

Primaire taken: Een luchtvaartingenieur is verantwoordelijk voor het ontwerpen en onderhouden van vliegtuigen en raketten. Ze kunnen werken met commerciële, overheids- of militaire vliegtuigen zoals vliegtuigen of helikopters. Hun verantwoordelijkheden omvatten het bewaken van het productieproces, ervoor zorgen dat vliegtuigen voldoen aan de relevante regelgeving, het inspecteren van vliegtuigen en het identificeren van mogelijke verbeteringen en het uitvoeren van luchtvaartonderzoek.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een luchtvaartingenieur

3. Productmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $102.216 per jaar

Primaire taken: Een productmanager is verantwoordelijk voor het toezicht op het productontwikkelingsproces, van het concept tot de release. Hun verantwoordelijkheden omvatten het onderzoeken van de levensvatbaarheid van een product op de markt, het identificeren van de behoeften van klanten, het evalueren van de producten van concurrenten, het ontwikkelen van projectplannen en tijdlijnen en het toezicht houden op marketinginspanningen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een productmanager

4. Arts-assistent

Nationaal gemiddeld salaris: $ 106.021 per jaar

Primaire taken: Een arts-assistent is een medische professional die onder toezicht van een arts werkt. Ze hebben vaak medische specialismen, zoals kindergeneeskunde. Arts-assistenten kunnen diagnoses stellen en patiënten behandelen, en hun verantwoordelijkheden omvatten het uitvoeren van onderzoeken, het voorschrijven van medicijnen, het bestellen van diagnostische tests en het voorlichten van patiënten over preventieve gezondheidsmaatregelen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een arts-assistent

5. Software-ingenieur:

Nationaal gemiddeld salaris: $ 107.812 per jaar

Primaire taken: Een software engineer is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van computerprogramma's en software. Hun verantwoordelijkheden omvatten het ontwerpen en ontwikkelen van software op basis van de behoeften van klanten, het delen van ontwerpen met ontwikkelaars om hen te helpen bij het bouwen van applicaties en het uitvoeren van onderhoudstaken en tests.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een software-ingenieur

6. Verkoopingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 108.291 per jaar

Primaire taken: Een verkoopingenieur is een technische professional die technische producten of diensten voor een organisatie verkoopt. Hun verantwoordelijkheden omvatten het ontmoeten van potentiële klanten om producten te presenteren en te demonstreren, het aanpassen van producten aan de behoeften van de klant en het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe producten.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een verkoopingenieur

7. Econoom

Nationaal gemiddeld salaris: $ 110.145 per jaar

Primaire taken: Een econoom is een financiële professional die economieën bestudeert en analyseert. Ze kunnen werken voor een organisatie, zoals een overheidsinstantie of een particulier bedrijf. Hun verantwoordelijkheden omvatten het verzamelen van gegevens om factoren te onderzoeken die van invloed zijn op economieën, het geven van advies over economisch beleid en het analyseren en voorspellen van markttrends.

8. Architect

Nationaal gemiddeld salaris: $ 110.437 per jaar

Primaire taken: Een architect is een professional die constructies plant en ontwerpt, zoals woningen, openbare voorzieningen of kantoorgebouwen. Hun verantwoordelijkheden omvatten het samenwerken met klanten over projectvereisten en budgetten, het aanpakken van problemen met betrekking tot lokale regelgeving en het opstellen van bouwplannen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een architect

9. Financieel directeur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 111.556 per jaar

Primaire taken: Een financieel directeur is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële activiteiten van een organisatie. Hun verantwoordelijkheden omvatten het ontwikkelen van bedrijfsstrategieën, het opstellen van budgetten, het maken van financiële projecties en het beheren en trainen van de financiële afdeling.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een financieel directeur

10. Podoloog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 114.147 per jaar

Primaire taken: Een podotherapeut is een medische professional die aandoeningen behandelt die verband houden met de voeten, onderbenen en enkels van patiënten. Hun verantwoordelijkheden omvatten het onderzoeken van patiënten, het maken van röntgenfoto's, het uitvoeren van operaties en het voorschrijven van medicijnen of behandelingen, zoals speciaal schoeisel of steunzolen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een podotherapeut

11. Actuaris

Nationaal gemiddeld salaris: $ 115.715 per jaar

Primaire taken: Een actuaris is een financiële professional die financiële risico's voor organisaties evalueert. Ze werken vaak voor verzekeringsmaatschappijen, banken, overheidsinstanties en particuliere bedrijven. om hen te beschermen tegen financiële verliezen. Hun verantwoordelijkheden omvatten het identificeren van risico's en hun mogelijke gevolgen, het bepalen van de waarschijnlijkheid van onverwachte gebeurtenissen en het ontwikkelen van risicobeperkende methoden.

Gerelateerd: Leer meer over actuaris zijn

12. Verpleegkundige

Nationaal gemiddeld salaris: $ 116.603 per jaar

Primaire taken: Een verpleegkundig specialist is een medisch professional die patiënten behandelt. Ook bekend als geavanceerde praktijk geregistreerde verpleegkundigen, zijn ze vaak gespecialiseerd in een specifiek gebied van de geneeskunde. Hun verantwoordelijkheden omvatten het onderzoeken van patiënten, het geven van gezondheidsadviezen, het uitvoeren van diagnostische tests, het verstrekken en ontwikkelen van geschikte behandelplannen.

Gerelateerd: Leer meer over het zijn van een verpleegkundig specialist

13. Apotheker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 117.488 per jaar

Primaire taken: Een apotheker werkt bij een apotheek om klanten te voorzien van voorgeschreven medicijnen. Hun verantwoordelijkheden omvatten het beheren van de inventaris van de apotheek, het invullen van recepten, het doen van aanbevelingen voor vrij verkrijgbare oplossingen en het informeren van klanten over medicijnen en het juiste gebruik.

Gerelateerd: Leer meer over apotheker zijn

14. Gegevenswetenschapper

Nationaal gemiddeld salaris: $ 122.525 per jaar

Primaire taken: Een datawetenschapper is een informatietechnologieprofessional die grote hoeveelheden gegevens analyseert en omzet in gemakkelijk te begrijpen inzichten. Hun verantwoordelijkheden omvatten het uitvoeren van opschonings- en validatietechnieken op onbewerkte gegevens, het bepalen van de juiste algoritmen of modellen voor analyses, het identificeren van trends en patronen in gegevens en het delen van hun bevindingen met relevante belanghebbenden.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een datawetenschapper

15. Ondernemingsarchitect

Nationaal gemiddeld salaris: $ 141.360 per jaar

Primaire taken: Een enterprise-architect is een informatietechnologieprofessional die de IT-systemen van een organisatie beheert om ervoor te zorgen dat deze zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen. Hun verantwoordelijkheden omvatten het ontwerpen en implementeren van de IT-processen en -beleid van de organisatie, het aanleren van de juiste IT-praktijken aan medewerkers en het identificeren van oplossingen om de bedrijfsvoering te ondersteunen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een Enterprise Architect

16. Biostatisticus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 142.090 per jaar

Primaire taken: Een biostatisticus is verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van gegevens met betrekking tot levende organismen, vaak werkzaam binnen het medische onderzoeksveld. Ze doen onderzoek naar ziekten, aandoeningen en gezondheidsproblemen en klinische proeven om behandelingen te evalueren. Hun verantwoordelijkheden omvatten het monitoren van het gegevensverzamelingsproces om nauwkeurigheid te garanderen, het ontwikkelen van voorspellingen met behulp van computersimulaties, het schrijven van onderzoeksvoorstellen en rapporten en het presenteren van hun bevindingen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een biostatisticus

17. Bedrijfsadvocaat

Nationaal gemiddeld salaris: $ 156.191 per jaar

Primaire taken: Een bedrijfsadvocaat is een juridische professional die namens bedrijven werkt. Zij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van juridisch advies en het toezicht op commerciële transacties. Hun verantwoordelijkheden omvatten het ontwerpen en beheren van het beleid van een organisatie, het zorgen voor naleving van wettelijke voorschriften en het onderhandelen over zakelijke deals.

18. Kinderarts

Nationaal gemiddeld salaris: $ 177.766 per jaar

Primaire taken: Een kinderarts is een medische professional die zorg en behandeling biedt aan kinderen. Hun verantwoordelijkheden omvatten het uitvoeren van lichamelijke onderzoeken, het toedienen van vaccinaties, het diagnosticeren en behandelen van ziekten, verwondingen of infecties en het voorlichten van ouders over de gezondheids- en veiligheidsbehoeften van kinderen.

Gerelateerd: Leer meer over kinderarts zijn

19. Arts verloskunde en gynaecologie

Nationaal gemiddeld salaris: $ 184.342 per jaar

Primaire taken: Een verloskundige en gynaecologische arts, ook bekend als een OB-GYN, is een medische professional die gespecialiseerd is in de gezondheid van vrouwen. Deze artsen zorgen voor regelmatige controles, voeren gezondheidsonderzoeken uit en diagnosticeren en behandelen ziekten. OB-GYN's bieden ook diensten voor gezinsplanning, ondersteunen patiënten tijdens de zwangerschap en voeren bevallingsprocedures uit.

Gerelateerd: Leer meer over het zijn van een OB-GYN

20. Psychiater

Nationaal gemiddeld salaris: $ 221.215 per jaar

Primaire taken: Een psychiater is een medische professional die patiënten met psychische stoornissen behandelt. Hun verantwoordelijkheden omvatten het evalueren van de symptomen van patiënten, het diagnosticeren van psychische aandoeningen en het ontwikkelen van gepersonaliseerde behandelplannen, inclusief het voorschrijven van medicijnen. Psychiaters monitoren de effecten van behandelingen en kunnen patiënten voor therapie doorverwijzen naar andere specialisten in de geestelijke gezondheidszorg.

Verwant: Leer meer over het zijn van een psychiater

21. Tandarts

Nationaal gemiddeld salaris: $ 237.981 per jaar

Primaire taken: Een tandarts is een medisch professional die mondzorg verleent aan patiënten. Ze werken meestal met een team van tandheelkundige professionals, zoals tandartsassistenten en mondhygiënisten. Hun verantwoordelijkheden omvatten het onderzoeken van tanden, het diagnosticeren van mondziekten, het uitvoeren van procedures om tanden te repareren of te verwijderen en het maken van behandelplannen, inclusief het voorschrijven van medicijnen.

Gerelateerd: Leer meer over tandarts zijn

22. Optometrist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 257.339 per jaar

Primaire taken: Een optometrist is een medische professional die ooggerelateerde zorg verleent aan patiënten. Hun verantwoordelijkheden omvatten het uitvoeren van zichttesten, het diagnosticeren van problemen met het gezichtsvermogen of oogziekten, het voorschrijven van corrigerende brillen of contactlenzen en het geven van advies voor oculaire gezondheid.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een optometrist

23. Oncoloog

Nationaal gemiddeld salaris: $265.880 per jaar

Primaire taken: Een oncoloog is een medische professional die kankerpatiënten behandelt. Oncologen kunnen zich specialiseren in specifieke soorten behandelingen, kankers of patiënten. Hun verantwoordelijkheden omvatten het onderzoeken van de symptomen van patiënten, het bestellen en analyseren van diagnostische tests, het communiceren met patiënten over behandelingsopties en het bewaken van de voortgang van de patiënt tijdens de behandelings- en herstelprocessen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een oncoloog

24. Chirurg

Nationaal gemiddeld salaris: $ 268.308 per jaar

Primaire taken: Een chirurg is een medische professional die operaties uitvoert. Meestal hebben ze een specialisatiegebied met betrekking tot een type operatie of een deel van het lichaam. Hun verantwoordelijkheden omvatten het diagnosticeren van patiënten, het bepalen van de juiste chirurgische procedures en het volgen van veiligheids- en netheidsprotocollen in de operatiekamer.

Gerelateerd: Leer meer over het zijn van een chirurg

25. Eigenaar-exploitant bestuurder

Nationaal gemiddeld salaris: $ 276.499 per jaar

Primaire taken: een bestuurder van een eigenaar-operator werkt in de vrachtwagenindustrie om goederen te vervoeren. Eigenaar-operator-chauffeurs werken als onafhankelijke contractanten of hebben hun eigen bedrijf en bezitten ten minste één oplegger. Hun verantwoordelijkheden omvatten het rijden over lange afstanden, het plannen van reisroutes, het laden en lossen van vracht en het onderhouden van de communicatie met vrachtwagenchauffeurs.

26. Anesthesist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 376.275 per jaar

Primaire taken: Een anesthesist is een medische professional die verantwoordelijk is voor het verdoven of verdoven van patiënten ter voorbereiding op een operatie. Anesthesiologen moeten informatie over de patiënt verzamelen om het juiste type en de juiste hoeveelheid medicatie te bepalen. Hun verantwoordelijkheden omvatten het monitoren van patiënten voor, tijdens en na operaties en het identificeren van en reageren op bijwerkingen of complicaties.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een anesthesist


About author

Vincent Keller

Bij het onderzoeken van potentiële carrières, bent u misschien geïnteresseerd in banen met een jaarsalaris van zes cijfers. Een verscheidenheid aan industrieën biedt goedbetaalde kansen die aansluiten bij verschillende kwalificaties en vaardigheden. U kunt uw doelen, interesses of capaciteiten beoordelen om te bepalen welk loopbaanpad het beste bij u past. In dit artikel geven we een lijst met 26 zescijferige salarisbanen.


Scroll to Top