Blog

De milieusector is een veelbelovende industrie gezien de grote verscheidenheid aan banen en gestage groei. Als je een natuurliefhebber bent of je lokale omgeving wilt verbeteren, is het handig om meer te weten te komen over de soorten milieubanen en voordelen die een carrière op dit gebied biedt. In dit artikel leggen we de voordelen uit van het krijgen van een milieuvriendelijke baan, samen met een uitgebreide lijst van 27 verschillende banen om te overwegen.

Gerelateerd: 12 goedbetaalde banen in de milieuwetenschappen

Waarom zou je een milieubaan nemen?

Een baan vinden in de milieusector kan heel bevredigend zijn als je de positieve impact van je werk op de samenleving en de wereld om je heen beseft. Hier zijn enkele belangrijke redenen om een ​​baan op dit gebied te overwegen:

  • Maak een verschil. Een baan in het milieu kan je een beter begrip van de wereld geven. De informatie die u verkrijgt, kan vervolgens het milieu en de mensen om u heen helpen. Carrières op dit gebied stellen je ook in staat om toekomstige generaties positief te beïnvloeden.

  • Beleef de natuur. Milieubanen zorgen ervoor dat je tijd in de natuur kunt doorbrengen, wat gunstig is als je graag buiten bent. Veel milieubanen kunnen ook de mogelijkheid bieden om naar verschillende bestemmingen te reizen en nieuwe gebieden en regio's te verkennen.

  • Begrijp de wereld. Een baan in dit vakgebied geeft je bijzonder inzicht in de wereld om je heen en hoe de menselijke populatie deze beïnvloedt.

  • Kies uit verschillende carrièremogelijkheden. Het milieuveld heeft verschillende soorten banen om te overwegen, of je nu van een hands-on benadering houdt of liever aan een bureau werkt. Je kunt je carrièrepad ook kiezen op basis van de milieu-impact die je wilt maken.

Gerelateerd: 20 banen die u kunt nastreven met een diploma milieuwetenschappen

Vacatures voor Milieukunde

Omdat de milieusector zo uitgebreid is, is het belangrijk om je carrièremogelijkheden te verkennen en meer te weten te komen over elke rol. Hier is een lijst van 27 milieufuncties, hun gemiddelde salaris en primaire taken. Klik voor de meest actuele salarisinformatie van Carrieree op de link voor elk salaris hieronder:

1. Avontuurlijke gids

Nationaal gemiddeld salaris: $ 27.435 per jaar

Primaire taken: Avontuurlijke gidsen organiseren en creëren expedities voor een verscheidenheid aan individuen en groepen, zoals toeristen of resortgasten. Avontuurlijke gidsen, gewoonlijk reisgidsen genoemd, leiden hun klanten door verschillende activiteiten, waaronder jagen, bergbeklimmen of raften. Ze creëren ook positieve ervaringen, serveren maaltijden en leren hen de juiste milieutechnieken.

2. Milieuspecialist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 29.952 per jaar

Primaire taken: Milieudeskundigen observeren en identificeren de invloed van een bevolking op het milieu. Op basis van hun bevindingen doen zij suggesties voor het milieu in probleemgebieden. Milieuspecialisten zorgen er ook voor dat de samenleving voldoet aan allerlei voorschriften op het gebied van water, bodem en lucht.

3. Milieutechnicus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 35.776 per jaar

Primaire taken: Vaak onder toezicht van milieuwetenschappers, helpen milieutechnici milieuverontreiniging te voorkomen. Door hun verschillende taken identificeren ze mogelijke verontreinigingen en beoordelen ze de schade aan het milieu. De taken van een milieutechnicus omvatten het onderhouden van apparatuur, het beheren van gevaarlijk afval en het verzamelen van een breed scala aan monsters om te helpen bij hun verontreinigingsevaluaties.

4. Parkwachter

Nationaal gemiddeld salaris: $ 36.760 per jaar

Primaire taken: Ook bekend als een "boswachter", streven parkwachters naar het behoud van verschillende buitengebieden, zoals nationale of lokale parken. Ze patrouilleren in deze parken en zorgen ervoor dat alle bezoekers zich aan de regels houden om te voorkomen dat ze de natuurlijke omgeving verstoren en verstoren.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een parkwachter

5. Milieu gezondheids- en veiligheidsassistent

Nationaal gemiddeld salaris: $ 37.710 per jaar

Primaire taken: Veiligheids-, gezondheids- en milieuassistenten implementeren milieuprocedures, onderzoeken milieuklachten en volgen potentiële gevaren op. Ze hebben ook verschillende administratieve taken, waaronder het regelen van vergaderingen, het bijhouden van gegevens en het uitvoeren van taken die hen door managers en supervisors zijn opgedragen.

6. Zonne-installateur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 40.830 per jaar

Primaire taken: Zonne-installateurs plaatsen zonnepanelen op huizen, gebouwen en land. Ze onderhouden en repareren ook panelen als dat nodig is, zorgen ervoor dat aan de veiligheidsprotocollen wordt voldaan en houden zich tijdens het installatieproces aan de siteschema's. Zonne-installateurs gebruiken hun technische vaardigheden om raamwerken en modules te meten, snijden en monteren.

7. Natuurspecialist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 43.915 per jaar

Primaire taken: Natuurspecialisten werken voor instanties die plannen hebben om dieren in het wild op verschillende manieren te veranderen, zoals nieuwbouw. Zij zorgen ervoor dat eventuele wijzigingen voldoen aan de milieuregelgeving en zorgen voor de juiste vergunningen voor deze wijzigingen.

8. Windturbine technicus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 47.632 per jaar

Primaire taken: Technici van windturbines installeren en repareren windturbines en zorgen ervoor dat alle apparatuur naar behoren functioneert. Om windturbines te onderhouden, voeren ze routine-inspecties uit om de buitenkant van de turbine en de fysieke integriteit van de toren te controleren. Ook verzamelen ze gegevens voor verder onderzoek.

9. Mariene bioloog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 50.590 per jaar

Primaire taken: Mariene biologen observeren het leven in de oceaan en organismen om ze te helpen beschermen en beheren. Ze verzamelen gegevens en exemplaren en rapporteren hun bevindingen om de maatschappelijke effecten op het leven in zee beter te begrijpen. Dit omvat het verzamelen van oceaanmonsters, het observeren van zeedieren en het in kaart brengen van de verspreiding of bewegingen van verschillende soorten oceaanleven.

10. Geografische Informatie Systemen (GIS) specialist

Nationaal gemiddeld salaris: $ 57.787 per jaar

Primaire taken: GIS-specialisten ontwikkelen en implementeren systemen die geospatiale gegevens opslaan en openen. Ze gebruiken ook GIS-software en gegevensverzamelingsapparatuur om kaarten en grafieken te maken en geografische of ruimtelijke gegevens uit verschillende bronnen te verzamelen, analyseren en presenteren.

11. Specialist op het gebied van milieuconformiteit

Nationaal gemiddeld salaris: $ 62.188 per jaar

Primaire taken: Specialisten op het gebied van milieunaleving bewaken en onderzoeken klachten over overtredingen van de wetgeving inzake verontreinigingsbeheersing. Ze verzamelen verschillende bewijzen die in laboratoria worden geanalyseerd om hun onderzoek te helpen. Specialisten op het gebied van milieuconformiteit onderzoeken ook gevaarlijke stoffen die een bedreiging voor het milieu kunnen vormen en beheren speciale afvalgoedkeuringen. Hun doel is om de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot milieupraktijken te handhaven.

12. Stedenbouwkundige

Nationaal gemiddeld salaris: $ 63.844 per jaar

Primaire taken: ook bekend als 'stedenbouwkundigen', maken stadsplanners landgebruiksplannen en -programma's. Deze plannen en programma's helpen bij het creëren van gemeenschappen, het beheersen van de bevolkingsgroei en het herstellen van verschillende gebieden in steden. Stedenbouwkundigen ontmoeten ook ambtenaren en ontwikkelaars om deze zaken te bespreken en verschillende studies en marktonderzoeken te analyseren.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een stedenbouwkundige

13. Landschapsarchitect

Nationaal gemiddeld salaris: $ 65.543 per jaar

Hoofdtaken: Landschapsarchitecten bestuderen het ontwerp van gebouwen, constructies en buitenruimtes. Ze overleggen met klanten om de projectvereisten te begrijpen en gebruiken hun creativiteit en strategisch denkvermogen om locatieplannen en kostenramingen op te stellen. Landschapsarchitecten kijken ook naar milieurapporten die van invloed kunnen zijn op hun projecten en selecteren materialen voor landschapsontwerp.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een landschapsarchitect

14. Milieuwetenschapper

Nationaal gemiddeld salaris: $ 66,130 per jaar

Primaire taken: Milieuwetenschappers voeren een breed scala aan onderzoeken uit om bedreigingen voor het milieu te vinden. Ze willen deze risico's beheersen of elimineren door monsters te analyseren en strategische plannen te ontwikkelen om de effecten ervan te bestrijden. Sommige milieukwesties die ze behandelen, zijn onder meer water- of landvervuiling.

15. Geograaf

Nationaal gemiddeld salaris: $67,923 per jaar

Primaire taken: Geografen bestuderen de aarde en de relatie van de natuurlijke omgeving tot de menselijke bevolking. Deze sociale wetenschappers gebruiken kaarten en systemen in hun verschillende taken en kunnen zich specialiseren in verschillende studiegebieden. Terwijl een menselijk geograaf zich richt op menselijke activiteiten, bestudeert een fysiek geograaf de fysieke kenmerken van een bepaald gebied.

16. Milieuadviseur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 68.685 per jaar

Primaire taken: Milieuadviseurs beoordelen milieukwesties en geven hun bevindingen door aan hun klanten. Ze zorgen ervoor dat het beleid en de procedures voldoen aan de milieuwetten en -richtlijnen. Milieuadviseurs werken onder contractvoorwaarden en helpen hun klanten bij bedreigingen voor lucht, water en bodem.

17. Microbioloog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 69.387 per jaar

Hoofdtaken: Microbiologen bestuderen verschillende micro-organismen zoals algen en bacteriën. Ze bestuderen deze microscopisch kleine levensvormen ook in termen van hoe ze leven, groeien en omgaan met de omgeving om hen heen.

18. Geoloog

Nationaal gemiddeld salaris: $69.899 per jaar

Primaire taken: Geologen bestuderen vloeibare, vaste en gasvormige materie op de aarde en andere planeten. Ze bestuderen ook aardbevingen, overstromingen en aardverschuivingen om te begrijpen hoe deze processen en organismen de aarde als geheel beïnvloeden.

19. Natuurbioloog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 70.116 per jaar

Primaire taken: Natuurbiologen bestuderen dieren en hun interactie met hun leefgebied en de omgeving. Ze doen onderzoek en implementeren plannen voor natuurbeheer en natuurbehoud om bedreigingen voor de natuurlijke habitat en hulpbronnen te voorkomen.

20. Technicus natuurlijke hulpbronnen

Nationaal gemiddeld salaris: $ 71.151 per jaar

Primaire taken: Meer in het algemeen bekend als een "bos- en natuurbehoudtechnicus", streven natuurlijke hulpbronnentechnici naar het beschermen van leefgebieden van dieren in het wild. Ze werken samen met natuurwetenschappers om deze gebieden in stand te houden, te verbeteren en te behouden. Ze werken ook in verschillende omstandigheden, voeren vegetatieonderzoeken uit en bewaken de lucht- en waterkwaliteit.

21. Milieuplanner

Nationaal gemiddeld salaris: $72.721 per jaar

Primaire taken: Een milieuplanner beoordeelt de milieueffecten van verschillende bouwprojecten op het milieu. Ze volgen ook milieuvergunningsprocessen, schrijven rapporten en helpen de impact op het milieu van ontwikkelingsprojecten tot een minimum te beperken.

22. Ecoloog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 74.011 per jaar

Primaire taken: Ecologen observeren organismen en hun omringende ecosystemen. Deze gespecialiseerde wetenschappers voeren onderzoeken uit en leggen gegevens vast om hen te helpen de relatie tussen de twee beter te begrijpen. Ecologen kunnen voor verschillende werkgevers werken, waaronder overheidsinstanties of onderzoeksinstituten.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over ecoloog zijn

23. Milieu-ingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 80,472 per jaar

Primaire taken: Milieu-ingenieurs maken en beoordelen milieuonderzoeksrapporten en ontwikkelen projecten voor milieubescherming. Ze gebruiken hun kennis van verschillende, zoals biologie en bodemkunde, om te helpen bij hun milieu-inspanningen.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een milieu-ingenieur

24. Milieugezondheids- en veiligheidsfunctionaris

Nationaal gemiddeld salaris: $ 86,170 per jaar

Primaire taken: Milieugezondheids- en veiligheidsfunctionarissen creëren en implementeren plannen en programma's die professionals kunnen volgen wanneer ze in verschillende omgevingen werken. Ze evalueren ook beroeps- en milieubedreigingen, informeren anderen over de juiste procedures en zorgen ervoor dat de wettelijke voorschriften en regels worden nageleefd.

25. Energiemanager

Nationaal gemiddeld salaris: $86,762 per jaar

Primaire taken: Een energiemanager observeert en analyseert het energieverbruik om programma's te ontwikkelen die energie-efficiëntie bevorderen. Ze zijn ook gericht op het verlagen van de energiekosten als gevolg van het verbruik. Enkele van hun andere taken zijn het renoveren van gebouwen en het verbeteren van bestaande projecten met betrekking tot energieverbruik.

26. Meteoroloog

Nationaal gemiddeld salaris: $87.834 per jaar

Primaire taken: Meteorologen bestuderen weersvoorspellingen en de grotere atmosferische wetenschappen. Ze registreren en interpreteren weerpatronen en relevante gegevens voor een regio. Ze rapporteren de atmosferische veranderingen waarvan ze getuige zijn en geven updates over de kans op regen, sneeuw of andere omstandigheden in een gebied.

27. Duurzaamheidsingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $90,651 per jaar

Primaire taken: Duurzaamheidsingenieurs adviseren over energiezuinige, duurzame ontwerpprojecten. Ze werken aan het vergroten van de duurzaamheidsreferenties van een organisatie door geïllustreerde modellen te maken, het ontwerpproces van een project te bewaken en gegevens te verzamelen die hun duurzame technische ontwerpen ondersteunen.


About author

Diederick Coolhof

De milieusector is een veelbelovende industrie gezien de grote verscheidenheid aan banen en gestage groei. Als je een natuurliefhebber bent of je lokale omgeving wilt verbeteren, is het handig om meer te weten te komen over de soorten milieubanen en voordelen die een carrière op dit gebied biedt. In dit artikel leggen we de voordelen uit van het krijgen van een milieuvriendelijke baan, samen met een uitgebreide lijst van 27 verschillende banen om te overwegen.


Scroll to Top