Blog

Carrières in de wetenschap hebben een aantal constant hoogbetaalde salarissen. De formele opleiding die een persoon nodig heeft om deze financiële status te bereiken, varieert van een associate degree tot een Ph.D. Als je een wetenschappelijke graad hebt of er in de toekomst een hoopt te behalen, is het handig om te weten welke verschillende soorten carrières je kunt nastreven. In dit artikel leggen we 35 goedbetaalde banen in de wetenschap uit en geven we voor elk het nationale gemiddelde salaris.

Welke soorten wetenschappelijke graden zijn er?

Wetenschap is een vakgebied dat betrekking heeft op het nastreven van kennis en de studie van kenmerken binnen de natuurlijke en sociale wereld of het universum. Er zijn veel specialiteitsgebieden binnen dit brede onderwerp van studie, en je kunt ervoor kiezen om in elk van hen een diploma te behalen.

Er zijn vier grote afdelingen binnen de wetenschap: wiskunde, biologie, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Studenten kunnen een diploma behalen in een van deze vier kernmajors, of ze kunnen meer gespecialiseerde studieprogramma's kiezen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een ​​graad in forensisch onderzoek, meteorologie, medische wetenschappen, scheikunde, milieuwetenschappen en nog veel meer te behalen.

Gerelateerd: 25 handigste majors om je diploma te halen

35 goedbetaalde banen in de wetenschap

Met behulp van uw associate degree, bachelor's degree of Ph.D. in de wetenschap kan leiden tot een lucratieve carrière. Hier zijn 35 goedbetaalde banen om te overwegen na het behalen van een wetenschappelijk diploma:

1. Forensisch wetenschappelijk technicus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 50.208 per jaar

Primaire taken: Een forensisch-wetenschappelijk technicus is iemand die zijn wetenschappelijke expertise gebruikt om te helpen bij strafrechtelijk onderzoek. Ze verzamelen bewijs, analyseren gegevens en rapporteren hun bevindingen.

Lees meer: ​​Hoe word je een forensisch wetenschapstechnicus

2. Biochemisch technicus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 52.031 per jaar

Primaire taken: Biochemische technici ondersteunen systemen binnen biochemische laboratoria. Ze bereiden wetenschappelijke instrumenten voor, maken monsters klaar en onderhouden laboratoriumapparatuur.

3. Nucleair technicus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 58.498 per jaar

Primaire taken: Nucleaire technici assisteren kernwetenschappers en natuurkundigen bij nucleair onderzoek. Ze bewaken de stralingsniveaus en gebruiken en onderhouden speciale apparatuur.

4. Microbioloog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 63.591 per jaar

Primaire taken: Microbiologen bestuderen micro-organismen om erachter te komen hoe ze omgaan met de omgeving. Ze werken in onderzoekslaboratoria en gebruiken hun bevindingen om infectieziekten op te sporen, te bestrijden en te bestrijden.

5. Meteoroloog

Nationaal gemiddeld salaris: $64,425 per jaar

Primaire taken: Meteorologen zijn gespecialiseerd in het bestuderen van het weer. Ze gebruiken gegevens die zijn verkregen uit satellietbeelden, radar, luchtdruk en vochtigheid om anderen te informeren over weerpatronen.

Gerelateerd: 10 populaire astronomische banen die goed betalen

6. Chemisch ingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 65.976 per jaar

Primaire taken: Chemische ingenieurs zijn wetenschappers die principes in de chemie gebruiken om oplossingen voor mondiale problemen te creëren. Ze werken om grondstoffen om te zetten in bruikbare producten en voeren veel laboratoriumonderzoeken uit.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een chemisch ingenieur

7. Milieuwetenschapper

Nationaal gemiddeld salaris: $71.205 per jaar

Primaire taken: Milieuwetenschappers zijn gespecialiseerd in ecologisch en biologisch welzijn voor hun gemeenschap. Ze ontwerpen en analyseren systemen om afval en vervuilende stoffen te verminderen en stellen regelmatig adviesplannen op voor bedrijven en instellingen.

8. Geoloog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 72,190 per jaar

Primaire taken: Geologen zijn professionals die gespecialiseerd zijn in aardwetenschappen. Ze bestuderen zaken als aardverschuivingen, overstromingen, aardbevingen, vulkanen en platentektoniek. Hun bevindingen vormen de basis voor beslissingen over architecturale ontwikkeling, gebouwen, openbare veiligheid en verzekeringen.

9. Laboratoriummanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 72.566 per jaar

Primaire taken: Laboratoriummanagers zijn professionals met een achtergrond in zowel wetenschap als management. Ze ondersteunen systemen binnen een laboratorium om een ​​soepele werking te garanderen. Ze zorgen ook voor planning, beheren de verwijdering van gevaarlijke materialen en houden op de hoogte van veiligheidsprotocollen en -voorschriften.

10. Cartograaf

Nationaal gemiddeld salaris: $ 74.167 per jaar

Primaire taken: Een cartograaf is een wetenschappelijke kaartenmaker. Ze voeren studies uit, verzamelen en bewaren monsters en ontwerpen een breed scala aan kaarttypen. Deze mensen hebben vaak baat bij technische, creatieve en wetenschappelijke vaardigheden.

11. Geograaf

Nationaal gemiddeld salaris: $74.755 per jaar

Primaire taken: Geografen bestuderen de aarde en haar kenmerken. Ze gebruiken kaarten en culturele studies om te bepalen hoe land en omgeving menselijk gedrag kunnen dicteren.

Gerelateerd: 20 banen die u kunt nastreven met een diploma milieuwetenschappen

12. Moleculair technisch supervisor

Nationaal gemiddeld salaris: $74.888 per jaar

Primaire taken: Moleculaire technische supervisors zijn wetenschappers die in laboratoria werken om genetische testresultaten te interpreteren. Ze publiceren regelmatig hun bevindingen en bieden consulten aan artsen.

13. Ecoloog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 75.848 per jaar

Primaire taken: Een ecoloog is een wetenschapper die gespecialiseerd is in de studie van de relatie tussen levende organismen en hun omgeving. Ze doen vaak veldonderzoek en voeren laboratoriumonderzoek uit.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een ecoloog

14. Geotechnisch ingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 79.796 per jaar

Hoofdtaken: Geotechnisch ingenieurs bestuderen bodem in relatie tot infrastructuur. Ze verzamelen grondmonsters, beoordelen bouwplaatsen en evalueren de toestand van het land.

15. Hydroloog

Nationaal gemiddeld salaris: $81.270 per jaar

Primaire taken: Een hydroloog bestudeert water om de behoefte aan sociale programma's en projecten te onderbouwen. Ze verzamelen oppervlakte- en grondwatermonsters, testen chemische eigenschappen en schrijven rapporten over hun bevindingen.

Lees meer: ​​Hoe word je een hydroloog

16. Moleculair bioloog

Nationaal gemiddeld salaris: $81,353 per jaar

Primaire taken: Moleculair biologen bestuderen de functie en cellulaire mechanica van het leven. Ze doen onderzoek in laboratoria en analyseren materie op cellulair en moleculair niveau.

17. Computerbioloog

Nationaal gemiddeld salaris: $81,353 per jaar

Primaire taken: Computerbiologen zijn wetenschappers die theoretische principes gebruiken om biologie en biologische systemen verder te bestuderen en te begrijpen. Deze mensen maken dagelijks gebruik van statistieken, algoritmen en computationeel beheer.

18. Epidemioloog

Nationaal gemiddeld salaris: $ 83.035 per jaar

Primaire taken: Een epidemioloog bestudeert de oorzaken en implicaties van ziekten, en hun werk omvat het leren beheersen en voorkomen van deze ziekten. Epidemiologen identificeren ook de verschillende risiconiveaus tussen verschillende populaties.

Lees meer: ​​​​Hoeveel verdienen epidemiologen? Salarissen per staat, inclusief Job Outlook

19. Milieu-ingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 83.257 per jaar

Primaire taken: Milieuingenieurs zijn wetenschappers die oplossingen ontwikkelen voor milieuproblemen. Ze gebruiken hun kennis van biologie, scheikunde en menselijk gedrag om de algehele gezondheid van de planeet te verbeteren.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een milieu-ingenieur

20. Regulerende geneeskunde dierenarts

Nationaal gemiddeld salaris: $ 83.781 per jaar

Primaire taken: Gereglementeerde dierenartsen voeren reglementaire tests en inspecties uit van dierlijke producten voor menselijke consumptie. De wetenschappelijke tests die ze uitvoeren, controleren op veeziekten en ziekteverwekkende pathogenen die overdraagbaar zijn op de mens.

21. Onderzoek chemicus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 84.620 per jaar

Primaire taken: Een onderzoekschemicus is een wetenschapper die gespecialiseerd is in het bestuderen van chemie en chemische verbindingen. Ze doen onderzoek in laboratoria om praktijken in verschillende industrieën, zoals farmacie, technologie, cosmetica en voeding, te verbeteren.

22. Biomedisch ingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 86.214 per jaar

Primaire taken: Biomedische ingenieurs zijn de wetenschappers die biomedische apparatuur en apparaten ontwerpen. Ze ontwikkelen levensreddende kunstmatige organen en lichaamsdelen. Biomedische ingenieurs werken meestal in laboratoria om te innoveren, onderzoek te doen en bio-elektrische gegevens te interpreteren.

23. Life science-adviseur

Nationaal gemiddeld salaris: $ 95.062 per jaar

Primaire taken: Een life science-adviseur is een persoon die gespecialiseerd is in het beschermen van het leven en het verbeteren van de menselijke gezondheid. Ze werken samen met gezondheidsorganisaties, bedrijven, scholen en instellingen om advies te geven over best practices voor een reeks van problemen.

24. Oceanograaf

Nationaal gemiddeld salaris: $ 95.380 per jaar

Primaire taken: Oceanografen zijn mariene biologen. Ze bestuderen mariene omgevingen en de planten en dieren die in die omgevingen leven. Ze observeren en rapporteren over getijden, zeespiegels en de impact die mensen hebben op het leven in zee.

25. Materiaalingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $98.138 per jaar

Primaire taken: Materiaalingenieurs bestuderen de eigenschappen van verschillende materialen en passen hun bevindingen toe bij de ontwikkeling van innovatieve producten of apparaten. Ze gebruiken voornamelijk metalen, kunststoffen, mineralen en keramiek om computerchips en biomedische apparaten te ontwerpen.

Verwant: Wat kunt u doen met een ingenieursdiploma? Top 17 banen in de ingenieurswetenschappen

26. Medisch wetenschapper

Nationaal gemiddeld salaris: $ 98.529 per jaar

Primaire taken: Een medisch wetenschapper is gespecialiseerd in onderzoek gericht op het verbeteren van de menselijke gezondheid. Ze onderzoeken ziekten en preventiemethoden in klinische settings en rapporteren hun bevindingen in medische tijdschriften. Vaak zal dit type wetenschapper zich gedurende lange tijd op één ziekte concentreren.

27. Luchtvaartingenieur

Nationaal gemiddeld salaris: $102.255 per jaar

Primaire taken: Een luchtvaartingenieur ontwerpt en bestudeert vliegtuigen voor gebruik in de atmosfeer van de aarde. Ze werken aan vliegtuigen, helikopters en militaire vliegtuigsystemen. Ze kunnen soms werken aan satellieten of robots die in gebruik zijn in de buitenste gebieden van de thermosfeer van de aarde.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een luchtvaartingenieur

28. Apotheekmanager

Nationaal gemiddeld salaris: $ 104.154 per jaar

Primaire taken: Apotheekmanagers ondersteunen operaties op een hoger niveau binnen een apotheek. Ze beheren de inventaris, ontwikkelen efficiëntieplannen, trainen en beheren personeel, zorgen voor veilige opslag van farmaceutische medicijnen en communiceren met klanten.

29. Geofysicus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 105.153 per jaar

Primaire taken: Geofysici zijn wetenschappers die de aarde en haar zwaartekracht, magnetische, seismische en elektrische eigenschappen bestuderen. Ze werken in laboratoria en in het veld om onderzoek te doen en mondiale en milieuproblemen op te lossen.

30. Apotheker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 106.600 per jaar

Hoofdtaken: Een apotheker is een apotheekhoudend apotheek. Ze werken in apotheken en voorzien mensen van geneesmiddelen op recept en zonder recept. Ze zijn zeer goed geïnformeerd over contra-indicaties en ontwikkelen voorschriftbeheerplannen voor hun klanten.

Gerelateerd: Leer meer over apotheker zijn

31. Medisch onderzoeker

Nationaal gemiddeld salaris: $ 111.691 per jaar

Primaire taken: Een medisch-wetenschappelijk onderzoeker is een professional die zich richt op ziektepreventie en -behandeling. Ze gebruiken epidemiologische bevindingen om onderzoek en klinische proeven uit te voeren. Ze ontwikkelen en onderbouwen de werkzaamheid van farmaceutische medicijnen.

32. Astronoom

Nationaal gemiddeld salaris: $ 114.590 per jaar

Primaire taken: Astronomen bestuderen de sterren, de planeten, de ruimte en het universum als geheel. Ze doen onderzoek en bekijken satellietbeelden om te postuleren hoe het universum werkt.

Lees meer: ​​​​Meer informatie over het zijn van een astronoom

33. Kernfysicus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 122.220 per jaar

Primaire taken: Kernfysici bestuderen het gebruik en de effecten van kernenergie. Ze voeren tests uit en voeren onderzoeken uit om innovaties in de nucleaire wetenschap te realiseren.

34. Biostatisticus

Nationaal gemiddeld salaris: $ 141.915 per jaar

Primaire taken: Een biostatisticus is de persoon die verantwoordelijk is voor het analyseren van gegevens die zijn verzameld tijdens medisch onderzoek. Ze observeren statistieken en gegevens om wetenschappelijke conclusies te trekken en voorspellingen te doen over medische bevindingen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een biostatisticus

35. Neuroloog

Nationaal gemiddeld salaris: $200.302 per jaar

Primaire taken: Een neuroloog is een medisch wetenschapper die gespecialiseerd is in de hersenen en het zenuwstelsel. Ze zijn experts in het identificeren, behandelen en beheren van neurologische aandoeningen en aandoeningen.

Gerelateerd: Meer informatie over het zijn van een neuroloog


About author

Fien IJben

Carrières in de wetenschap hebben een aantal constant hoogbetaalde salarissen. De formele opleiding die een persoon nodig heeft om deze financiële status te bereiken, varieert van een associate degree tot een Ph.D. Als je een wetenschappelijke graad hebt of er in de toekomst een hoopt te behalen, is het handig om te weten welke verschillende soorten carrières je kunt nastreven. In dit artikel leggen we 35 goedbetaalde banen in de wetenschap uit en geven we voor elk het nationale gemiddelde salaris.


Scroll to Top