Blog

een baan zoeken

4 Stappen Om Chief Sustainability Officer Te Worden

Als je een passie hebt voor het beoefenen van duurzaamheid en het oplossen van milieu-uitdagingen, zou je kunnen genieten van een carrière als Chief Sustainability Officer. Chief Sustainability Officers helpen bedrijven bij het beheren van hun energiebronnen, het verminderen van afval en het verbeteren van gezondheids- en veiligheidspraktijken. Duurzaamheid is een vakgebied in ontwikkeling, dus dit kan een spannende tijd zijn voor geïnteresseerde kandidaten om hun loopbaan als Chief Sustainability Officers te ontwikkelen. In dit artikel bespreken we de verantwoordelijkheden en vaardigheden van Chief Sustainability Officers en de stappen om Chief Sustainability Officer te worden.

Wat is een Chief Sustainability Officer?

Een Chief Sustainability Officer, of CSO, is een manager die verantwoordelijk is voor de milieu-impact, middelen en plannen van een bedrijf. Chief Sustainability Officers helpen hun bedrijven zowel hun huidige impact op het milieu te evalueren als te bepalen hoe ze hun duurzame praktijken in de toekomst kunnen verbeteren. Maatschappelijke organisaties kunnen strategieën bedenken zoals het verminderen van het water- of energieverbruik van een gebouw, het opnemen van recyclingprogramma's en het identificeren van manieren om oude of afgedankte materialen te hergebruiken. Een Chief Sustainability Officer ziet er ook op toe dat een organisatie voldoet aan zowel regionale als nationale regelgeving op het gebied van milieu.

Afhankelijk van hun organisatie, branche en gerelateerde factoren, kan een Chief Sustainability Officer ook een andere titel gebruiken, zoals:

 • Duurzaamheidsmanager
 • Directeur duurzaamheidsonderzoek en belangenbehartiging
 • Chief milieuverantwoordelijke
 • Directeur duurzaamheid
 • Chief groene officier
 • Energiemanager
 • Directeur duurzaam ontwerp
 • Chef Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid

Wat doet een Chief Sustainability Officer?

De verantwoordelijkheden van een Chief Sustainability Officer kunnen zijn:

 • Evalueren van de huidige strategieën en processen van een bedrijf om gebieden voor verbetering van de duurzaamheid te identificeren
 • Documenten maken voor de financiering van milieuprojecten, zoals subsidieaanvragen en voorstellen
 • Onderzoek doen naar de laatste trends, praktijken en nieuws op het gebied van duurzaamheid
 • Medewerkers voorlichten over milieu-uitdagingen en manieren waarop ze duurzaamheid kunnen toepassen, zoals recycling of het minimaliseren van hun energieverbruik
 • Monitoring van de gegevens van een organisatie met betrekking tot milieu-initiatieven
 • Voorstellen, budgetten en rapporten over duurzaamheid voorbereiden voor beoordeling door de chief executive officer, raad van bestuur en belanghebbenden van het bedrijf

Gerelateerd: 12 banen in klimaatverandering en duurzaamheid

Hoe word je een duurzaamheidsfunctionaris?

Hier zijn vier stappen om u te helpen een CSO te worden:

1. Volg lessen wiskunde en natuurwetenschappen op de middelbare school

Schrijf je in voor wiskunde- en natuurkundelessen terwijl je op de middelbare school zit. Om Chief Sustainability Officer te worden, heb je eerst kennis nodig in vakken als scheikunde, statistiek, biologie, algebra en natuurkunde. Als je goede cijfers haalt voor deze vakken, kun je toelatingsteams laten zien dat je klaar bent voor de universiteit.

2. Verdien een bachelor's degree

Veel CSO's hebben een hogere graad, dus het behalen van een bachelordiploma is een eerste stap op weg naar deze hogere kwalificatie. Veel aspirant-CSO's zijn major in milieuwetenschappen, natuurbehoud of duurzaamheid. Je kunt ook een gerelateerd vakgebied nastreven, zoals:

 • Volksgezondheid of mondiale gezondheid
 • Milieuwet
 • Biologie
 • Voedingswetenschap en -technologie
 • Omgevingsarchitectuur of ontwerp
 • Duurzame landbouw
 • Hernieuwbare energie
 • Mariene of oceaanwetenschappen
 • Milieutechniek
 • ecologie in het wild
 • Milieugezondheidswetenschappen
 • Geologie
 • Klimatologie of atmosferische wetenschap

3. Overweeg een geavanceerde graad of certificering

Sommige werkgevers vragen of geven er de voorkeur aan dat CSO-kandidaten een milieucertificaat of een gevorderd diploma hebben. Deze kwalificaties rusten een CSO uit met geavanceerde kennis in hun vakgebied en de managementvaardigheden die ze mogelijk nodig hebben op uitvoerend niveau. Geavanceerde graden of certificaten die u kunt behalen, zijn onder meer:

 • Milieu MBA. Sommige scholen bieden Master of Business Administration (MBA) -programma's die gespecialiseerd zijn op het snijvlak van bedrijfspraktijken en het milieu. Er zijn verschillende soorten milieu-MBA's, waaronder die gericht op compliance, economie of duurzaamheid.

 • Certificering van ISSP. De International Society of Sustainability Professionals (ISSP) biedt twee certificeringsopties die wereldwijd worden erkend. Het ene certificaat erkent de kerncompetentie met duurzaamheidspraktijken en het andere erkent meer geavanceerde kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid.

 • Master's degree of doctoraat in een gerelateerd vakgebied. Afhankelijk van de branche waarin je wilt werken, kun je besluiten om een ​​master of PhD in een gerelateerd vakgebied te volgen. Als u bijvoorbeeld bij een ingenieursbureau wilt werken, kunt u profiteren van een geavanceerde graad in milieutechniek.

 • BREEAM-certificering. Aspirant-CSO's die geïnteresseerd zijn in het creëren, ontwikkelen of onderhouden van duurzame gebouwen, willen misschien een BREEAM-certificaat (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) behalen.

4. Ervaring opdoen

Om CSO te worden, zul je hoogstwaarschijnlijk in banen op instap- en middenniveau werken voordat je doorgaat naar het senior of executive niveau. Zoek naar starters- of associate-functies met betrekking tot duurzaamheid of het milieu. Door in deze rollen te werken, kunt u meer kennis opdoen over uw vakgebied en de professionele vaardigheden ontwikkelen die u als toekomstige CSO kunnen helpen.

Lees meer: ​​Hoe word je een Chief Sustainability Officer ?

Vaardigheden die vereist zijn voor de functie van Chief Sustainability Officer

Als je CSO wilt worden, overweeg dan om de volgende belangrijke vaardigheden te ontwikkelen:

Communicatie

Een Chief Sustainability Officer kan op verschillende manieren communiceren, zoals e-mails, subsidievoorstellen en educatieve outreach-programma's. Of het nu via schriftelijke of mondelinge communicatie is, een CSO weet zijn belangrijkste punten beknopt over te brengen, een professionele toon te gebruiken en complexe wetenschappelijke concepten uit te leggen op een manier die iedereen kan begrijpen. CSO's communiceren ook vaak met andere medewerkers van hun bedrijf en met professionals buiten hun organisatie, zoals overheidsfunctionarissen, investeerders en klanten.

Creatief denken

Een van de primaire verantwoordelijkheden van een CSO is het bedenken van innovatieve manieren om duurzaamheid te integreren in de reguliere bedrijfsvoering van een bedrijf. CSO's bepalen hoe ze de milieu-impact van een organisatie kunnen verminderen terwijl ze hun bedrijf toch helpen om hoogwaardige diensten of producten te leveren, klanten tevreden te houden en winst te maken. Een CSO kan bijvoorbeeld bepalen hoe het energieverbruik van hun bedrijf kan worden geminimaliseerd en tegelijkertijd de operationele kosten kunnen worden gehandhaafd of zelfs verlaagd.

Gerelateerd: Duurzame strategie: de voordelen en hoe u er een voor uw bedrijf kunt creëren

Op de hoogte van milieukwesties

Maatschappelijke organisaties blijven leren over duurzaamheid en het milieu, zelfs nadat ze hun opleiding hebben afgerond. Duurzaamheid, milieuwetenschappen en aanverwante onderwerpen zijn voortdurend veranderende gebieden, wat betekent dat milieugegevens en conserveringspraktijken regelmatig kunnen veranderen. Een goede CSO blijft op de hoogte van de laatste milieustudies, nieuws en trends, zodat ze de beste strategieën kunnen bepalen om hun bedrijf te helpen bij het uitoefenen van duurzaamheid.

Organisatievaardigheden

CSO's beheren verschillende middelen en projecten, evenals hun eigen tijd. Een CSO moet bijvoorbeeld binnen dezelfde week een recyclingprogramma uitvoeren, de nieuwste bevindingen over vervuiling onderzoeken en medewerkers informeren over natuurbehoud. Een CSO balanceert vaak meerdere opdrachten en taken tegelijk, zodat ze begrijpen hoe ze ze allemaal op tijd kunnen voltooien met behoud van kwaliteit.

Kritisch denkvermogen

Chief Sustainability Officers gebruiken kritische denkvaardigheden om hen te helpen de bestaande duurzaamheidspraktijken van een bedrijf te evalueren en plannen te bedenken om die praktijken te verbeteren of nieuwe te ontwikkelen. Maatschappelijke organisaties begrijpen hoe ze duurzaamheid kunnen integreren in andere bedrijfsvoering, financiën en ontwikkelingen met behoud of verhoging van de winst. Een CSO kan verschillende strategische instrumenten gebruiken, zoals SWOT-analyse, om hen te helpen bij het creëren of verbeteren van duurzaamheidspraktijken binnen hun organisatie.

Gerelateerd: SWOT-analysegids (met voorbeelden)

Beleidsbetrokkenheid en interpretatie

Maatschappelijke organisaties moeten informatie over milieuregelgeving kunnen lezen, interpreteren en implementeren. Een van de primaire verantwoordelijkheden van een maatschappelijke organisatie is ervoor te zorgen dat hun organisatie voldoet aan de overheidsvoorschriften over geluidsoverlast, correcte afvoer van afvalwater en aanverwante praktijken. Een CSO kan ook een milieuadvocaat worden als onderdeel van hun werk. Sommige maatschappelijke organisaties schrijven brieven aan beleidsmakers, geven getuigenissen van deskundigen of organiseren evenementen of campagnes die helpen de milieuregelgeving te verbeteren.

Salaris en baanvooruitzichten

Hoewel er geen specifieke salarisgegevens voor CSO's zijn, kunt u hun salaris schatten op basis van die van gerelateerde functies. Duurzaamheidsmanagers verdienen een gemiddeld salaris van $ 75.843 per jaar, een chief operating officer verdient $ 120.375 per jaar en een energiemanager verdient $ 82.042 per jaar. Houd er rekening mee dat de verdiensten van een individuele CSO variëren afhankelijk van vele factoren, waaronder hun branche, jarenlange ervaring, specifieke functieverantwoordelijkheden en geografische locatie.

Houd er rekening mee dat geen van de bedrijven die in dit artikel worden genoemd, is aangesloten bij Carrieree.


About author

Ron Hoetjer

Als je een passie hebt voor het beoefenen van duurzaamheid en het oplossen van milieu-uitdagingen, zou je kunnen genieten van een carrière als Chief Sustainability Officer. Chief Sustainability Officers helpen bedrijven bij het beheren van hun energiebronnen, het verminderen van afval en het verbeteren van gezondheids- en veiligheidspraktijken. Duurzaamheid is een vakgebied in ontwikkeling, dus dit kan een spannende tijd zijn voor geïnteresseerde kandidaten om hun loopbaan als Chief Sustainability Officers te ontwikkelen. In dit artikel bespreken we de verantwoordelijkheden en vaardigheden van Chief Sustainability Officers en de stappen om Chief Sustainability Officer te worden.


Scroll to Top